fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nośność gruntowej nawierzchni

Miarą, jaką stosuje się w związku z nośnością podłoża oraz nawierzchni są moduły pierwotnej oraz wtórnej ściśliwości. Budowlane materiały, takie jak warstwy kamienne podbudowy czy warstwy nawierzchni różnią się między sobą reologicznymi właściwościami od gruntów, które mierzy się za pomocą współczynnika bocznej rozszerzalności. Taka sytuacja jest wynikiem m.in. tego, że brakuje tu oddziaływania wilgotności na wartość związaną z kątem wewnętrznego tarcia kamiennych materiałów albo sztywnych warstw. Jest to także wynikiem braku znaczących bocznych odkształceń, jakie to pojawiają się na gruntach. (uprawnienia budowlane 2022)  

Nośność gruntowej nawierzchni
Nośność gruntowej nawierzchni

Moduł ME

Moduły ME stanowią informacje odnośnie sztywności nawierzchni albo warstwy znajdującej się w podbudowie.  (uprawnienia budowlane kontakt)  To wszystko odbywa się zgodnie z prawem mechaniki gruntowej, która nie może określać związku, jaki zachodzi pomiędzy ugięciem a stopniem, czy między zagęszczeniowym wskaźnikiem. Na terenie Polski do roku 1978 badania przy zastosowaniu uciskowej płyty wykorzystywano tylko w celu oznaczania odkształceniowego modułu E danych warstw ziemnych prac oraz nawierzchniowej konstrukcji. Zakres związany ze stosowaniem metody, aby oznaczać moduły został rozszerzony po roku 1978. Producenci oferują uciskowe płyty, które cechuje empiryczna zależność oraz sposób, w jaki zostaje określony wskaźnik zagęszczenia w związku z wartością wtórnego odkształcenia.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Rozchodzenie się naprężeń w gruncie

Głębokość oraz kierunek, w jakim rozchodzą się w gruncie naprężenia wiążą się z obciążeniem danej powierzchni. Ocena związana z możliwościami oddziaływania przyłożonej energii na gruntowej powierzchni, na warstwę zagęszczoną jest wynikiem dobrze znanego w mechanice gruntów rozkładania się kierunków działania naprężeniowych wektorów oraz deformacji, jakie z tego powodu wynikają. Trajektoria związana z izolinią rozkładania się naprężeń pokazuje, że linia, która posiada największe naprężenie zlokalizowana jest bardzo blisko powierzchni. Z kolei najgłębiej występujące najmniejsze rodzaje naprężeń osiągają identyczną wartość, jak w przypadku niewielkiego oddalenia od uciskającej krawędzi płyty. Prostopadle wyznaczone do linii kierunki, jakie wywołane zostają naciskiem w związku z przemieszczeniami pokazują, że energia przyłożona zostaje skierowana w głąb zagęszczanej kontrolowanej warstwy oraz na boki. Podczas projektowania fundamentów taki mechanizm stanowi podstawę do tego, aby wyznaczyć graniczny stopień nośności fundamentowego podłoża na wyparcie.  (uprawnienia budowlane program) 

Korelacje różnych gruntów

Obecnie dostępna literatura nie prezentuje szerszego zakresu danych odnośnie możliwych zachodzących korelacji dla różnych gruntów. W literaturze nie można znaleźć również analiz odnośnie sposobu porównywalnej jakościowej kontroli , jaka pozwoliłaby na szybkie określenie stanu związanego z zagęszczeniem. Nie uwzględnia się także tego rodzaju badań, a obciążenia statyczne podłoża zaleca się przy obciążeniach próbnych poziomów związanych z posadowieniem danego fundamentu. Możliwości związane z poziomymi odkształceniami są tu składową nośności, a boczne naprężenia związane z fundamentowych zagłębień są duże. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com