fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ostatnim rodzajem mieszania jest mieszanie trzystopniowe. Polega ono na mieszaniu składników masy betonowej w trzech operacjach. Musi odbywać się to w odpowiedniej kolejności. Najpierw mieszany jest cement z wodą. Później miesza się zaczyn cementowy wraz z piaskiem. Ostatnią z czynności jest wymieszanie zaprawy wraz z kruszywem gruboziarnistym. Dzielenie procesu mieszania na poszczególne operacje jest korzystnym rozwiązaniem ze względów technicznych i eksploatacyjnych związanych z urządzeniami mieszającymi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Mieszanie trzystopniowe
Mieszanie trzystopniowe

Zaprawa

Na masę betonową składa się zaprawa oraz kruszywo grube. Podczas przygotowywania zaprawy w mieszarce stawiane są inne wymagania niż ma to miejsce podczas mieszania kruszywa gruboziarnistego wraz z zaprawą. Odpowiednie przygotowanie zaprawy jest związane z całkowitym nawilżeniem drobin cementu za pomocą wody. Bezpośrednio po czynności dodania wody do cementu dochodzi do powstania aglomeratów.[uprawnienia budowlane] W procesie mieszania są one rozdzielane. Na całej powierzchni ziaren cementu należy wytworzyć błonkę wodną. Służy ona do pełnej hydratyzacji oraz wytworzenia żelu cementowego, który ma wpływ na lepkość zaczynu cementowego, a tym samym na właściwości jakimi charakteryzuje się masa betonowa. Poprzez szybsze oraz lepsze rozdzielenie wody otoczka powstająca wokół drobin cementu jest cieńsza, a zdolność przesuwania się cząstek w zaczynie jest mocniej ograniczona. Skutkuje to tym, że zawartość mieszanki jest lepsza. Ważne jest, że im intensywniej mieszamy zaprawę cementową tym lepsze ma ona własności wiązania. Druga operacja procesu mieszania polega na połączeniu zaprawy cementowej wraz z grubym kruszywem.[uprawnienia budowlane testy]

Punkty styku

Ziarna kruszywa powleka się za pomocą cienkiej otoczki zaprawy. W późniejszym etapie aglomerat cementowy ulega kolejnym procesom ukształtowania. Są one zależne od liczby punktów styku ziaren i od prędkości procesu mieszania. Liczna punktów styku natomiast uzależniona jest od wielkości ziaren kruszywa. Prędkość ruchu ograniczona jest od konsystencji jaką posiada mieszanka i od wymaganego zapotrzebowania mocy oraz warunków eksploatacyjnych sprzętu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dla ziaren drobnych liczba punktów styku jest zdecydowanie większa. Z tego powodu podczas dwustopniowego mieszania podczas pierwszej z operacji powinno się wprowadzać dodatkowy mieszalnik, który charakteryzuje się dużą szybkością. Prędkość obwodową powinno się dostosowywać do danego rodzaju mieszanego materiału. Waha się ona zazwyczaj od 6 do 20 m/s.

Mieszanie wielostopniowe

W przypadku mieszarek, które mają maksymalną granulację wynoszącą 10 milimetrów możliwe jest zrezygnowanie z mieszania dwustopniowego. Masa betonowa w tej sytuacji jest przygotowana podczas jednej operacji. Proces mieszania wielostopniowego ma jednak wiele zalet.[segregator uprawnienia budowlane] Najważniejszą z nich jest uzyskiwanie przez masę betonową lepszych właściwości ze względu na jej urabialność oraz zdolność do zatrzymywania wody. Proces ten charakteryzuje się również mniejszym zużyciem urządzeń służących do mieszania. Na podstawie badań wykazano, że beton wytworzony metodą dwustopniową miał o około 10% lepszą wytrzymałość niż beton powstały w procesie jednostopniowym. Oprócz tego w procesie wielostopniowego mieszania możliwe jest uzyskanie oszczędności na cemencie wynoszącej około 10-15%. Również zaletą tego procesu jest mniejsze zużycie eksploatacyjne maszyn w niej stosowanych. Przykładowo zużycie betoniarki w czasie maleje. Spowodowane jest to tym, że czas mieszania zaprawy wraz z kruszywem stanowi około 1/3 ogólnego czasu procesu mieszania.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com