fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Mieszana konstrukcja

Mieszana konstrukcja budynków może być wykorzystywana zarówno do tradycyjnego budownictwa jak i budownictwa, gdzie wykorzystywane są gotowe elementy prefabrykowane. W przypadku budynków miejskich nie jest ona szczególnie często wykorzystywana. Przykładem takiej konstrukcji są budynki murowane z cegły, które posiadają wewnętrzny żelbetowy szkielet. Wykonuje się go na miejscu budowy budynku. Przez to, że taka konstrukcja nie posiada ścian wewnętrznych może być projektowana na dowolne wymagane przez nas wymiary.[uprawnienia budowlane]

Mieszana konstrukcja
Mieszana konstrukcja

Wady konstrukcji mieszanych

Konstrukcje mieszane budowli posiadają różnego rodzaju wady. Głównie wynikają one z błędów wykonania. Takie jak zbyt grube spoiny w murach. Wadami tymi są odkształcenia występujące w miejscach ścian nośnych i działowych. Mogą one również występować w belkach. Oprócz błędów wykonania wpływają na nie niejednakowe osiadania podpór.[segregator uprawnienia budowlane] Zarówno tych środkowych jak i zewnętrznych. Podpory wykonywane są zazwyczaj jako żelbetowe ewentualnie z muru, który może mieć nieodpowiednią zaprawę. W odkształceniach występują różnice między murami a żelbetem. Właśnie one powodują pęknięcia ścian działowych i podciągów. W celu eliminacji tych wad stosuje się cegły wyższej klasy. Innym sposobem jest stosowanie mocniejszej zaprawy, niż jest wymagana z obliczeń naprężeń dopuszczalnych. Im wyższy jest budynek tym mocniejszą zaprawę powinniśmy użyć.[akty uprawnienia budowlane]

Projektowanie konstrukcji mieszanych – wymagania

Podczas projektowania konstrukcji mieszanych należy zadbać o trzy główne aspekty. Pierwszym z nich jest dobranie odpowiedniej klasy cegieł. Oprócz tego należy wybrać zaprawę, tak aby osiadanie murów nie było większe niż 1,5 wielkość odkształcenia słupów. Kolejnym aspektem jest dobieranie odpowiedniej grubości spoiny. Nie powinna być ona większa niż podana i wymagana według normy. Gdy nasz budynek ma większą liczbę kondygnacji niż 5 jej grubość powinna wynosić 0,8 podanej w normie. Ostatnim z aspektów jest dostosowanie tempa robót. Jego wartość powinna umożliwiać występowanie wstępnego skurczu muru, który wynika z procesu tężenia zaprawy.

Budynki mieszane obciążone wiatrem

W przypadku, gdy dana konstrukcja mieszana budynku jest obciążona przez wiatr to te obciążenia mogą być przenoszone w dwojaki sposób. Jednym z nich jest przenoszenie przy pomocy stropów obciążeń ze ścian zewnętrznych na ściany poprzeczne. Ściany poprzeczne wypełniają przestrzeń pomiędzy rzędami poprzecznymi słupów. Czasami mamy do czynienia z sytuacją, gdy w danej konstrukcji nie ma ścian poprzecznych lub mają one między sobą za dużą odległość. W takim przypadku obciążenia spowodowane wpływem wiatru przenoszone są przez ramy. Ramy takie po odpowiednim obliczeniu są tworzone ze słupów wewnętrznych i podciągów.[uprawnienia budowlane testy]

Nietypowe konstrukcje mieszane

Nietypowymi konstrukcjami mieszanymi są ustroje, których szkielety są mieszane z konstrukcją murowaną w wybranych kondygnacjach. Przykładem takiej konstrukcji są budowle, gdzie na jednej bądź dwóch kondygnacjach wykonuje się lekki szkielet. Zamiast tego zabiegu można wykonać na dolnej konstrukcji szkieletu buduje się 2-3 kondygnacje zrobione z cegieł bądź bloczków z lekkiego betonu. Taki rodzaj konstrukcji był głównie stosowany w Polsce przed wojną. W dzisiejszych czasach, ze względu na kwestie ekonomiczne nie stosuje się ich już praktycznie w ogóle.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Konstruowanie budynków miejskich

Budynki miejskie konstruuje się tak, aby miały one jak najlepszą sztywność przestrzenną. W tym celu wykorzystuje się pionowe przepony podłużne i poprzeczne. Muszą one przechodzić przez całą wysokość budynku. Taka konstrukcja umożliwia przenoszenie sił poziomych na grunt. Dzieje się to przy pomocy stropów. Siły, które muszą być przenoszone powstają przez wiatr albo przez niedokładne ściśnięcie elementów ściennych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com