fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Metody wznoszenia budowlanych obiektów

W poprzednim wieku technika związana z wznoszeniem budynków miała statyczny charakter. Opierała się ona na wieloletnich tradycjach. Obecnie nowoczesne budownictwo to dynamiczny rozwój nowych wykonawczych metod, które bazują na technicznym postępie (uprawnienia budowlane).

Metody wznoszenia budowlanych

Cechy dawnego oraz współczesnego budownictwa

Dawne budownictwo korzystało z tradycyjnych materiałów, z prostych narzędzi oraz maszyn, a także przeważała tu ręczna praca na placu budowy i sezonowość. Taki rodzaj budownictwa realizowany był rzemieślniczymi metodami, stąd też przyjęła się jego nazwa. Współczesne budownictwo to przede wszystkim mechanizacja robót, stosowanie budowlanych elementów produkowanych w fabrykach albo wytwarzanych w zmechanizowany sposób na budowie. Procesy budowlane obejmują cały rok i nie cechuje ich sezonowość. Wszystkie te cechy upodabniają się z przemysłową produkcją, dlatego też takie budownictwo nazywane jest budownictwem uprzemysłowionym (testy uprawnienia budowlane).

Tradycyjne i prefabrykowane budownictwo

W tradycyjnym budownictwie ściany wykonuje się murarskim sposobem, a strop, schodowe klatki, nadproża czy dachy wykonuje się z prefabrykatów, które powstają poza budową. Taki rodzaj budynków zalicza się do częściowo prefabrykowanych. Monolityczne budownictwo wyróżnia się wykonywaniem ścian z betonu w ślizgowych formach, przestawnych albo przesuwnych. Dach, stropy oraz schodowe klatki wykonuje się z formowanego betonu albo z prefabrykatów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Budownictwo prefabrykowane wykorzystuje wszystkie części oraz elementy budynku jako prefabrykaty. Budynek w pierwszym przypadku jest budynkiem prefabrykowanym a w drugim, gdzie prefabrykowane elementy zajmują minimum 80% to budynki częściowo prefabrykowane. Prefabrykowane budynki można podzielić na budynki wykonane z średnio i drobnowymiarowych prefabrykatów oraz wykonane z wielkowymiarowych prefabrykatów.

Podział prefabrykatów

Patrząc na wymiary oraz ciężar prefabrykatów możemy podzielić je na trzy grupy (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Pierwsza to wielkowymiarowe prefabrykaty, gdzie powierzchnia gabarytu ma ponad 2m². Wymagają one podczas montażu użycia ciężkich budowlanych maszyn. Prefabrykaty mają ciężar większy od 1000 kG. Druga grupa prefabrykatów to średniowymiarowe, o gabarytowej powierzchni wynoszącej 2m². Podczas montażu można korzystać z lekkich rodzajów maszyn a ciężar prefabrykatów wynosi od 200 do 1000 kG. Ostatnią grupę tworzą drobnowymiarowe prefabrykaty, o gabarycie do 2m² i ciężarze 200-b250 kG (czasami do 300 kG). W tym wypadku możliwy jest ręczny montaż.

Patrząc na kształt prefabrykatów można wyróżnić następujące ich rodzaje: prefabrykaty blokowe, płytowe, oraz prefabrykaty prętowe. Blokowe prefabrykaty to ścienne prefabrykaty, nazywane blokami. Prefabrykaty płytowe są to ścienne, dachowe i stropowe rodzaje płyt. Mówiąc o prefabrykatach prętowych możemy zaliczyć do nich m.in. słupy, belki, nadproża i wiązary.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com