fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Metodę hydromechanizacji można stosować w przypadku, gdy złoża zalegają ponad poziom wody gruntowej. Jednak należy tu pamiętać, aby w pobliżu znajdował się naturalny zbiornik wody. Ogólny schemat hydromechanizacji polega na dostarczaniu wody ze stacji pomp pod ciśnieniem do wodomiotaczy. One następnie rozmywają ją na ścianę urobiska.[uprawnienia budowlane]W ten sposób powstaje mieszanina gruntowa, która spływa grawitacyjnie na ruszty należące do etapu wstępnej segregacji kruszywa. Stąd są one dalej przesuwane do pojemnika. Pojemnik ten znajduje się obok pompy gruntowej. Wspomniana pompa oraz pompy przesyłowe tłoczą mieszaninę gruntową na sortownik. Tam dochodzi do segregacji kruszywa na frakcje żwirowe oraz piaskowe. Kruszywo ze składowiska jest transportowane przez przenośniki taśmowe, które umieszcza się na galeriach. Ich zadaniem jest dostarczanie kruszywa do miejsc, gdzie ładuje się je na tarki. Kruszywo na samochody można ładować również bezpośrednio przy składowiskach.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda hydromechanizacji

Mieszanina gruntowa

Mieszanina gruntowa do komory wstępnej dopływa rurociągiem. Poprzez zwiększanie przekroju rurociągu zmniejsza się prędkość mieszaniny. W tym samym momencie większe ziarna kruszywa opadają na dół poprzez odgałęzienia. Tam dochodzi do częściowego rozproszenia energii kinetycznej strumienia. Na sito wstępnej segregacji spływa następnie strumień mieszaniny gruntowej. Jej większe ziarna kieruje się rynną do kruszarki, mniejsze natomiast do frakcji piaskowej. Tam po sitach zsuwają się do rynny i leja, a następnie lądują w sicie. Tam dochodzi do kolejnej segregacji kruszywa.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Składowiska kruszywa

Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje składowisk kruszywa. Należą do nich składowiska zasadnicze oraz operacyjne. Pierwszy z tych rodzajów zazwyczaj znajduję się przy przetwórni kruszywa. Składowiska operacyjne natomiast znajdują się na placu budowy bezpośrednio obok wytwórni masy betonowej. Pojemność takich składowisk nie jest zbyt duża. Jest to spowodowane tym, że składują one kruszywo przeznaczone na okres kilku godzin do kilku dni. Główną wadą składowisk zasadniczych jest fakt, że zajmują one dużą powierzchnię. Zaletą natomiast jest uniezależnienie produkcji masy betonowej od nierównomierności dostaw. Kruszywo może być w nich magazynowane w postaci pryzm różnych wymiarów, które są wydłużone.[segregator uprawnienia budowlane]

Transport materiałów ze składowiska

Materiały pochodzące ze składowiska mogą być ładowane na środki transportu w różny sposób. Uzależnione jest to od sposobu w jaki są składowane, rodzaju transportu oraz od wielkości zapotrzebowania na dany materiał. Najczęściej można spotkać się z rozwiązaniem, że galeria jest umiejscowiona pod pryzmą kruszywa. Galeria ta posiada przenośniki taśmowe. Kruszywo z pryzm zsypywane jest przez otwory posiadające zamknięcia na taśmę przenośnika. Dalej kruszywo to podaje się do zasobników. Z nich jest ono załadowywane do środków transportu.[akty uprawnienia budowlane]

Transport koleją wąskotorowa

Materiał, który jest transportowany przez koleby kolei wąskotorowej jest wyładowywany do kosza przez pochyły wyciąg. Z niego jest on wysypywany do odpowiednich zasobników. Następnie dzięki urządzeniom załadowczym materiał kieruje się do przesiewników walcowych. Przesiane kruszywo jest magazynowane w zasobnikach. Większe ziarna oraz te nieprzesiane na kruszarkę są dostarczane rynną. Tam są one podnoszone podnośnikami kubełkowymi do rynny zsypowej oraz przesiewnika. Następnie przesiane kruszywo gromadzone jest w silosach.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com