fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszywo oraz cementy są traktowane jako materiały, które masowo stosuje się w budownictwie. Z tego powodu wymagane jest od służby zaopatrzeniowej, która czuwa nad całokształtem problemów związanych z organizacją dostaw oraz gospodarką materiałową w danym przedsiębiorstwie, aby dobrze znała właściwości materiałów. Powinno oni również wielostronnie analizować dane materiały, głównie w kwestii powstających kosztów z nimi związanych. Sprawy gospodarki materiałowej zostały szeroko omówione w ustawodawstwie gospodarczym oraz w fachowej literaturze specjalistycznej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Masowość materiałów
Masowość materiałów

Jakość wykonywanego betonu

Jakość wykonywanego związana jest z kilkoma warunkami. Między innymi chodzi o warunki jego pracy, środowiska oraz jakość i rodzaj użytych do jego wykonania składników. W celu wykonania dobrego jakościowo betonu należy zrobić szczegółowe rozpoznanie dotyczące wyboru rodzaju cementu, kruszywa oraz ich marek. Podczas tej czynności powinno się konsultować z techniczno-produkcyjną służby budowlanej. Przykładowo, jeżeli nasz beton ma być betonem hydrotechnicznym powinien charakteryzować się niską kalorycznością, małym skurczem oraz odpornością na agresję.[uprawnienia budowlane]

Wybór odpowiednich surowców

Możliwe jest, żeby przedsiębiorstwo kupowało surowce. Innym sposobem jest uzyskiwanie materiałów z przydziału. Odbywa się to jednak dla specjalnych robót betonowych lub w przypadku deficytów materiałowych. Z tego powodu gospodarczo duże znaczenie ma wykorzystywanie do budowy materiałów miejscowych lub takich, które są wytwarzane w najbliższych okolicach. Długie przewozy kolejowe mają duży wpływ na koszty zakupu. Z tego powodu czasami niezbędne jest przeprowadzenie analizy ewentualnego stosowania tu materiału o gorszej jakości, lecz pochodzącego z bliższej odległości. Przykładowo, gdy nie ma możliwości skorzystania ze żwiru gatunku I, możliwe jest zastosowanie tu uzyskanego z bliższej odległości żwiru gatunku II lub pospółki.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Uzyskanie złożonej marki betonu

W przypadku, gdy chcemy otrzymać założoną markę betonu możemy zwiększyć ilość cementu. Taka decyzja powinna być jednak podparta odpowiednimi badania laboratoryjnymi. W celu uzyskania założonej marki betonu powinno się wykorzystywać wskazany w dokumentacji gatunek żwiru I oraz 275 kilogramów cementu, który jest marki 350. Taki żwir musiał być sprowadzany z odległości wynoszącej 300 kilometrów. W przypadku zastosowaniu składników z odległości mniejszej niż 100 kilometrów możliwe jest uzyskanie żwiru, który charakteryzuje się gorszą jakością.[akty uprawnienia budowlane]

Czynniki wpływające na dostawę

Oprócz technicznych czynników wpływających na dostawę powinno się również uwzględniać czynniki ekonomiczne. Czynniki te kształtują koszty betonu wykorzystywanego na budowie oraz całej inwestycji. Takimi czynnikami są na przykład źródła zakupu, cykliczność dostaw, składowanie czy technika rozładunkowo-przeładunkowa i wyładunkowa wykorzystywanych składników.[uprawnienia budowlane testy]

Rozładunek materiałów masowo zużywanych

Każdy z materiałów, który jest masowo zużywany jak na przykład cement znajdujący się w workach oraz kruszywo wymagają dużej pracochłonności podczas procesu rozładunku lub przeładunku oraz dowozie. W celu zapewnienia stałości zatrudnienia osób związanych z czynnościami wcześniej wspomnianymi na placu budowy niezbędne jest zapewnianie dostawy materiałów, która jest ciągła i równomierna. Powinna być ona związana z harmonogramem dostaw materiałowych, które są zawarte w projekcie organizacji robót. Wszelkie zakłócenia na tym etapie mają niepożądane skutki. Po pierwsze może dojść do niewykorzystania siły roboczej podczas zatrzymania dostaw. Może również zaistnieć konieczność okresowego zwiększania stanu zatrudnienia.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com