fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Połączenie jazu z drogą przejazdową może sprawiać problemy podczas rozwiązywania całego stopnia. Głownie chodzi tu o sytuację, gdy siłownia wodna i czasami śluza komorowa są umiejscowione w przedłużeniu jazu. Problemy związane z rozwiązywaniem stopnia są spowodowane tym, że przejście drogowe musi znajdować się w konkretnym miejscu. Chodzi konkretnie o miejsce ponad głową dolną.[uprawnienia budowlane testy] Oprócz tego droga nie może być bezpośrednio obok aparatury elektrycznej, która pracuje na wyższych napięciach. Jest to spowodowane tym, że ruch drogowy może powodować hałasy, wstrząsy oraz zapylenia atmosfery, które niepożądane są w miejscu występowania siłowni. Jest to powodem dlaczego tego rozwiązania nie stosuje się zbyt często pomimo jego pewnych korzyści.[uprawnienia budowlane]

Łącznie jazu z drogą przejazdową
Łącznie jazu z drogą przejazdową

Korona filara

Jeśli chodzi o rozwiązanie korony filara to powinno być one połączone za pomocą drabinek lub klamr na różnych poziomach. Umożliwia to dochodzenie do wszystkich ważnych punktów dla obsługi jazu. Jeżeli dane punkty znajdują się wysoko, to dla bezpieczeństwa obsługi powinny być one otoczone balustradami. Podczas projektowania korony filara powinno uwzględnić się miejsce wewnątrz masywu filara na konstrukcje stalowe, a konkretnie ich zakotwienie. Taki zabieg ułatwi dalszą pracę, ponieważ nie będzie potrzebne wykuwanie tych wnęk w późniejszych etapach, co bywa kłopotliwe.

Projektowanie filarów

Filar w całości jest masywem betonowym, który oddziela się od korpusu jazowego oraz płyty wypadu przy zastosowaniu dylatacji. Czasami można spotkać rozwiązanie, w którym filary są wykonywane z osadzkami. W takiej sytuacji fundament filarów powinien być umiejscowiony głębiej niż fundament korpusu oraz płyty. Stosuje się to, gdy chcemy poprawić statykę konstrukcji. Jednym wyjątkiem są dokowe filary.[egzamin na uprawnienia budowlane] W takim przypadku filary powinny być przecinane w podłużnej osi szczeliny dylatacyjnej. Każda z utworzonych w ten sposób połówek powinna być związana na sztywno z odpowiadającym przęsłem korpusu oraz płyty jazowej. Dla przypadku występowania dylatacji pomiędzy korpusem a płytą niezbędne jest wykonanie jej również w filarze.  

Inne wymagania dotyczące filarów

Czasami w masywie filara niezbędne jest wykonanie wydrążenia. Jest to wykonywane, gdy przepisy żądają aby były w nim zainstalowane komory minowe. Dojście do tych komór wykonuje się w postaci pionowych szybów. Powinny mieć one wymiary od 80×80 do 100×100 centymetrów. Wyposaża się je dodatkowo w drabiny lub klamry, a z góry powinny być one przykryte za pomocą stalowej pokrywy zamykanej na klucz.[segregator uprawnienia budowlane] W niektórych przypadkach należy przewidywać napowietrzania się strug od dołu. Ma miejsce to na przykład w zamknięciach jazowych, gdzie możliwe jest przelewanie wody górą. Taką konstrukcję należy zabezpieczyć przy wykorzystaniu otwartego korytarza znajdującego się wewnątrz filara. Powinien mieć on swobodną możliwość do kontaktowania się z atmosferą i posiadać dwa wylotu. Wyloty te wchodzą do wnęk zasuwowych poniżej dolnej strugi przelewającej się wody.[akty uprawnienia budowlane]

Obliczenia filarów jazów zasuwowych

Podczas obliczeń filarów jazów zasuwowych powinny zawierać sprawdzenie jego stateczności na przewrócenie oraz poślizg. Oprócz tego powinno określić jakie naprężenia mogą wystąpić w podstawie fundamentu. Przeprowadza się również analizę bocznych obciążeń. Ważne jest również sprawdzenie czy istnieje możliwość wystąpienia pęknięć pionowych w przewężeniu wnęk. Ostatnim etapem jest dokładna kontrola lokalnych obciążeń ścian danej wnęki. Podczas obliczania stateczności siły pionowe przyjmują minimalne wartości, a w tym samym czasie przyjmuje się bardzo niekorzystny układ wyporu oraz maksymalne wartości sił poziomych podchodzące od górnej wody.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com