fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przypadku łączenia elementów gotowych w budynkach prefabrykowanych podczas projektowania należy zadbać o parę czynników. Po pierwsze, aby połączenia te mogły przejmować i następnie przekazywać siły we wszystkich możliwych kierunkach.[egzamin na uprawnienia budowlane] Należy zwracać uwagę na węzły, w których mogą się koncentrować znaczne naprężenia. Głównie spowodowane działaniem sił sejsmicznych. Połączenia między elementami konstrukcyjnymi a węzłami podporowymi powinny być projektowane w specjalny sposób. Głównym założeniem jest to, że naprężenia pochodzące od wpływów sejsmicznych mogą działać we wszystkich kierunkach.[segregator uprawnienia budowlane]

Łączenie elementów gotowych
Łączenie elementów gotowych

Obliczenia konstrukcji

Konstrukcję powinno obliczać się jako całość jedynie dla poziomej składowej działania sejsmicznego. Składową pionową bierze się pod uwagę tylko przy projektowaniu konstrukcji o dużych rozpiętościach, które odznaczają się słabym tłumieniem drgań lub przy konstrukcjach wykonywanych z kruchych materiałów. Ewentualnie przy obliczaniu poziomych wsporników. Wartości składowych zależą od lokalnych warunków w danych obszarach. Szczególne znaczenie mają mikrogeotechniczne warunki rozważanej miejscowości.

Sejsmiczność terenu

Sejsmiczność terenu jest bardzo ważnym czynnikiem do określenia. Określa się ją przy pomocy map mikrorejonizacji sejsmicznej. Są one wydawane przez odpowiednie kraje. Sejsmiczność danej budowli wyznacza się w zależności od intensywności sejsmicznej rozważanego miejsca. Jest ona wyrażona w stopniach.[akty uprawnienia budowlane]

Warunki gruntowe i sposób postępowania

Jeśli mamy do czynienia z niesprzyjającymi warunkami gruntowymi takimi jak grunty luźne lub grunty wilgotne możemy zwiększać wartość działających sił sejsmicznych. Określa się wtedy iloczyn Kc/c. Robi się to poprzesz zwiększenie stopnia sejsmiczności terenu o jeden.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku odwrotnym, czyli gdy mamy do czynienia z bardzo dobrymi warunkami gruntownymi możemy zmniejszyć siły sejsmiczne. Robi się to za pomocą obniżania sejsmiczności terenu o jeden stopień. Szczególnie ważnym przypadkiem są budowle o wysokich i wiotkich konstrukcjach i ramowe o zmiennym rozkładzie sił. W ich przypadku należy uwzględniać nie tylko drgania własne, ale i co najmniej dwie kolejne postacie wyższych drgań własnych.[uprawnienia budowlane]

Przepisy

Cały zbiór przepisów dotyczących budowania konstrukcji w kilkunastu krajach jest zamieszczony w publikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia do spraw Inyżynierii Antysejsmicznej. Przepisy te są jednak zróżnicowane. Różnią się zarówno szczegółowością opracowania i zasięgiem ich działania. Dla niektórych krajów są to bardziej zalecenia, niż konkretnie przepisy. Inne nie posiadają jeszcze swoich przepisów, ale są one w trakcie realizacji. Nie trzeba się w pełni do nich stosować. Najbardziej szczegółowo opisane są działy poświęcone ZSRR oraz Japonii. Zarówno te praktyczne jak normatywne.

Przepisy na świecie

Porównując przepisy panujące w Japonii oraz w ZSRR możemy stwierdzić że są one przeciwne. Rosjanie preferują budowlę przesztywnione o monolitycznych konstrukcjach. W odróżnieniu od nich Japończycy wybierają lekkie i wiotkie konstrukcje. Należy dodać, że na świecie jest wiele krajów, które należą do obszarów zagrożonych sejsmicznie. W Europie należą do nich Albania i Bułgaria. Jeśli chodzi o Azje: Afganistan, Iran, kraje nad zatoką Perską, Birma, Tybet, Indonezja, Chiny, Korea, Arabia Saudyjska, Jemen. W Afryce są to głównie państwa nad wielkimi jeziorami afrykańskimi północna i zachodnia część RPA. W Ameryce Południowej są to Andy. Należy również pamiętać o odległej Australii i części Antarktydy przyległej do Ameryki.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com