fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są kruszywa?

Kruszywa są wykorzystywane przez człowieka od zarania dziejów. To surowce, które są używane przy wszelkich rodzajach prac budowlanych. Stosowane są do podkładów, elementów fundamentów, zapraw budowlanych, betonów oraz jako wypełnienie czy spoiwo. Zużycie kruszyw jest wyjątkowo wysokie przy budownictwie inżynieryjnym. W tym przypadku kruszywa wykorzystywane są jako surowiec potrzebny do produkcji używanych materiałów, a także bezpośrednio do kształtowania terenu bądź ulepszania podłoża. Dzięki zastosowaniu nowe czesnych technologii budowlanych możliwe jest zastosowanie kruszyw naturalnych, a także alternatywnych. (uprawnienia budowlane przepisy)

Kruszywa-w-budownictwie-inzynieryjnym
Kruszywa w budownictwie inżynieryjnym

Rodzaje kruszyw

Kruszywa naturalne mają pochodzenie mineralne, poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej dodatkowej obróbce. Kruszywa sztuczne również są pochodzenia mineralnego, jednak są uzyskiwane w procesie przemysłowej modyfikacji, np. termicznej. Kruszywa można uzyskać również w wyniku recyklingu, czyli przeróbki nieorganicznego materiału, który już wcześniej został użyty w budownictwie. Można je uzyskać m.in. przy przebudowie dróg czy wyburzaniu lub rozbieraniu obiektów. Taki materiał poddaje się procesowi kruszenia, dzięki czemu może być ponownie wykorzystany. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Zastosowanie kruszyw w budownictwie inżynieryjnym

Budownictwo inżynieryjne jest odpowiedzialne za inwestycje, które są związane z tworzeniem różnego rodzaju infrastruktury. Mowa tutaj m.in. o budowie dróg, mostów, linii kolejowych, tuneli, a także linii przesyłowych czy budowli ziemnych (także na potrzeby wznoszenia obiektów hydrotechnicznych). Specyfika powstających budowli jest związana z koniecznością wykonywania robót ziemnych lub przygotowywania i kształtowania podłoża. Tym samym w trakcie takich prac występuje duże zapotrzebowanie na kruszywa budowlane. To właśnie one pozwalają na uzyskanie odpowiedniej nośności gruntu, a także ułatwiają proces formowania, zagęszczania i wzmacniania poszczególnych konstrukcji ziemnych. Ponadto najczęściej wykorzystywane w budownictwie materiały (np. beton, zaprawy) posiadają w swoim składzie właśnie kruszywa. Używa się ich również jako podsypki pod torowiska czy element mieszanek mineralno-asfaltowych, które układa się jako nawierzchnie dróg. (uprawnienia budowlane egzamin)

Jaki rodzaj kruszyw jest wykorzystywany w budownictwie inżynieryjnym?

W budownictwie inżynieryjnym wykorzystywana jest większość rodzajów dostępnych kruszyw. Jednak skala ich zastosowania jest różna i uzależniona od charakterystyki wykonywanych obiektów. Najczęściej używane są kruszywa naturalne. Zalicza się do nich zarówno surowce pozyskane ze skał okruchowych (piaski i żwiry o niewielkim uziemieniu), jak i lite skały, które są poddawane wcześniejszej obróbce, dzięki które możliwe jest nadanie im właściwego kształtu oraz uziarnienia. Do drugiej kategorii zaliczają się różnego rodzaju kruszywa łamane bądź kruszone, takie jak kliniec, grys, kamień łamany czy tłuczeń. (uprawnienia budowlane kontakt)

Budownictwo inżynieryjne wykorzystuje także kruszywa sztuczne. Powstają one z mineralnych surowców, które poddaje się specjalnej obróbce (np. keramzyt jest spiekany z glinki). Kruszywa recyklingowe również są używane w budownictwie inżynieryjnym. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com