fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

W gestii ww. komisji leży opracowywanie zestawów pytań do egzaminu ustnego. Musi także pracować egzemplarz, w którym znajdą się pytania egzaminacyjne oraz prawidłowe odpowiedzi (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest to, że pytania układa się odrębnie dla każdego zakresu oraz rodzaju uprawnień. Co więcej przygotowuje się dwa warianty.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Baza pytań

Godnym uwagi jest fakt, że pytania przygotowywane są na podstawie bazy pytań. Natomiast pytania przekazuje się do okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Istotnie przekazanie pytań musi nastąpić najpóźniej trzy dni przed terminem egzaminu. Oczywiście muszą one uwzględniać ewentualne zmiany w prawie. Pytania oraz odpowiedzi przekazuje się w podwójnych, opieczętowanych kopertach (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Natomiast podczas ich odbioru należy potwierdzić, że są nienaruszone.

Zestawy pytań a ilość kandydatów

Jak już wspomniano Okręgowe Komisje Kwalifikacje muszą przechowywać otrzymane pytania oraz odpowiedzi w sposób zapewniający im tajność oraz nienaruszalność. Ważnym aspektem jest to, iż ą ilość zestawów pytań do części ustnej i pisemnej nie może być mniejsza niż ilość osób przystępujących do egzaminach. Istotnie ust. 5 określa, że liczba zestawów musi być powiększona o 10% (egzamin na uprawnienia budowlane). Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne ustalają ilość osób, która przystąpi do egzaminów pisemnych oraz ustnych. Odbywa się to poprzez biura Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych na przynajmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Ustalenie liczby osób, które przystąpią do egzaminu polega na określeniu ilości osób, które dopuszczono do egzaminu i opłaciły drugą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Ubieganie się o drugi rodzaj uprawnień

Oczywiście osoby, które posiadają dany zakres uprawnień mogą ubiegać się o kolejne. Wówczas egzamin dotyczy tylko tych zagadnień, które nie były objęte egzaminem zadawanym na posiadane już uprawnienia (program na uprawnienia budowlane). W takiej sytuacji Krajowa Komisja Kwalifikacyjna musi przygotować odrębne zestawy w różnych wariantach w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych. Oczywiście wcześniej Komisja Okręgowa musi poinformować Krajową Komisję Kwalifikacyjną o ilości takich osób. Można to zrobić na 12 dni przed egzaminem.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com