fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokładna  kontrola

Dokładna kontrola panuje w odniesieniu do złączy prefabrykatów z betonów komórkowych w murach zewnętrznych, a to przez zagrożenia korozji stali w tych złączach. (uprawnienia budowlane kontakt) W sytuacjach używania w złączach stali zwykłej druty wystające z betonu komórkowego, potrzebują one ochrony antykorozyjnej. Warto też skontrolować odpowiedniość zabezpieczenia tych złączy przed wnikaniem wody czy skraplaniem pary ze środka obiektu. Odpowiedniość takiej ochrony ma szczególne znaczenie dla solidności złączy. Należy do tego sprawdzać rozpiętość wsparcia kafli stropowych, belek czy kafli dachowych i obszerność rzędów zaprawy, na jakiej je rozmieszczono. Minimalna rozpiętość wsparcia prefabrykatów musi równać się 5cm, a obszerność rzędu w spoinach poziomych nie może przekraczać 2cm. Spoiny poziome o obszerności przekraczającej 2cm potrzebują zbrojenia siatką cięto-ciągnioną czy drutami. Sprawdzanie odpowiedniości montażu i odbiór różnych pięter obiektu musi zostać przeprowadzona przez dział kontroli technicznej przedsiębiorstwa. (uprawnienia budowlane 2021)

Dokładna  kontrola
Dokładna  kontrola

Zakres kontroli

W zakres kontroli wchodzą:

Skontrolowanie zewnętrznych pomiarów budynku, poziomości rozmieszczenia stropu, odpowiedniości różnych części i wielkość odchyłek ich montażu, pionowości umieszczenia prefabrykatów murowych i przesunięć poziomych, rozpiętości spoin, zrobienia złączy, wypełnienia spoin i złączy, uszczelnienia spoin zewnętrznych, luk zewnętrznych i obróbek blacharskich z możliwym badaniem szczelności. (uprawnienia budowlane program)

Rezultaty skończonej kontroli warto wpisać do dziennika budowy. Odbieranie skończonego montowania obiektu musi zostać przeprowadzone wedle pełnej dokumentacji planowej w stadium technicznym, ustaleń używanego systemu, atestów prefabrykowanych przez zakłady prefabrykacji, zapisów odbioru różnych pięter, protokołów kontroli, ekspertyz.

Kontrola dokładności wykonania i uszczelnienia złączy i spoin

Robi taką kontrolę kierownik budowy bądź montażu, ale poleca się też, by taką kontrolę zrobił też przedstawiciel nadzoru autorskiego. (akty prawne uprawnienia budowlane) W zakres kontroli zaliczają się odpowiedniość zrobienia złączy konstrukcyjnych, zapełnienie węzłów, rozpiętość spoin, odpowiednie ich zapełnienie tworzywami uszczelniającymi, wielkości przesunięć poziomych oraz pionowych. Rezultaty kontroli muszą zostać wpisywane do dziennika budowy. Ważne dosyć znaczenie dla nośności prefabrykatów przekazywania mas posiada dobre i sprawne zapełnienie każdej spoiny poziomej. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Odbiór prac stanu zerowego

Kontroluje się to komisyjnie, a taka komisja zestawiona bywa z kierownika budowy oraz montażu, przedstawiciela kontroli technicznej, przedstawiciela nadzoru autorskiego. Rezultaty kontroli trzeba wpisać do dziennika budowy, również jeśli dostaniemy zalecenie kontynuowania kolejnych prac montażowych. Taki montaż bywa wskazany po odpowiednim przyjęciu przez komisję stanu zerowego. (program egzaminu na uprawnienia)

Obserwację odpowiedniości montażu prefabrykatów wykonuje kierownik albo montażu albo budowy. Kontroluje zwykle ustawienie prefabrykatów, czy stoją osiowo. Zauważone przekraczające maksymalne wartości odchyłek osi prefabrykatów co do planowanych muszą zostać wpisane do dziennika budowy i zatwierdzone przez kontrolę techniczną. Do tego trzeba kontrolować pionowość umieszczenia prefabrykatów, wielkości obsunięć, rozpiętość spoin, odpowiedniość ich zapełnienia. Po zatwierdzeniu odpowiedniości i umieszczenia da się stabilizować jego rozmieszczenie. Poza kontrolą zrobioną od razy przez wykonawcę montażu, losowe sprawdzanie odpowiedniości montażu prefabrykatów muszą robić robotnicy do tego powołani.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com