fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konserwator – kim jest i jakie pełni funkcje?

Konserwator przeprowadza konserwację dźwigu tak, aby nie dopuścić do ich przestojów oraz zapewnić bezpieczną i stałą pracę. Jego obowiązkiem jest smarowanie wszystkich elementów znajdujących się w dźwigu, uzupełnianie części, które są drobne i szybko niszczeją typu podkładki, sprężynki czy nakrętki, a także przeprowadzanie oględzin dźwigowego urządzenia w odstępach czasu wynoszących 2 tygodnie. Konserwator sprawdza podczas nasilającego się ruchu temperaturę łożysk oraz silnika, oczyszcza napędowe i sterujące urządzenia i utrzymuje w maszynowni czystość oraz porządek. Podczas awarii to konserwator unieruchamia dźwig, ponieważ jest to jego obowiązek. (uprawnienia budowlane 2021).

Konserwator budynku
Konserwator budynku

Jakie prace zlecane są przed administratora budynku?

Wszystkie czynności które wychodzą poza zakres konserwacji urządzenia dźwigowego zleca osoba z administracji budynku (testy uprawnienia budowlane). Mówią o tym przepisy o „Postępowaniu przy zgłaszaniu obiektu do remontu”. Bieżące koszty remontów ustala się w oparciu o urzędowe kosztorysy, które zatwierdza odpowiednia wyznaczona do tego nadrzędna władza. Bieżące remonty powierza się tylko i wyłącznie spółdzielczym bądź państwowym koncesjonowanym przedsiębiorcom.

Instalacje dzwonkowej sygnalizacji

Instalacje dzwonkowej sygnalizacji występują osobno dla każdego z mieszkań (uprawnienia budowlane – egzamin). Do obowiązków lokatorów należy konserwowanie oraz remont. Opieka nad zbiorczymi instalacjami, takimi jak wspólny dzwonkowy transformatorleży po stronie administracji budynku. Tak samo jest w przypadku opieki nad dzwonkowym urządzeniem, który jest zainstalowane przy wejściowej bramie. Konserwacja zbiorowych dzwonkowych urządzeń polega na sprawdzeniu, jaką temperaturę ma dzwonkowy transformator, regulowaniu i sprawdzeniu elektrycznych dzwonków, dzwonkowych przycisków oraz elektrycznego drzwiowego zamka.

Biuro Dozoru Technicznego

Biuro Dozoru Technicznego sprawdza komisyjnie po wykonaniu prac, czy wszystkie bieżące roboty zostały wykonane oraz czy dźwig może być oddany do użytku. Teleelektryczne instalacje konserwuje się oraz remontuje bez odłączania od źródła prądu całej instalacji. Wymaga to starannego oraz dokładnego wykonania konserwatorskich i remontowych prac, ponieważ powstające ewentualne zwarcia podczas remontów albo okresowych przeglądów powodują czasami zniszczenie instalacyjnych elementów (program egzamin uprawnienia 2021).

Sprawdzenie zwarć przewodów

Po zakończeniu każdego z remontu próbówką z zakończoną sześciowoltową żarówką, sprawdza się, czy na dzwonkowych obwodach nie ma zwarcia przewodów. W miejsce wykręconego jednego z bezpieczników włącza się przygotowaną próbówkę (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Jeżeli instalacja jest poprawna, żarówka nie powinna się świecić. Jeśli żarówka pali się, oznacza to, że doszło do zwarcia instalacji. Usuwa się je metodą, jaka jest podana przy usuwaniu zwarcia w oświetleniowej instalacji. Po wykonaniu poprawnie prac, żarówka nie powinna świecić, a tym samym instalacja będzie poprawna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com