fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sposób użytkowania budynku jest inaczej nazywany jego klimatem wewnętrznym. Ma on wpływ na wilgotność materiałów, która występuje w przegrodach na skutek wytwarzania się warunków sprzyjających lub utrudniających proces wysychania. Przyczynia się ono również do skraplania pary wodnej, która przenika przez przegrody z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Z tego powodu w budynkach, gdzie znajdują się pomieszczenia o dużej wilgotności względnej powietrza przykładowo na halach fabrycznych z mokrą technologią czy w budynkach inwentarskich na wsiach przegrody charakteryzują się większym zawilgoceniem niż w przypadku budynków mieszkalnych. Trzeba mieć na uwadze, że różne przegrody występujące w tym samym budynku mogą wykazywać inny stopień zawilgocenia. Przykładowo ściany wewnętrzne są bardziej suche niż ściany występujące na zewnątrz. Oprócz tego stropodachy praktycznie zawsze są bardziej zawilgocone od pozostałych elementów budynku. W szczególności stropodachy niewentylowane mogą łatwo ulegać zawilgoceniu.[uprawnienia budowlane]

Klimat wewnętrzny budynku
Klimat wewnętrzny budynku

Wysychanie przegród

Bardzo duże znaczenie ma szybkość z jaką wysychają przegrody. Podczas badań zauważono, że ściany wykonywane z niektórych materiałów wysychają bardzo wolno. Z tego powodu w nowo wznoszonych budynkach należy liczyć się z większymi stratami ciepła przez kilka pierwszych lat. Proces wysychania przegród jest uzależniony od warunków zewnętrznych. Należą do nich temperatura oraz wilgotność względna powietrza i rodzaj oraz struktura używanego materiału. W betonach wykonanych z lekkich kruszyw pory występujące pomiędzy ziarnami kruszywa przyśpieszają proces wysychania, ponieważ ułatwiają one przemieszczanie wilgoci z wewnętrznych warstw do powierzchni.[segregator uprawnienia budowlane] Z tego powodu betony jamiste posiadające małą zawartość cementu wysychają bardzo szybko. Inna sytuacja ma miejsce dla dużego dodatku cementu oraz struktury zwartej, gdzie wysychanie jest powolne.

Przewodność cieplna przegród

W poszczególnych rodzajach przegród zawilgocenie materiałów jest różne. Z tego powodu te same przegrody mogą w rzeczywistości mieć inne wartości przewodności cieplnej. Jest ona uzależniona również od rodzaju budynku w jakim jest stosowana. Przykładowo w budynkach inwentarskich ściany mają większe zawilgocenie oraz mniej korzystną przewodność cieplną niż budynkach mieszkalnych. Ustalenie wartości rzeczywistej przewodności cieplnej jaką posiadają przegrody budowlane wykonane z betonów lekkich jest sprawą dość skomplikowaną.[egzamin na uprawnienia budowlane] Niezbędna jest do tego wartość współczynnika dla materiału suchego oraz znajomość wpływu zawilgocenia na wartość przewodności cieplnej. Oprócz tego uwzględnia się również wilgotność materiału występującego w przegrodzie. Dopiero w momencie uwzględnia wszystkich tych czynników można określić wartość obliczeniowego współczynnika przewodności cieplnej z dostateczną dokładnością.

Ściany z betonów lekkich

Ściany z betonów lekkich można wykonywać na dwa sposoby. Pierwszym z nich są ściany jednowarstwowe, które wykonuje się z jednego rodzaju betonu. Drugim sposobem są ściany wielowarstwowe, do budowy których wykorzystuje się dwie lub więcej warstw. Jedna z nich spełnia jedynie funkcję konstrukcyjną, a zadaniem innych jest izolacja. Własności cieplno-wilgotnościowe ścian jednowarstwowych są uzależnione od rodzaju użytego materiału. W ścianach wielowarstwowych natomiast największy wpływ ma kolejność warstw występujących w danej ścianie.[uprawnienia budowlane testy]

Typy ścian

Typ ścian a jest najprostszym i najwygodniejszym do stosowania. Taka przegroda jest jednowarstwowa. Nie zauważa się w niej problemów zarówno technologicznych jak i użytkowych. Ze względu na materiały oraz ekonomiczność czasami lepiej jest zastosować ściany warstwowe. Ich najbardziej poprawnym typem pod kątem własności cieplno-wilgotnościowych są ściany ocieplane od zewnętrznej strony. Jest to typ c. Taki układ warstw powoduje większą stateczność cieplną i zapobiega zawilgoceniu ścian na skutek skraplania się pary wodnej. Czasami bardziej racjonalnym typem ścian jest typ b. Wykorzystuje się go w sytuacji, gdy wybrane materiały termoizolacyjne są niemożliwe do zastosowania na zewnętrznej stronie przegrody. Typ ścian d jest korzystny ze względu na stateczność cieplną oraz ochronę materiału przez zniszczeniem, ale trudniej jest go wykonać. Typ e rzadko stosuje się w praktyce. Spotkać go można praktycznie tylko w sytuacji, gdy ze względów konstrukcyjnych nie możliwe jest wykonanie ocieplana o wystarczającej grubości.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com