fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Izolacyjność akustyczna klubów fitness w pionowych przegrodach

Mówiąc o wymaganiach, jakie należy spełnić w związku z akustycznością klubów fitness i siłowni, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się pionowym przegrodom. Patrząc na ściany z godnie z obowiązującą normą, bierze się wymagania odnośnie wskaźnika zbliżonej oceny akustycznej izolacyjności właściwej R’A, 1’ czyli parametr, jaki uwzględnia pośrednie przenoszenie dźwięku. Deklarowane przez producentów wartości opisuje się za pomocą parametru RA, 1’ który mierzy się w laboratoryjnych warunkach, nie uwzględniając pośredniego przenoszenia. W konsekwencji uzyskane wartości na budowie będą zwykle mniejsze, niż wartości deklarowane wartości przez producentów, co jest wynikiem występowania w danym budynku przenoszenia innymi drogami niż poprzez ścianę, jaka jest analizowana. Są to np. boczne ściany czy stropy.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Izolacyjność akustyczna klubów fitness w pionowych przegrodach
Izolacyjność akustyczna klubów fitness w pionowych przegrodach

Norma PN-B-02151-3:2015 – 10

Norma, która precyzyjnie opisuje wymagania to PN-B-02151-3:2015-10 Mówi ona o budowlanej akustyce i ochronie od hałasu w budynkach. Określa wymagania związane z akustyczną izolacyjnością przegród w budynkach oraz o budowlanych elementach. Norma przywołana jest w Warunkach Technicznych, w związku z tym należy traktować ją jak obowiązkową normę. Jej wytyczne muszą być spełnione. W normowym zakresie ujęto wymagania, jakie dotyczą mieszkalnych budynków oraz zbiorowego zamieszkania, jak i publicznej użyteczności poprzez określenie minimalnego poziomu parametru wskaźnika oceny akustycznej przybliżonej izolacyjności właściwej R’a1’ mając na uwadze pionowe oraz poziome przegrody pod względem powietrznych dźwięków. Określono także maksymalną wartość ważonego wskaźnika przybliżonego uderzeniowego dźwięku znormalizowanego L’nw’ mówiąc o poziomych przegrodach i uderzeniowych dźwiękach.  (uprawnienia budowlane 2022)

Proces analizy przegród

Podczas doboru oraz przeprowadzania analizy przegród bierze się pod uwagę poza akustycznymi parametrami także sąsiadujące przegrody oraz sposób ich połączeń, czy przeprowadzenie instalacji.  (uprawnienia budowlane program) Z wymagań ujętych w normach wynika, że w zależności od danej strefy na terenie klubu fitness oraz funkcji, jakie spełnia sąsiadujące pomieszczenie wymagania dla ścian od powietrznych dźwięków cechują wartości parametru wskaźnika przybliżonej oceny akustycznej izolacyjności właściwej R’A1 pomiędzy poziomem 55 dB a 65 dB. Najwyższy poziom wymagań stawia się mieszkalnym obiektom. Najniższe wartości natomiast występują przy biurowych obiektach, gdzie zgodnie z nowoczesną tendencją najczęściej zlokalizowane są kluby.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Dźwięki uderzeniowe

Sytuacja podobna staje się w przypadku uderzeniowych dźwięków i ich wartości dopuszczalnych ważonego wskaźnika przybliżonego uderzeniowego poziomu znormalizowanego oznaczanego L’nw. Spełnienie wymogów podczas zaadaptowania obiektów, patrząc na przegrody oraz obciążenia dopuszczalne jest trudnym zadaniem. Często w związku z tym nie wystarczają systemowe standardowe rozwiązania, jakie oferuje dostawca materiałów i niezbędne w związku z tym staje się indywidualne wykonanie odpowiednio dobranych zabezpieczeń. Bardzo często też są to wielowarstwowe rozwiązania z użyciem specjalistycznych materiałów.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com