fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

System ISAP – wyszukaj akt prawny

System ISPA czyli internetowy system aktów prawnych  to strona internetowa na której można znaleźć wszelkie rozporządzenia i ustawy publikowane przez Sejm. Strona dostępna jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Znaleźć tu można wszystkie akty do nauki na uprawnienia budowlane. W tym celu należy wejść w zakładkę Wyszukaj. Masz możliwość wyszukiwania danego pliku wpisując datę wydania aktu, datę wejścia w życiu, dokładny numer aktu (np. Dz.U. 2017 poz. 1332). Najłatwiej jednak plik wyszukać po jego tytule. Tytuł musi być jednak podany dokładnie zgodnie z jego brzmieniem. Może to być fragment, ale jakakolwiek literówka uniemożliwi nam znalezienie danego aktu.

isap

isap

Jeśli chcemy np. odszukać: Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisujemy:

  • Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – OK,
  • Rozporządzenie w sprawie samdzielnych funkcji technicznych w budownictwie – błąd wyszukania,
  • w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – OK.

 

Przykład wyszukanego aktu

Analizy wyszukiwanych aktów prawnych możemy dokonać na przykładzie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wpisując tytuł aktu otrzymamy tabelę z następującym zestawem aktów:

Dz.U. 2017 poz. 2285 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1422 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2012 poz. 1289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Jak interpretować wyniki wyszukiwarki ISAP

Akty ułożone są chronologicznie, od najnowszego do najstarszego. Na samej górze znajduje się akt zmieniający z listopada 2017r. Akt zmieniający, czyli taki, w którym wprowadzona są wyłącznie zmiany aktu, czyli informacje typu: ust. 4 uznaje się za uchylony, ust. 5 przyjmuje brzmienie…. itd. W drugiej kolumnie widnieje zapis, że akt jest obowiązujący, czyli występujące tu zmiany nie są zawarte w opublikowanym akcie jednolitym. Drugi akt to akt jednolity, czyli ten, który zawiera już wprowadzone zmiany. Ten akt również jest opisany jako obowiązujący. Trzeci i czwarty od góry wiersz to akty zmieniające, ale tu mamy do czynienia ze zmianami, które już są zawarte w akcie jednolitym. Informuje nas o tym zapis „akt jest objęty tekstem jednolitym”. Czyli wersją ostateczną są dwa górne pliki. Wszystkie zmiany jakie wystąpiły wcześniej są już widoczne w akcie jednolitym. Do nauki tego aktu musisz więc wydrukować dwa akty. Jeśli na egzaminie ustnym pojawi się pytanie z tego zakresu będziesz musiał sprawdzić dane w tych dwóch plikach. Uwaga, na naszej stronie znajdziesz program z Jednolitymi Aktami Prawnymi. Co znaczy że każdy akt to tylko jeden plik! Jako jedyni w Polsce posiadamy takie akty. Na pozostałych serwisach znajdziesz akty do samodzielnego złożenia w jedno. Zajrzyj na stronę: http://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne.html

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0