fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

System ISAP – wyszukaj akt prawny

System ISPA czyli internetowy system aktów prawnych  to strona internetowa na której można znaleźć wszelkie rozporządzenia i ustawy publikowane przez Sejm. Strona dostępna jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Znaleźć tu można wszystkie akty do nauki na uprawnienia budowlane. W tym celu należy wejść w zakładkę Wyszukaj. Masz możliwość wyszukiwania danego pliku wpisując datę wydania aktu, datę wejścia w życiu, dokładny numer aktu (np. Dz.U. 2017 poz. 1332). Najłatwiej jednak plik wyszukać po jego tytule. Tytuł musi być jednak podany dokładnie zgodnie z jego brzmieniem. Może to być fragment, ale jakakolwiek literówka uniemożliwi nam znalezienie danego aktu.
isap
isap
Jeśli chcemy np. odszukać: Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisujemy:
  • Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – OK,
  • Rozporządzenie w sprawie samdzielnych funkcji technicznych w budownictwie – błąd wyszukania,
  • w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – OK.

Przykład wyszukanego aktu

Analizy wyszukiwanych aktów prawnych możemy dokonać na przykładzie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wpisując tytuł aktu otrzymamy tabelę z następującym zestawem aktów:
Dz.U. 2017 poz. 2285 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2015 poz. 1422 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2012 poz. 1289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Jak interpretować wyniki wyszukiwarki ISAP

Akty ułożone są chronologicznie, od najnowszego do najstarszego. Na samej górze znajduje się akt zmieniający z listopada 2017r. Akt zmieniający, czyli taki, w którym wprowadzona są wyłącznie zmiany aktu, czyli informacje typu: ust. 4 uznaje się za uchylony, ust. 5 przyjmuje brzmienie…. itd. W drugiej kolumnie widnieje zapis, że akt jest obowiązujący, czyli występujące tu zmiany nie są zawarte w opublikowanym akcie jednolitym. Drugi akt to akt jednolity, czyli ten, który zawiera już wprowadzone zmiany. Ten akt również jest opisany jako obowiązujący. Trzeci i czwarty od góry wiersz to akty zmieniające, ale tu mamy do czynienia ze zmianami, które już są zawarte w akcie jednolitym. Informuje nas o tym zapis „akt jest objęty tekstem jednolitym”. Czyli wersją ostateczną są dwa górne pliki. Wszystkie zmiany jakie wystąpiły wcześniej są już widoczne w akcie jednolitym. Do nauki tego aktu musisz więc wydrukować dwa akty. Jeśli na egzaminie ustnym pojawi się pytanie z tego zakresu będziesz musiał sprawdzić dane w tych dwóch plikach. Uwaga, na naszej stronie znajdziesz program z Jednolitymi Aktami Prawnymi. Co znaczy że każdy akt to tylko jeden plik! Jako jedyni w Polsce posiadamy takie akty. Na pozostałych serwisach znajdziesz akty do samodzielnego złożenia w jedno. Zajrzyj na stronę: http://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne.html Internetowy System Aktów Prawnych to zbiór aktów obowiązujących na terenie kraju. Ich znajomość jest konieczna aby uzyskać uprawnienia budowlane. Internetowy System Aktów Prawnych jest o tyle wygodny, że zawiera akty publikowane przez różne źródła. Są nimi Monitor Polski, Rządowe Centrum Legislacji oraz Dziennik Ustaw. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Internetowy System Aktów Prawnych – jak znaleźć właściwy akt?

Aby ułatwić sobie naukę do egzaminu czy w przyszłości pracę zawodową, należy wiedzieć, jak wyszukiwać konkretne akty w systemie. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na obecność (lub jej brak) adresu publikacyjnego. Jest to bowiem unikatowe oznaczenie aktu prawnego, dzięki któremu można go bezsprzecznie zidentyfikować. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Internetowy System Aktów Prawnych – czym jest adres publikacyjny?

Adres publikacyjny składa się z 4 elementów. Pierwszym jest wydawnictwo, które opublikowało dokument (np. M.P. – Monitor Polski). Następny jest rok publikacji, a za nim numer oraz pozycja. Przykładowy adres może więc wyglądać tak: M.P.07.36.307. M.P. oznacza Monitor Polski, a 07 to rok 2007 (w wyszukiwarce należy wpisać pełny rok). 36 oznacza numer publikacji, natomiast 307 to jej pozycja. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Internetowy System Aktów Prawnych – czy mogę szukać po nazwie?

Jeżeli interesujący nas akt prawny opublikowano po 2012r., nie podaje się już numeru publikacji. Dzięki temu adres publikacyjny jest nieco krótszy, np. Dz.U.18.1457. Oczywiście jeśli mamy taką ochotę, możemy wyszukiwać akty prawne po tytule bądź jego fragmencie. Musimy przy tym jednak pamiętać, że takie wyszukiwanie przynosi znacznie mniej wyników. Powodują to ograniczenia techniczne, bowiem  wyszukiwarka nie obsługuje odmiany wyrazów. W takiej sytuacji musielibyśmy pamiętać dokładną nazwę aktu prawnego, co czasami jest trudne do osiągnięcia. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Korzystanie z wyszukiwarki

Gdy wpiszemy w polu „tytuł” wyszukiwarki systemu frazę „warunki techniczne”, nie wyświetlą się nam żadne wyniki. Szukany akt nosi bowiem nazwę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znacznie bezpieczniej i wygodniej jest więc wyszukać ten dokument po adresie publikacyjnym. Co jednak, jeśli go wpisaliśmy, a nie otrzymaliśmy ani jednego wyniku? W takim przypadku poszukiwany akt prawny przestał już obowiązywać. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com