fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ilość torów w przejazdowej klasyfikacji

W Polsce ważnym problemem dla drogowego i kolejowego transportu są poważne i liczne wypadki, do jakich dochodzi na przejazdach drogowo – kolejowych. Należy zastanowić się, jak kryterium związane z liczbą torów wpływa na klasyfikację oraz na sposób, w jaki zabezpiecza się przejazdy kolejowe zarówno za granicą, jak i w Polsce. Warto w związku z tym poznać prawne przepisy opisujące tą kwestię i dokonać odpowiedniej ich interpretacji. Ważne są tu także kwestie wiążące się z czynnikiem ludzkim podczas przeprowadzania obsługi przejazdów. Pojawiają się tu również zagrożenia, jakie wynikają z pojawienie się w przejazdowej strefie więcej pociągów niż jeden.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Ilość torów w przejazdowej klasyfikacji
Ilość torów w przejazdowej klasyfikacji

Techniczne wyposażenie przejazdów

Wraz z unijnymi inwestycjami na przestrzeni ostatnich lat poprawie uległ ogólny poziom wyposażenia pod względem technicznym przejazdów. Systematycznie również maleje ich ilość, jednak nadal nie ma to odzwierciedlenia w ilości zdarzeń oraz w ofiarach, jakie pojawiają się w związku z wypadkami na kolejowych przejazdach. Wydaje się, że najlepszym możliwym działaniem byłoby w masowy sposób przebudowanie jednopoziomowych skrzyżowań na skrzyżowania wielopoziomowe, co jest nie możliwe w związku z ograniczeniami ekonomicznymi. Najszybszym działaniem jednak jest przeprowadzenie kompleksowej rewizji w przepisach, jakie regulują funkcjonowanie skrzyżowań dróg samochodowych z kolejowymi liniami w Polsce. Wiele kryteriów, jakie obowiązują w tym temacie wprowadzono w odległych już czasach, gdy ruch kołowy i samochodowy był na innym poziomie.  (uprawnienia budowlane program) 

Liczba torów na przejazdach

Na przejazdach liczba torów po raz pierwszy została uregulowana przepisami w rozporządzeniu międzywojennym pochodzącym z roku 1932. Zapisano w nim, że w przypadku przecinania się kołowej drogi na przejeździe, który posiada więcej niż dwa główne tory, taki przejazd zalicza się do przejazdów strzeżonych. Sytuacja ta ma miejsce nawet w przypadku, kiedy jest dobry stopień widzialności pociągów, jakie się zbliżają do przejazdu. W zarządzeniu tym przepis został uściślony o zapis, że przejazd z rogatkami, których obsługa znajduje się na miejscu stosuje się, gdy droga na pojedynczym przejeździe przecina powyżej dwóch głównych torów znajdujących się na szlaku. Zapisy te powielano w kolejnych latach. Wynikało z nich, że skrzyżowanie kołowej drogi z głównymi torami w większej ilości niż 2 stwarza konieczność stosowania kolejowo – drogowego przejazdu o kategorii A albo skrzyżowania cechującego się różnymi poziomami.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Techniczne wymagania w Polsce

Na terenie Polski techniczne wymagania związane z kolejowo –drogowymi przejazdami ujęte są w stosownym rozporządzeniu.   (uprawnienia budowlane 2023)  Ten rodzaj wykonawczego aktu zawiera zapisy od nośnie zabezpieczeń, jakie stosuje się w przypadku przejazdów o określonych kategoriach. Ujęte są w nim także kryteria, które mają wpływ na ich dobór. W bardzo ograniczonym zakresie ujmuje się w rozporządzeniu kryterium związane z liczbą torów na drogowo – kolejowym przejeździe. Mówi ono tylko o tym, że kiedy kolejowo – drogowy przejazd przecina więcej od trzech torów, w takim wypadku przejazd określa się jako przejazd o kategorii A.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com