fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kolejowe nasypy

Nasypy kolejowe mają tendencję do odkształcania się. Należy zastanowić się, jakie metody przyjąć, aby skutecznie je wzmocnić. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę geotechniczne aspekty związane z pracami modernizacyjnymi kolejowych nasypów. Należy zwrócić tu uwagę na dynamiczny aspekt związany z kolejowym obciążeniem, który obecnie na terenie naszego kraju jest bagatelizowany i pomijany w geotechnicznych projektach. Projekty te wiążą się z modernizacją nasypów kolejowych. (uprawnienia budowlane 2022)  

Kolejowe nasypy
Kolejowe nasypy

Kolejowa infrastruktura na terenie Polski

W biznesowych planach spółki zarządca sieci narodowej kolejowej linii określił dwa główne cele, a mianowicie cel handlowy i techniczny. (uprawnienia budowlane kontakt)   Standardy związane z utrzymaniem kolejowej sieci miały zostać zapewnione, ale także zapewniona miała być systematyczna likwidacją utrzymaniowych zaległości oraz skrócenie czasu związanego z przejazdem pociągów wszystkich kolejowych linii, poprzez zwiększenie prędkości ich przejazdu. Wraz z pojawieniem się w 2013 roku rozporządzenia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Polskę zaliczono do krajów, w których wdrożone mają zostać działania w celu zrealizowania korytarzy, aby usprawnić międzygraniczne połączenia. Korytarze te miały mieć charakter Transeuropejskiej Sieci Transportowej. W Polsce projekt ten poza modernizowaniem istniejących odcinków obejmuje też odcinki, które są nowo budowane. Jest to linia o dużych prędkościach Warszawa – Łódź- Poznań, która przedłużona ma być do Berlina oraz Wrocław z przedłużeniem do Pragi. Druga linia to Katowice – Ostrawa – Kraków, na granicę Polski ze Słowacją.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Gruntowe podłoże pod ruchem kolejowym

Kolejowe nasypy wykazują narażenie na powstawanie odkształceń. Cykliczny oraz powtarzalny dynamiczny ruch powoduje, że pojawiają się plastyczne odkształcenia i ścinające w gruntach. Posiadają one niskie wytrzymałościowe parametry. Mając na uwadze ścinające odkształcenia struktura gruntowego podłoża zostaje naruszona, i pojawia się tu boczne wyparcie. W związku z tym mamy tu do czynienia z wytrzymałością związaną ze ścinaniem gruntu, którego struktura jest naruszona. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może w konsekwencji prowadzić do utraty w nasypie stateczności. Dla cyklicznych obciążeń charakterystycznym zjawiskiem jest pojawianie się skumulowanych plastycznych odkształceń. Każdy z obciążeniowych cykli wiąże się z powstawaniem odkształceń o sprężystym charakterze.  (uprawnienia budowlane program) 

Analiza kolejowych nasypów w Polsce

Wraz z istniejącymi już krajowymi wytycznymi odnośnie kolejowych nasypów w Polsce analiza polega głównie na wykonaniu uproszczonych statecznościowych obliczeń.  Nie uwzględnia się tu, jak wpływa wzrost związany z prędkością przejazdu albo ryzyka związanego z występowaniem dynamicznych zjawisk. Obecnie plany PLK oraz PKP i rozpatrywana sieć TEN-T, która ma być zrealizowana wskazują na zwiększenie prędkości związanej z przejazdem pociągów. Nie dokonując zmiany w projektowych utartych schematach, albo nie wprowadzając dodatkowych wytycznych dla kolei, o dużych prędkościach w pewnym czasie okazać się może, że przyjęte podejście stanowi za duże uproszczenie i nie bierze pod uwagę rzeczywistych zagrożeń, jakie mogą powstać. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com