fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grunt, jaki występuje pod projektowaną budowlą ma bardzo duży wpływ na rodzaj przyjmowanej technologii robót. Wpływa on również na dobór maszyn, które będą wykonywać roboty ziemne oraz ewentualnie wzmacnianie gruntu, jeżeli będzie ono niezbędne. Czasami występujące warunki są tak korzystne, że urobek który wydobywa się z wykopów może zostać wykorzystany do budowy danej konstrukcji. Przykładem takiej sytuacji jest wykorzystanie kruszywa do betonów lub obwałowania. Ważne jest, żeby podczas badań geologicznych mieć na uwadze również tereny przyległe do terenu danej budowy. Jest to spowodowane tym, że można znaleźć tam źródła miejscowych materiałów takich jak kamień, ił do uszczelnień czy kruszywo do betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Grunt pod budowę
Grunt pod budowę

Dane hydrologiczne

W danych hydrologicznych możemy znaleźć informację dotyczące poziomu wód gruntowych oraz stanów wody w rzekach. Ważne jest aby zawierały się w nich informację mówiące o stanach katastrofalnych, wysokich, średnich oraz niskich. Wody gruntowe oprócz informacji odnoszącej się do ich poziomu powinny również posiadać informacje związane z ich właściwościami fizykochemicznymi. Stany jakie posiada woda gruntowa mogą mieć wpływ zarówno na sposób w jaki powinna być posadowiona budowla oraz na sposób odwadniania terenu budowy, technologii robót oraz wykopów.[akty uprawnienia budowlane] Bardzo ważne jest sprawdzenie właściwości fizykochemicznych wody. Mają one wpływ na jej podatność do celów pitnych, produkcyjnych oraz gospodarczych. Drugą istotną sprawą jest fakt, że stan wody w rzece oraz informacje dotyczące częstości zmieniania się stanu oraz jego długotrwałości ma znaczący wpływ na wybór technologii robót oraz wymiarów grodzi.

Konstrukcja podstawowych obiektów

Konstrukcję podstawowych obiektów charakteryzuje się na podstawie wstępnego projektu dokumentacji technicznej. Ustala się tu między innymi wielkość oraz ciężar wykorzystywanych elementów prefabrykowanych czy wymaganą markę używanego betonu.[uprawnienia budowlane testy] Można również określić rodzaj używanego kruszywa, cementu oraz ich domieszek. Bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie obiektom, których wykonanie jest bardzo pracochłonne oraz może stwarzać trudności podczas budowy. Niektóre z konstrukcji mogą sprawiać trudności w realizacyjne. Przykładowo podczas budowania stopnia piętrzącego składającego się z zapory, siłowni oraz śluzy najtrudniejszym oraz najbardziej pracochłonnym elementem jest siłownia. Natomiast dla kanałów żeglugowych takie trudności mogą sprawiać miejsca przekraczania przez wodne obiekty mostów czy akweduktów. Jest to powodem, dlaczego charakterystyka konstrukcji musi zawierać zarówno te wykonane z betonu jak i z innych materiałów takich jak stal czy drewno.[uprawnienia budowlane]

Objętości podstawowych robót

Obliczenia dotyczące objętości podstawowych robót powinny być dokonywane z podziałem na konkretne obiekty. Te wyliczenia są niezbędne do wyznaczenia harmonogramu dyrektywnego danej budowy. Oprócz tego na ich podstawie określa się zapotrzebowanie na materiały, prefabrykaty oraz powierzchnię magazynów i składowisk. Bardzo ważne jest również uwzględnienie podczas obliczeń jaką wydajność powinny posiadać urządzenia służące do przygotowywania kruszywa i wytwórni masy betonowej. Obliczenia te najlepiej jest gromadzić w formie tablicy, ponieważ są one łatwe do odczytywania.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Opis metod technologicznych

Podczas projektowania budowli ważne jest stworzenie krótkiego opisu stosowanych metod technologicznych. Uwzględnia się w nim wytłumaczenie, dlaczego w danym momencie realizacji stosowane są konkretne maszyny oraz sprzęt. Wybór odpowiedniej metody technologicznej ma znaczący wpływ podczas wykonywania danej konstrukcji. Jeżeli projekt, będzie źle wykonany może powodować nakład pracy podczas budowy oraz wydłużenie czasu jej trwania. Co za tym idzie przyczynia się również do wzrostu jej kosztów. W celu dobrego dobrania metody technologicznej ważne jest dokładnie przeanalizowanie wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na budowę.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com