fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W zależności od składu mineralogicznego skał mogą powstawać różne grunty. Ogólnie są one nazywane glinami wietrzelinowymi. Gliny te są mieszaniną nierozpuszczalnych cząstek iłowych i niezwietrzałych ziaren kwarcu, muskowitu oraz wodorotlenku żelaza. Charakteryzują się one tym, że wraz ze zwiększaniem się głębokości ich zalegania znajdują się w nich coraz większe odłamki niezwietrzałej skały o ostrych krawędziach. Jeżeli dochodzi do gwałtownego wymywania drobnych cząstek poprzez wody opadowe to z gliny wierzelinowej powstaje rumosz wietrzelinowy. Ma on postać okruchów stalowych oraz drobnego tłucznia. W sytuacji, gdy wierzeniu ulega zbocze skalne to u jego podnóża powstają usypiska z bloków oraz rumoszu.[uprawnienia budowlane]

Gliny wietrzelinowe
Gliny wietrzelinowe

Rzeki

Cząstki iłowe oraz mniejsze okruchy, które są wymywane z gliny wietrzelinowej są zmywane do potoków i następnie daleko transportowane wodą. W przypadku potoków górskich ich szybki nurt może powodować przesuwanie się również większych odłamków skał i rumoszu. Podczas procesu transportowania okruchów skalnych dochodzi do ich zaokrąglenia na skutek zjawiska tarcia. Oprócz tego na skutek działania procesu tarcia ziaren o siebie powstaje mączka skalna.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Wchodzi ona następnie w skład gruntu jako cząstki pyłowe. Ziarna piaskowe i cząstki pyłowe i iłowe unoszą się na rzekach i są przenoszone na znaczne odległości. Następnie odkładają się one stopniowo wraz ze zmniejszaniem się prędkości wody. Żwir oraz gruby piasek są odkładane w górnym biegu rzeki, w średnim natomiast osadzają się piaski średnie, a w dolnym piaski drobne oraz pyły. W przypadku starych łożysk rzek oraz zagłębień na tarasach zalewowych, czyli tam, gdzie prędkość przepływu wody jest bardzo mała to dochodzi do osadzania się warstwy pyły oraz drobnych piasków lub namułu. Często dochodzi tam do powstawania torfowisk.[egzamin na uprawnienia budowlane] Najmniejszymi elementami są cząstki iłowe, które wędrują najdalej. Następnie wpadają one do dużych zbiorników wodnych i tam opadają na dno. Tam tworzą się grube pokłady mułu ilastego na przemian z warstwami pyłów i drobnymi piaskami.

Obszary geologiczne Polski

Podczas długich okresów geologicznych obszar Polski był dnem morza. Na tym dnie osadzały się ławic zrobione ze skorupek i szkieletów żyjątek morskich.[uprawnienia budowlane testy] W ten sposób tworzą się między innymi wrapienie. Jeżeli w tym samym czasie osadzają się też cząstki iłowe to powstaje margiel.  Obniżanie się dna morskiego i występujące podczas tego procesu zmiany temperatury, ciśnienia i środowiska chemicznego powodują przeobrażanie się grubych ławic drobnych piasków w piaskowce, które mają różnorodne lepiszcza. W przypadku mułów ilastych dochodzi do powstawania iłołupków. Na skutek ponownego wynurzania się dna morskiego doszło do wypiętrzenia warstw skał osadowych na powierzchnię ziemi, gdzie ponownie ulegają one procesowi wietrzenia oraz erozji.[akty uprawnienia budowlane]

Lessy

Lessy w stanie suchym są bardzo dobrym gruntem budowlanym. W sytuacji, gdy less zostanie jednak zmoczony to może charakteryzować się dużym osiadaniem. Spowodowane jest to tym, że spoiwo łączące ziarna ulega rozpuszczeniu. Lessy, które odłożone są w warunkach klimatu pustynnego charakteryzują się po zamoczeniu osiadaniem na poziomie do 1,5 metra. Lessy, które odkładane są w wodzie lub są nawodnione są lepiej zagęszczone i nie charakteryzują się tak dużymi osiadaniami. Wiatry przyczyniają się do unoszenia suchych piasków i następnie tworzą z nich wydmy. Wydmy, gdy przesuwają się po terenach podmokłych mogą powoli zanikać, ponieważ drobne piaski zwilżone nie ulegają mchowi i pozostają na miejscu. Następnie przykrywają je często torfowiska.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com