fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Najczęściej w budowlach wiejskich możemy spotkać dwa rodzaje fundamentów. Są nimi fundamenty ławowe i stopowe. W budownictwie dąży się do tego, żeby posadowienie budowli odbywało się w gruntach jednorodnych. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe i odkształcenia różnych gruntów są niejednakowe można zastosować jeden z trzech zabiegów. Pierwszym z nich są dylatacje. Innym rozwiązaniem jest wykonanie głębszego założenia fundamentów. Ostatnim rozwiązaniem jest wykorzystanie posadowienia schodkowego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Fundamenty w budowlach wiejskich
Fundamenty w budowlach wiejskich

Dylatacje

Dylatacje stosowane są na granicy dwóch podłoży różniących się od siebie. Często są one stosowane ze względu na aspekt termiczny, skurczowy lub mogą wynikać z nierównomiernego osiadania podpór lub części budynku. Konstrukcje wykonywane z różnych materiałów posiadają swoje normy, na podstawie których ustala się rozmieszczenie oraz rodzaj dylatacji. W przypadku, gdy pod fundamentem grunt jest jednorodny to dylatacja nie powinna być przecięta fundamentem. W tej sytuacji doprowadza się ją do tylko do wierzchu fundamentu.[uprawnienia budowlane] W przypadku, gdy możliwe jest nierównomierne osiadanie budynku to dylatacje powinny być prowadzone do spodu fundamentu. Tym sposobem oddzielają one obydwie części w całości od siebie. W sytuacji, gdy przebieg różnych warstw gruntu pod fundamentem jest ukośny to jednorodne posadowienie uzyskuje się przez głębsze założenie fundamentów. Drugim sposobem jest posadowienie ich uskokami na różnej głębokości w tym samym gruncie. 

Powody wykonywania dylatacji do spodu fundamentów

Dylatacje wykonuje się aż do spodu fundamentów jedynie w uzasadnionych sytuacjach. Może być nią przykładowo występowanie różnić w cechach mechanicznych podłoża. Drugą sytuacją jest różnorodność w konstrukcji oraz sposobie posadowienia. Również różne wysokości sąsiadujących części budowli uzasadniają taki sposób wykonania dylatacji. Ostatnim z powodów jest wykonywanie poszczególnych części budynków w rozbieżnym czasie lub w sytuacji, gdy jakaś część jest dobudowywana do istniejącej już konstrukcji.[uprawnienia budowlane testy

Ławy piaskowe

W przypadku budownictwa wiejskiego ściany mogą być często posadawiane na ławach piaskowych wykonywanych z piasku lub pospółki, które są ubijane mechanicznie lub zagęszczane metodą hydrowibracji. Jest to płytki sposób posadowienia konstrukcji i może być stosowany w lekkich niepodpiwniczonych budynkach, które posadawiane są na gruntach wysadzinowych. Ławy piaskowe wymagają odpowiedniego zagęszczenia piasków, żwirów i pospółki. Jego stopień nie może być mniejszy niż 0.6. Stosowanie zabiegu hydrowibracji zamiast mechanicznego zagęszczania jest uzasadnione w sytuacji, gdy rodzimy grunt jest przepuszczalny i nie działa na nawodnienie podczas zagęszczania.[akty uprawnienia budowlane]

Ławy żelbetowe

Przy znacznych obciążeniach ścian oraz słabych lub niejednorodnych gruntach stosuje się ławy żelbetowe pod murami. Również mogą być one stosowane w sytuacji, gdy spód fundamentu jest poniżej poziomu wody gruntowej. W stopach betonowych stosuje się zazwyczaj beton o marce 110. Do stóp żelbetowych natomiast musi mieć on markę co najmniej 140.[segregator uprawnienia budowlane]

Stopy kielichowe

Stopy kielichowe należy odpowiednio projektować ze względów konstrukcyjnych. Należy wykonać to tak, aby wysokość stopy oraz grubość ścian kielicha miały wartości większe lub równe 25 centymetrów. Głębokość kielicha powinna wynosić tyle samo lub więcej niż 1,2 wymiaru poprzecznego słupa. Jednocześnie nie powinna być ona mniejsza od 25 centymetrów. Przestrzeń występująca pomiędzy słupem a ściankami kielicha musi mieć co najmniej 5-7,5 centymetra. Taka wartość umożliwia dokładne wypełnienie tej przestrzeni betonem. Wykorzystywany beton powinien być marki 200.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com