fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Elektryk i wymagane uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są jednoznaczne z możliwością pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ustawa Prawo Budowlane i rozporządzenie odnośnie samodzielnych funkcji technicznych precyzyjnie popsują wszystkie wymogi związane z uprawnieniami. Znajdują się tam przepisy regulujące zasady otrzymywania uprawnień budowlanych we wszelkich specjalnościach. Również tych dotyczących elektryków. (materiały do uprawnień)

Wszyscy ci, którzy zdobyli wykształcenie elektryczne mają możliwość ubiegać się o specjalności takie jak: instalacyjna odnośnie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych . Daje ona możliwość projektowania obiektów budowlanych bądź kierowania pracami
budowlanymi. Kolejna specjalność to instalacyjna dotycząca sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta specjalność z kolei upoważnia do projektowania obiektów budowlanych czy kierowania pracami budowlanymi. Chodzi oczywiście o obiekty budowlane w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. (testy 2019)

Polska Izba Inżynierów Budowlanych wraz z podlegającymi im okręgowymi izbami inżynierów budowlanych odpowiadają za nadawanie uprawnień budowlanych. Co ciekawe, więcej niż sto osób każdego roku ubiega się o takie kwalifikacje. Jednakże mogą się o nie ubiegać tylko osoby z odpowiednim wykształceniem kierunkowy. By zdobyć uprawnienia bez ograniczeń konieczne są studia magisterskie na odpowiednim kierunku. (wybierz program do egzaminu)

Zakres ograniczony uprawnień budowlanych

Tego typu uprawnienia obowiązują obiekty do 1000m3 wielkości, a także instalacji z przyłączami do 1kV. Mogą je uzyskać tylko osoby z wykształceniem kierunkowym oraz z tytułem mistrza lub technika, a także ci, którzy ukończyli studia na odpowiednim kierunku. Aby w pełni cieszyć się uprawnieniami budowlanymi absolutną koniecznością jest też odbycie praktyki zawodowej odpowiedniej do wybranej specjalności, zakresu oraz rodzaju kwalifikacji. Są sytuacje, w której do praktyki zawodowej można zaliczyć tę praktykę, która odbyła się po III roku studiów.(akta prawne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com