fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dźwięk to zjawisko fizyczne, które powstaje na skutek drgań mechanicznych ośrodka sprężystego (program na uprawnienia budowlane). W tym ośrodku powstają fale dźwiękowe, które później rozchodzą się w otoczeniu:

– powietrzu,

– cieczy,

– ciałach stałych.

Dźwięk
Dźwięk

W budownictwie ważne są dwa rodzaje dźwięków:

a) powietrzne:

– powstają w powietrzu,

– przykłady: mowa ludzka, muzyka, szum morza, grzmoty,

b) materiałowe:

– powstają w ośrodku stałym w ścianach lub stropach na skutek drgań, które wywołano wstrżasami albo uderzeniami,

– wstrząsy powstają np. na skutek przejazdu tramwaju bądź pociągu,

– uderzenia pojawiają się na skutek np. chodzenia po stropie.

Dźwięki uderzeniowe to dźwięki, które:

– są spowodowane uderzeniami – np. kucie, chodzenie po stropie,

– najczęściej występują w budynkach,

– powstają w elementach budynku i mogą być wypromieniowane w powietrze i docierające do ucha jako dźwięki powietrzne.

Intensywność natężenia dźwięków określa się w stosunku do natężenia porównawczego. Mierzy się go w decybelach (dB). Od intensywności natężenia ważniejsza jest głośność dźwięków – ze względów fizjologicznych. Głośność dźwięku to słyszalność, która zależy od częstotliwości, którą mierzy się w hercach (Hz). W praktyce jednak bierze się pod uwagę poziom głośności dźwięku w fonach (fn). Są to jednostki porównawcze.

Stropy i ściany budynku a dźwięki powietrzne i materiałowe

W normie PN-70/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń w budynkach” wymienione są wymagania, które powinny spełnić stropy i ściany budynku na dźwięki powietrzne i materiałowe. Badania stropów pod względem akustycznym wykazały, że prawie żaden z obecnie stosowanych stropów nie spełnia wymagań normowych pod kątem tłumienia dźwięków uderzeniowych. W związku z tym w stropach powinno się stosować dodatkowe warstwy, które tłumią dźwięki w zależności od ich rodzaju (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Stropy można podzielić na dwie grupy ze względu na właściwość tłumienia dźwięków. Wyróżnia się stropy:

1) o niewystarczającej izolacyjności na dźwięki powietrzne i uderzeniowe:

a) zalicza się stropy:

– żelbetowe płytowe monolityczne i prefabrykowane o grubości do 14 cm,

– gęstożebrowe ceramiczne, np. Akermana,

– gęstożebtowe prefabrykowane, np. DZ-3,

b) izolacja akustyczna ma formę tzw. podłogi pływającej,  

2) o wystarczającej izolacyjności na dźwięki powietrzne, ale niewystarczająco tłumiące dźwięki uderzeniowe:

a) zalicza się stropy:

– żelbetowe płytowe monolityczne i prefabrykowane o grubości ponad 14 cm,

– z podwieszaną sprężyście płytą sufitową,

b) izolacją akustyczną jest tzw. miękka podłoga, która powstaje z płytek lub rulonów PCW, dywanów.

Podkładki przeciwdrganiowe

W przypadku budynków przemysłowych dźwięki materiałowe oraz powietrzne powodują maszyny, które są ustawione na stropach. Na skutek drgań powstaje hałas, a także występuje szkodliwa działalność na konstrukcję budowli. Z tego powodu maszyny są ustawione na podkładkach przeciwdrganiowych. Podkładki z filcu znajdują zastosowanie pod maszyny o niedużych rozmiarach (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Z kolei pod większe maszyny wykorzystuje się podkładki gumowe, które mają kształt kostek lub walców. W przypadku ciężkich maszyn stosuje się amortyzatory sprężynowe.

Pochłanianie dźwięków

Dźwięki powstają w budynku i przenikają do pomieszczeń lub przez ściany. W przypadku grubych ścian dźwięki są wystarczająco tłumione. Z kolei w przypadku ścian działowych, które mają małą grubość, to energia akustyczna przenika przez nie jak przez membranę.

Tynki, zwłaszcza wapienne charakteryzują się dużą zdolnością pochłaniania dźwięków. Ściany działowe będą miały dobrą izolacyjność w momencie, kiedy:

– zastosuje się podwójne ściany ze szczeliną powietrzną w środku,

– obłoży się pojedynczą ściankę materiałami dźwiękochłonnymi (np. płytami pilśniowymi perforowanymi).

Najpopularniejszym źródłem hałasów w budynkach są przewody instalacji. Dotyczy to zwłaszcza przewodów wodociągowych, które mają niewielkie przekroje oraz dużą liczbę złączek, które zmieniają kierunek przepływu wody. Przewody powinno się zamocować do grubych ścian. Dzięki temu zniwelowane zostaną drgania. W momencie, kiedy przewody zostaną przymocowane do cienkich ścian, to powinno się je izolować. Polega to na założeniu filcowych przekładek pomiędzy rurą a uchwytem, które będą tłumić drgania. Takie izolowanie przewodów powinno się również wykonać w momencie, kiedy będą one zamocowane na grubszych ścianach (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com