fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Często niemożliwe jest wykonanie płyty jako jednego bloku. W takim przypadku dzieli się ją na kilka bloków. Muszą one posiadać pełną wysokość. Co drugi blok w takiej sytuacji zostaje zabetonowany. Taki zabieg umożliwi uzyskanie oszczędności w deskowaniu. Tym sposobem skraca się również czas, jaki potrzebny jest na przygotowanie bloków do betonowania. Następnym etapem jest zaprojektowanie podziału na bloki części, która położona jest od strony wlotu do turbin.[uprawnienia budowlane]

Dzielenie płyt
Dzielenie płyt

Zbrojenie

Zbrojenie filarów między wlotowych często wykonuje się jako konstrukcję samonośną. Do niej przyspawa się profile obudowy wnęki, które służą do zakładania szandorów. Zbrojenie z deskowaniem może być przygotowywane poza blokiem. W takiej sytuacji w miejscu betonowania jest ono ustawione jako gotowa konstrukcja. Betonowanie filarów powinno wykonywać się na ich pełnej wysokości.[akty uprawnienia budowlane] W sytuacji, gdy strop wloty również posiada konstrukcję samonośną to deskowanie ma postać okładziny wykonanej z żelbetu i może być podwieszane. Podwieszana część może zostać zabetonowana. Dzięki temu uzyskuje się powierzchnię montażową. Podobną konstrukcję zbrojenia oraz deskowania posiadają filary rury ssawnej. Są one betonowane aż do stropu.

Filary posadowione na oddzielnych fundamentach

W przypadku filarów, które mają być posadowione na oddzielnych fundamentach to fundamenty wykonuje się w pierwszej kolejności. Mogą być one betonowane w całości lub jako oddzielne bloki. Następnym etapem jest wykonanie wszystkich ostróg oraz ewentualnego wypadu. On jednak może być wykonany również w późniejszym etapie. Jest to jednak możliwe jedynie w sytuacji, gdy nie utrudni to budowy samego jazu.[segregator uprawnienia budowlane] Wypad powinien być betonowany w jednej fazie. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji są szykany. One ze względu na małą ilość robót oraz ich skomplikowane kształty lepiej jest wykonywać oddzielnie. Trzeba przy tym pamiętać, aby w płycie wypadu zostały pozostawione odpowiednie wnęki na ich zakotwienie. Następnym etapem jest podział korpusu progu na bloki. Dąży się tu do osiągnięcia jak największej ich objętości, aż do miejsca, gdzie ma miejsce odskok. To miejsce jest początkiem części przelewowej. Wymaga ona deskowania specjalnego typu. Głównie ma to znaczenie w przypadku wykonywania powierzchni licowej z utwardzonego betonu. Dopiero w tym momencie betonuje się filary. Można to robić w jednej lub kilku fazach. Uzależnione jest to od ich wysokości.[uprawnienia budowlane testy]

Filary posadowione na wspólnej płycie fundamentowej

W przypadku filarów, które są posadowione na wspólnej płycie fundamentowej początek betonowania wygląda inaczej. Po wykonaniu ostróg planuje się wspólną płytę fundamentową. Dalsza część robót może być wykonana analogicznie jak w wyżej opisanym przykładzie. Czasami zdarza się jednak, że przebieg tych robót wygląda zupełnie inaczej. W tym przypadku oba półfilary mogą być betonowane na całą wysokość. Robi się to wraz z wnękami na szandory. Pod ich osłoną możliwe jest wykonywanie dalszej części progu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przykład schematu podziału faz betonowania

W tym akapicie przedstawiony zostanie przykładowy schemat podzielenia na fazy betonowania progu z płytą fundamentową, która jest oddzielona od filarów. W przypadku, gdy płaszczyzna podstawy jest nachylona to bloki są specyficznie wydzielane i posiadają nietypowe betonowanie. Bloki te mają przekroje o kształcie trapezowym lub klinowym. Specjalne betonowanie występuje do momentu, gdzie można użyć normalnego deskowania, które jest znormalizowane dla danej zapory. Ważne jest, żeby konstrukcja była tak podzielona na bloki w rzucie poziomym, żeby sąsiadujące ze sobą bloki miały różną wysokość. W takiej sytuacji ich nieosłonięte boczne powierzchnie są ochładzane i oddają ciepło wiązania do otoczenia. Dzieje się to w czasie, gdy beton osiąga wymaganą wytrzymałość.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com