fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W zaporach występuje dużo dodatkowych elementów służących do odprowadzania wód. Przykładowo do odprowadzania wód wielkich w całości lub ich części wykorzystuje się sztolnie boczne, zwane inaczej obiegowymi. Wykuwa się je w skale. Jeśli chodzi o zabieg opróżniania zbiornika stosuje się spusty denne. Ich wykonanie powinno mieć miejsce bezpośrednio wewnątrz korpusu. Najlepiej wykonywać je w dolnej części. Ewentualnie do opróżniania mogą również służyć sztolnie boczne. Warunkiem ich wykorzystania jest odpowiednio niski poziom rzędnej ich progów.[uprawnienia budowlane testy]

Dodatkowe elementy w zaporach
Dodatkowe elementy w zaporach

Konstrukcja korony

Możemy spotkać się z wieloma rozwiązaniami konstrukcyjnymi korony. Najprostsze z nich opiera się na zwiększeniu części wierzchołkowej danej zapory. Powinna być ona zwiększona do momentu aż osiągnie wartość szerokości trasy komunikacyjnej. To rozwiązanie jest jednak bardzo nieekonomiczne. W takim przypadku korona stanowi cały przekrój posiadający parapety ochronne.[segregator uprawnienia budowlane] Wykonuje się je zarówno w dolnej jak i górnej części wody. Ich wymiary powinny wynosić 1,2 metra na wysokość i od 0,3 do 0,5 metra grubości. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest robienie korony w betonie. Powinna być ona tak skonstruowana aby pod płyta nawierzchni drogowej bezpośrednio znajdowała się galeria. Dla takiego zabiegu zarówno elementy korony, ścian oraz części stropowej powinny być zbrojone. Ostatnim z rozwiązań jest potocznie zwane wspornikowe rozwiązanie. W tym przypadku górna część, czyli płyta jezdna jest oparta na pionowej ścianie odwodnej i podporowych filarach.[akty uprawnienia budowlane]

Wymagania do projektowania fundamentów zapory

W celu dobrego zaprojektowania fundamentów danej zapory niezbędna jest dobra znajomość budowy oraz stratygrafii skał. Bardzo ważnym aspektem jest sam układ warstw występującej na danym terenie skały oraz ich upad i bieg. Jest to powodem wykonywania przed budową szczegółowych badań podłoża skalnego. Robi się to w formie wierceń, sztolni badawczych i odkrywek. Często badania te uzupełnia się poprzez metody geofizyczne. Badania te mają dość wysoką cenę, ale są bardzo opłacane podczas wykonywania zapór, ponieważ unika się niespodziewanych niebezpieczeństw.[egzamin na uprawnienia budowlane] Badania pozwalają oszacować prognozy dotyczące tego, jak zachowywać się będzie dane podłoże zarówno w normalnych warunków jak i zmienionych w skutek spiętrzenia wody. Jeżeli zostaną one przeprowadzone niedokładnie mogą spowodować, że nikt z projektantów ani konstruktorów nie będzie w stanie określić stopnia spękania oraz szczelinowatości skał uzależnionych od posadowienia zapory.  

Zdrowa skała

Podczas wyżej opisanych badań duże znaczenie mają dwa momenty. Pierwszy z nich związany jest z mechaniczną wytrzymałością samego podłoża. Drugi natomiast łączy się z przepuszczalnością i ewentualnie wzmożonością filtracji występującej pod zaporą.[uprawnienia budowlane] Te dwa momenty powodują to, że podczas konstrukcji zapory dąży się do osiągnięcia fundamentów z poziomme zwanym zdrową skałą. W celu tego osiągnięcia należy wykonać wyłomy skalne. Są one głębokie, a co za tym idzie bardzo kosztowne. Samą powierzchnię danego fundamentu zapory projektuje się w jednej z trzech postaci. Pierwszą z nich jest forma płaska fundamentu. Druga uwzględnia dodanie do fundamentu ostrogi przedniej. Ostatnia polega na nachyleniu płaszczyzny podstawy w kierunku wody górnej. Najprościej wykonać jest płaski fundament. Stosuje się go dla dobrych i wytrzymałych skał, gdzie nie jest konieczne wykonywanie głębokich wyłomów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com