fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozpiętość dna wykopu

Rozpiętość dna wykopu musi udostępniać bezproblemowe dojście do umieszczanych przewodów lub do stawianych konstrukcji. Przykładowo wśród przewodu a murem wykopu lub jej uchronieniem trzeba zostawić kawałek dna przynajmniej 30cm z każdej strony, w pomiędzy fundamentem i murem wykopu nawet do 50cm. Ochrona murów wykopów o głębokości przekraczającej cztery metry potrzebuje stworzenia planu. Ochronę wykopów da się likwidować wraz z zasypywaniem wykopu. (uprawnienia budowlane kontakt) W trakcie przeprowadzania prac warto robić przyjmowania częściowe prac zanikających, a są to karczowanie drzew, likwidacja osłabionej ziemi i ich podmianka na inne, usuwanie gruntu roślinnego. Przyjmowania częściowego domagają się też prace przeprowadzane w oddzielnych sytuacjach niż zakładał plan, deformacje stworzone nie przez naczelnika i każde nadprogramowe czynności.

Dno wykopu
Dno wykopu

Koniec pracy

Jak skończyliśmy już prace zajmujące się niwelacją działki kontroluje się rzędne niwelety, spadki, poziom zbicia ziemi i nawodnienie gruntu. Odchylenia od planu nie powinny być większe niż:

-odchylenie spadków dna rowów odwadniających: 0,0005, (uprawnienia budowlane 2021)

-rozszerzenia dna wykopu: 5cm,

-spadku gruntu: 0,002,

-odchylenia poziomu zbicia nasypów: ±2%,

-odchylenia rzędnych w układzie kwadratów: 40X40 m – 4 cm.

Przyjmowanie wykopów zmiennych polega na kontrolowaniu zgodności umieszczenia wykopu, odchyleń pagórków, rzędnych dna wykopu oraz uchronień. Zestawia się również prawdziwe warunki wodne oraz ziemne z tymi napisanymi w planie. Maksymalnie bywają takie odchylenia od planu:

-rozmiarów w projekcie wykopu szerokoprzestrzennego do 15cm, a wąsko-przestrzennego do 5cm, (uprawnienia budowlane program)

-rzędnych dna wykopu do 5cm.

Zanim przystąpimy do prac gruntowych na obszarze, na jakim występują instalację podziemne, mogą być to wodociągi, przewody gazowe, wszelkiego rodzaju kable i rury, warto dostać pozwolenie od różnych instytucji na przeprowadzanie pracy. Jeśli w trakcie pracy dopiero wykryje się cokolwiek pod ziemią, zaprzestaje się roboty i czeka na ustalenie co to za przewody. Każdy wykop musi być obstawiony ogrodzeniem oraz tabliczkami ze wszelkimi danymi.

Koszty

Poprzez ogromne koszty używane w trakcie prac gruntowych sprzętów i środków przewozowych warto ten transport załatwić metodą niezmienną. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Na osi poziomej AA’ ustawiamy okres czasu załadunku środków przewozowych, tlf będących cały czas do ładowania, a na osi BB’ określamy okres wyładunkowy t2. Diagram CDEFG pokazuje trwanie pełnego układu przewozowego t jednego środka. Z diagramu odczytać można, że siódmy w kolejce środek przewozowy, transportowany w miejscy załadunku, jest tak samo tym, jaki zaczął przewóz.

Tworzywa gruntowe, z jakich korzysta się podczas przeprowadzania nasypów musi zgadzać się z potrzebami normy, nie może być mokry i być ciekły i luźny. Jak w trakcie przeprowadzania prac znajdzie się obiekty zabytkowe, niewypały czy przedmioty archeologiczne, natychmiast trzeba takie prace zastopować i powiadomić odpowiednie służby.

Protokół

Zanim zaczniemy prace warto stworzyć protokół porozumienia ze służbami z instytucji wodociągowych, kanalizacyjnych, fabryk cieplnych czy energetycznych, żeby później podczas pracy nie zniszczyć będących na obszarze obiektów. Warto tak uchronić repery pomiarowe i zrobić obliczenia niwelacyjne na obszarze z utrwaleniem i określeniem potrzebnych miejsc, jakie umożliwią stworzyć plan prac gruntowych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Zanim zaczniemy przeprowadzać prace właściwe, niweluje się drzewa i konstrukcje, a potem usuwa grunt roślinny. Jak będzie on używany do stworzenia obszarów zieleni, układamy go w pryzmy. Obszar prac gruntowych warto odwodnić i przeprowadzać prace tak, by nie doprowadzić do znajdowania się wody w wykopach i powstawania kałuż na obszarze. (program egzaminu na uprawnienia) Wykopy zmienne robi się od razu przed pracami fundamentowymi albo przed umieszczaniem w nich przewodów. W pracach zmechanizowanych głębokość wykopu musi mieć mniejszą powierzchnie o około 15-20cm.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com