fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Deskowanie przy monolitycznych betonowych konstrukcjach

Do podstawowego zadania formującego urządzenia, jakie nazywa się deskowaniem zalicza się wydzielenie przestrzeni dla żelbetowego albo betonowego monolitycznego elementu w konstrukcji obiektu. Deskowanie może to być stała bądź tymczasowa konstrukcja, jaka daje wymagany kształt dla formowanego elementu aż do czasu, kiedy nie uzyska on w pełni samonośności. Poprzez deskowanie można wykonać konstrukcję i zachować jednocześnie ją zgodną z przyjętym modelem podczas wykonywania jej projektu. ( uprawnienia budowlane )

Deskowanie przy monolitycznych betonowych konstrukcjach
Deskowanie przy monolitycznych betonowych konstrukcjach

Wytyczne związane z odbiorem deskowania

Zarówno kontrola, jak i odbiór formujących urządzeń na budowie to bardzo ważny etap podczas wznoszenia każdej monolitycznej konstrukcji betonowej. Inne etapy związane z realizacją konstrukcji to tworzenie żelbetowych ścian. Zwykle wykorzystuje się tu zasady związane z odbiorem i oceną tworzenia deskowania, jakie ujęte są w publikacjach. Takie publikacje przytaczają prawie w dosłownym znaczeniu zasady kontrolowania i odbioru ujęte w przedziale lat 1960 do 1990 w zeszytach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kolejne z części zeszytów od wielu lat cieszą się uznaniem w budowlanym środowisku, w związku z czym od roku 2023 ITB kontynuuje te publikacje. Do problematyki związanej z odbiorem deskowania odnosi się też w bezpośredni sposób zeszyt wydany w roku 2022 „Konstrukcje betonowe i żelbetowe”. uprawnienia budowlane koszt

Normy związane z odbiorem deskowania

Mimo, że zeszyt wydany w 2022 roku „Konstrukcje betonowe i żelbetowe” w bibliografii podaje zapis normy PN-EN 13670:2011, to w treści zeszytu nie pojawia się praktycznie żaden zapis z niej. Warto podkreślić tu, że norma to dokument, jaki wręcz aspiruje do miana akademickiego podręcznika dla studentów na kierunku inżynierii lądowej. Patrząc na hierarchię legislacji oraz normalizacji betonowego budownictwa, za ustawą Prawo Budowlane, normami Eurokodami i normą wyrobu PN-EN 206 tworzony jest kompletny regulacyjny pakiet dla układu na linii projektant – producent – wykonawca. Takie działanie ma znacznie większą rangę niż bardzo wartościowe wydawnictwo ITB. To one powinny stanowić wyjściowe dokumenty podczas ustalania zasad związanych z tworzeniem oraz odbiorem deskowania. uprawnienia budowlane testy

Znaczenie monolitycznych elementów

Z reguły elementy monolityczne spełniają funkcję elementów podstawowych konstrukcji, albo też współpracują one z innymi konstrukcyjnymi ustrojami. W związku z tym wykonanie ich na odpowiednim wysokim poziomie zapewni pracę budynku zgodnie z założonymi statycznymi układami. Inne zadania deskowania to podtrzymywanie w czasie betonowania zbrojenia i utrzymanie betonowej mieszanki do momentu stwardnienia jej i otrzymania przez beton wytrzymałości odpowiedniej do rozformowania. Deskowanie dodatkowo zapewnia równą oraz gładką betonową powierzchnię po tym, jak zostanie rozformowane. Niekiedy deskowanie sprawia, że otrzymuje się w końcowym etapie efekt wizualny oraz estetyczny, jak dla architektonicznego betonu. Właśnie jakość prac związanych z tworzeniem deskowania elementy ma tu znaczenie wręcz bezpośrednie dla nośności, trwałości konstrukcji i jej bezpieczeństwa. uprawnienia budowlane segregator

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com