fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykorzystywanie do deskowań niedostatecznie wyschniętego drewna może spowodować niepożądane odkształcenia w deskowaniu. Dzieje się to na skutek pęcznienia. Wykorzystanie zbyt suchego drewna również jest niepożądane, ponieważ może powodować wystąpienie zbyt dużych szczelin w deskowaniu. W przypadku, gdy wysokość belek wynosi do około metra to deskowanie ich boków powinno być złożone z tarcz wykonywanych z desek usztywnionych listwami. Deskowanie płyt, które mają małą rozpiętość jest opierane na ryglach wykonywanych z desek wspierających się na tarczach stanowiących deskowanie boków belek. Parcie betonu, które oddziałuje na ściany deskowania belek jest u góry przyjmowane przez rygle z desek, które podpierają deskowanie płyt. U dołu natomiast jest ono przejmowane przez deski oporowe.[segregator uprawnienia budowlane]

Deskowania zasady wykonywania
Deskowania zasady wykonywania

Deskowanie belek

Grubość desek, które składają się na deskowanie płyt oraz ścian belek zazwyczaj wynosi od 2,4 do 4,2 centymetrów. Grubość spodów belek natomiast jest większa od 2,4 centymetrów. Deskowanie boków belek, które są wysokie musi posiadać mocniejsze usztywnienie niż za pomocą listew. Zazwyczaj stosowane są tutaj ramki wykonywane z łączonych na gwoździe desek. Deski te równocześnie służą do podpierania deskowania płyty.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Wspomniane tu ramki są wykonywane z podwójnych desek, których grubość wynosi 2,4 centymetry lub z pojedynczych desek, których grubość wynosi od 4,2 do 5 centymetrów. Deskowanie spodu belek oraz słupków ram często jest ustawiane na krawędziakach podłużnych, które opierają się na oczepach rusztowaniowych. Dla wysokich belek czasami w celu ułatwienia procesu betonowania wykonywane są deskowania jednego boku z użyciem do tego luźnych desek, które układa się w miarę procesu betonowania. Słupki należące do ramek usztywniających deskowanie boków belek są ściągane za pomocą ściągów. Robi się to w celu zmniejszenia w nich powstających momentów na skutek obciążenia wywołanego parciem betonu. Deskowania płyt wspornikowych są opierane na ramkach. W celu usztywnienia boków bardzo wysokich belek wykorzystuje się okrąglaki lub krawędziaki.[uprawnienia budowlane]

Deskowanie typowe mostów

Deskowania płyt i belek oraz płyty wspornikowe mostów płytowo-belkowych mogą być rozwiązywane na kilka sposobów. W rozwiązaniach tych podłużny odstęp wynosi od 50 do 80 centymetrów. Można spotkać się tu z deskowaniem płyt przęsłowych, które mają większe rozpiętości. Podłużnice w tym przypadku są opierane na dodatkowych żebrach wykonywanych z krawędziaków. Krawędziaki te znajdują się na słupkach lub zastrzałach należących do konstrukcji rozporowej trójkątnej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Deskowanie belek, które mają duże przekroje może być wykonywane, gdy dno deskowania znajduje się na krawędziakach, które biegną wzdłuż belki. Krawędziaki te są oparte na belkach rusztowaniach za pomocą klinów. Deskowanie typowe mostu belkowego zostało opracowane przez Centralny Zarząd Dróg Publicznych Ministerstwa Komunikacji i dotyczyło ono różnych rozpiętości.

Budowanie mostów o podwójnej płycie

Budowanie mostów o podwójnej płycie, czyli posiadających przekrój skrzynkowy ma określone warunki techniczne dotyczące budowy. Najczęściej dotyczą one usunięcia ścian deskowania belek oraz górnej płyty. W przypadku pozostawienia deskowania może dojść do nasiąknięcia przez niego wodą. Grozi to procesem pęcznienia, a w najgorszym wypadku rozsadzeniem betonu.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku, gdy wymiary skrzynek lub brak dostępu do nich uniemożliwiają usunięcie deskowania to w pierwszej kolejności wykonywane jest deskowanie dolnej płyty oraz bocznych belek. W momencie, gdy beton stwardnieje konkretnych elementów usuwa się ich deskowanie. Górna płyta natomiast, która jest betonowana jako następna w kolejności wykonywana jest na ułożonych na belkach mostowych prefabrykowanych łupin żelbetowych.  Zamiast łupin żelbetowych można zastosować tu również płyty azbestowo-cementowe. Płyty te często są również wykorzystywane podczas budowania mostów belkowych i zastępują one deskowania zwykłe.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com