fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W deskowaniach belek czasami zamiast śrub stosowane są odpowiednie chomąta. W tym przypadku regulacja deskowania odbywa się poprzez kliny. W deskowaniach belek należy zadbać o wykonanie odpowiedniej ilości okienek. Służą one do oczyszczania deskowań ze śmieci przed procesem betonowania. W stadium I należy zmniejszyć naprężenia montażowe w środkach przęseł zbrojenia belek. W tym celu podwieszenie deskowania może być wykonywane pomijając przy nim węzły środkowe.[uprawnienia budowlane testy] Należy jednak pamiętać, że zwiększając odległości pomiędzy podwieszeniami należy zachować odpowiednią wytrzymałość deskowania. Udźwig deskowania czasami musi zostać zwiększony. W tym celu można stosować beleczki drewniane. Są one podwieszane pod zbrojeniem belki. Innym sposobem jest przekazywane obciążenia na boczne tarcze deskowania.

Deskowania belek
Deskowania belek

Deskowanie belek drugorzędnych

Deskowanie belek drugorzędnych łączy się z deskowaniem płyt poziomych. W takiej sytuacji można wykorzystywać je jako usztywnienie ściskanego pasa zbrojenia. Taka konstrukcja deskowania służy do zabezpieczania zbrojenia przez zjawiskiem wyboczenia w poziomej płaszczyźnie. W tym rozwiązaniu do zbrojenia powinno przyspawać się podpórki.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Z powodu tego, że deskowanie może przylegać niedokładnie do poszczególnych rozpórek to podczas ustalania długości wyboczeniowej powinno się brać pod uwagę podwojoną odległość pomiędzy rozporkami. Deskowanie belek można też wykorzystywać jako usztywnienie słupków ściskanych kraty. Dzięki temu uzyskuje się mniejszą długość wyboczeniową w płaszczyźnie kraty. W tym rozwiązaniu krótkie pręty służą do ustalania położenia deskowania. Muszą zostać one przyspawane do słupków kraty. Żebra tarcz deskowań bocznych powinny być tu ściągnięte za pomocą drutu w płaszczyźnie deskowania. Dzięki temu swobodna długość słupków ściskanych kraty może ulegać zmniejszeniu dwukrotnie. Zakłada się przy tym, że rozporka umieszczona jest w połowie wysokości kraty. Podczas obliczania zmniejszonej wartości długości wyboczeniowej słupków kraty uzyskamy dwukrotnie niższą wartość to nie powinniśmy stosować tego rozwiązania.[uprawnienia budowlane]

Przykład stosowania deskowania podwieszonego

Jako przykład zastosowania deskowania podwieszonego do zbrojenia wykonanego z kształtowników wiotkich możemy podać budynek znajdujący się w jednym z zakładów aglomerowni w Rosji. Budynek ten składał się z części centralnej oraz przybudówki, Część centralna miała wysokość 40 metrów, a przybudówka 15 metrów. Konstrukcja ta posiadała suwnicę, której udźwig wynosił 10 ton. Budynek ten zawierał znaczną ilość urządzeń oraz wysoce skomplikowane procesy technologiczne.[egzamin na uprawnienia budowlane] Z tego powodu wyniknęły różnorodne parametry budynku. Chodziło tu głównie o wysokość kondygnacji, odstępy słupów, dużą liczbę otworów technologicznych znajdujących się w stropie, rozpiętość przęseł, znaczne rozpiętości całego budynku oraz skomplikowane rozmieszczenie belek.

Belki i słupy w przykładzie

W budynku tym występowały znaczne obciążenia pochodzące od urządzeń technologicznych, Były one zgrupowane w wysokiej części budynku. Z tego powodu wymiary przekroju słupów wynosiły 1,2×0,9 metra. Wysokość przekrojów belek głównych wynosiła natomiast od 1,2 do 1,8 metra. W tej konstrukcji podczas stosowania konstrukcji żelbetowej zwykłej należało wykonać rusztowanie, które mogło mieć wysokość od 12 do 18 metrów. Jego część montowana byłaby na stropach.[akty uprawnienia budowlane] Wymagałoby ono jednak bardzo dużego zużycia drewna. Większość zespołów belek głównych miała postać dwóch płaskich kratownic. Ich długość była równa odległości w świetle pomiędzy słupami. Górne pasy kratownic belek z powodu obciążenia zbrojenie belek drugorzędnych były wykonywane z kątowników nierównoramiennych. Krzyżulce wykonywane były z okrągłych prętów i były połączone bezpośrednio z półką kątownika pasa. Do samonośnego zbrojenia belek głównych przymocowane było deskowania za pomocą wieszaków, które znajdowały się w każdym węźle dolnego pasa. Deskowanie jako sztywne tarcze, które podpierały się pomiędzy głównymi belkami służyły do dźwigania świeżego betonu. Na skutek tego zbrojenie belek drugorzędnych było rozwiązaniem bardziej ekonomicznym.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com