fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Deklaracja WE obejmująca zgodność wyrobów do budowania szynowych nawierzchni

Szynowe nawierzchnie to budowlane rodzaje konstrukcji, które składają się z wyprodukowanych wyrobów przy pomocy różnych materiałów. Najczęściej w podsypkowej nawierzchni kolejowych dróg poza szynami wykorzystuje się również strunobetonowe podkłady i  przytwierdzeniowe systemy. System przytwierdzeń to elementy zbudowane z metalu oraz ze sztucznego tworzywa. W jego skład wchodzi także tłuczniowa podsypka. Czasami betonowe podkłady zastępuje są podkładami drewnianymi, ze sztucznego tworzywa bądź stalowymi. Bezpodsypkowe szynowe nawierzchnie bardzo znane są w systemach metra oraz tramwajów. Poza szynami składają się także z systemów przytwierdzeń oraz prefabrykowanych bądź wylewanych na tzw. „mokro” betonowych elementów. Każdy jeden element musi zostać wprowadzony w obieg w oparciu o obowiązujące przepisy.(uprawnienia budowlane kontakt)

Deklaracja WE obejmująca zgodność wyrobów do budowania szynowych nawierzchni
Deklaracja WE obejmująca zgodność wyrobów do budowania szynowych nawierzchni

Nowo powstałe składniki interoperacyjności

Nowo powstałe składniki interoperacyjności obejmuje się deklaracją WE przydatności bądź zgodności, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 stycznia 2016 roku art. 7. Ust 4. (uprawnienia budowlane 2022) Z tego względu producenci są zobligowani do przeprowadzenia oceny zgodności ujętych w modułach CH albo CA o systemach podkładów oraz przytwierdzeń. W przypadku modułu CH deklarację można wystawić dopiero po otrzymaniu certyfikatu związanego z uznaniem systemu do zarządzania jakością. Taki certyfikat uzyskuje się w notyfikowanej jednostce, w oparciu o dyrektywę 2016/797. Moduł CA określa, że deklaracja musi być wystawiona od producenta tylko wtedy, jeśli zostaną przeprowadzone badania. (uprawnienia budowlane program)

Co obejmuje deklaracja WE zgodności?

Deklaracja WE zgodności obejmuje przede wszystkim szyny oraz podkłady i systemy przytwierdzeń. Podkłady stosuje się w konstrukcjach tradycyjnych torów na tłuczniowej podsypce na drewnianych bądź betonowych podkładach. Zarówno składowe części, jak i podzespoły wykorzystywane do innych celów niż budowa tradycyjnych konstrukcji  torów nie uznaje się jako interoperacyjnościowe składniki. Przykładowo dotyczy to elementów bezpodsypkowych nawierzchni albo na stalowych podkładach. Składnikami interoperacyjności nie są też przytwierdzenia, szyny oraz podkłady, jakie stosuje się na małych odcinkach torów np. przy skrzyżowaniach czy rozjazdach. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Deklaracja zgodności WE obejmująca nawierzchnie szynowe

Deklaracja zgodności WE to deklaracja, jaką sporządza się w oparciu o składnik interoperacyjności. W podsystemach „infrastruktury” takimi składnikami są szyny, podkłady drewniane bądź betonowe, które są przeznaczone do kolejowej podsypkowej nawierzchni oraz systemy przytwierdzeniowe. Takie deklaracje wydaje producent albo upoważniony przez niego przedstawiciel firmy. Deklaracja stanowi oświadczenie producenta bądź upoważnionego przedstawiciela, że ponosi odpowiedzialność za to, iż dany składnik interoperacyjności poddany weryfikacyjnym procedurom jest zgodny z przepisami unijnego prawa. Wzór deklaracji określony jest za pomocą rozporządzenia. Oceniając zgodność interoperacyjności składników stosuje się odpowiednio moduły: CA, CB, CC, CD, CF, CH. Moduł CA obejmuje kontrolę wewnętrzną podczas produkcji, natomiast CB są to badania o typie WE. Moduły od CC do CH określają zgodności. CC określa zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną produkcyjną kontrolę, CD zgodność na podstawie systemu związanego z zarządzaniem jakością produkcyjnego procesu a CF to zgodność opierająca się na weryfikacji danego wyrobu. Ostatni moduł CH określa zgodność opierającą się o pełny system związany z zarządzaniem jakością.(segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com