fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Część przelewowa z uwagi na niezbędne wymiar światła przelewu potrzebuje obniżenia umiejscowienia korony. Same wymiary tego światła uzależnione są od wartości przepływu miarodajnego, które należy obliczyć. Czasami podczas określania wartości światła danego przelewu zapory należy uwzględnić współpracujące między sobą spusty denne. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze możliwość zrzucania przez siłownię wodną części wody. W takim przypadku światło staje się mniejsze. W przelewach stosuje się najczęściej zamknięcia typu segmentowego ewentualnie zasuwowe. Rzadziej spotyka się zamknięcia klapowe oraz sektorowe.[uprawnienia budowlane]

 wymiar światła przelewu
wymiar światła przelewu

Konstrukcja części przelewowej

Dla każdej z zapór sumaryczne światło przelewu powinno rozdzielać się na poszczególne przęsła. Ich rozpiętość uzależniona jest od typu wykorzystanego zamknięcia oraz wysokości przelewu. Same przęsła oddziela się przy wykorzystaniu filarów, które wychodzą bezpośrednio z części przelewowej korpusu. Na tych filarach opierany zostaje most oraz pomieszczenia, w których umieszczone są mechanizmy wyciągowe. Na samym moście umiejscawia się tor dźwigu. Dźwig ten jest zazwyczaj portalowy i służy do obsługiwania zamknięć remontowych oraz do montowania zamknięć głównych.[uprawnienia budowlane testy] Czasami można spotkać się z zamknięciami głównymi, które nie potrzebują indywidualnych mechanizmów wyciągowych. Podnoszone one są przy wykorzystaniu żurawia, który obsługuje całość przelewu. Grubość oraz długość filarów wyznacza się analogicznie do wyznaczania filarów jazów z zamknięciami. Najczęściej spotykać się można z sytuacją, gdzie dylatacja sekcji zapory przecina dany filar w połowie szerokości. W takim przypadku praca zamknięcia jest pewniejsza. Rzadziej mamy do czynienia z sytuacja, gdzie filary są umiejscowione na środku sekcji. Możliwe jest to jedynie, gdy podłoże skalne jest dobre i występuje znikome niebezpieczeństwo nierównomiernego osiadania.[akty uprawnienia budowlane]

Korona części przelewowej

Kształtowanie korony części przelewowej w profilu wykonuje się według krzywej, która ma za zadanie gwarantować podparcie warstwy wody przelewającej się. Podobnie jak w przypadku jazów bez zamknięć stosuje się tu krzywe Creagera-Oficerowa. Ewentualnie można wyznaczać przebieg konturu danego przelewu przy użyciu równania analitycznego. Często możemy spotkać się z sytuacją, gdy korona części przelewowej posiadaj charakterystyczne cofnięcie. Ma ono formę zakrzywionego nawisu mającego kierunek górnej wody. Taka forma korony jest bardzo korzystna hydraulicznie, ponieważ zwiększa wartość współczynnika wydatku.

Kształty przelewów

Profil przelewu jest krzywoliniowy i w dalszych częściach przechodzi w ścianę spadową. Musi mieć ona stałe nachylenie, które jest zgodne lub łagodniejsze od nachylenia zamkniętej części zapory. W ostatnich latach coraz częściej spotyka się kształt przelewu polegający na tym, że na styku łukowej części z płaską spadową ścianą wykonuje się niewielki uskok profilu. Profil ten powoduje powstawanie lokalnego ssania, które powiększa wartość wydatku przelewu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Połączenie ściany przelewowej z płytą wypadu

Możemy spotkać się z kilkoma rodzajami połączeń ściany przelewowej z płytą wypadu. Pierwsze z nich polega na przechodzeniu do poziomu wyprofilowanej płyty przy zastosowaniu łuku o odpowiednim profilu. Drugie połączenie ściany przelewowej z płytą wypadu polega na stworzeniu progu z łukowym wypadek znajdującym się powyżej poziomu płyty wypadowe. Taka konstrukcja powoduje wyeliminowanie przelewającej się wody na konkretnej odległości od zapory.[segregator uprawnienia budowlane] Polepsza to znacząco warunki podczas rozpraszania energii wody. Innym zadaniem progu jest odsuwanie rozmycia dna od miejsca stopy danej zapory. Odsunięcie to powinno być na odległość, która jest w stanie zapewnić nie zbliżanie się rozmycia do zapory. Ostatnie z połączeń ściany przelewowej z płytą wypadową polega na konstrukcji łagodnego łuku, który będzie znacząco przechodził do zagłębionego wypadu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com