fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W ogólności dąży się do posadowienia zewnętrznych ścian na belkach podwalinowych, które opiera się na stopowych fundamentach. W ten sposób tworzy się cokół budynku, który wystaje ponad teren o około 50 centymetrów. Przez to może dojść do zwiększonego przenikania ciepła. Jednocześnie budynek się ochładza i przylega do posadzki. Ta wysokość cokołu związana jest z warunkami ochrony materiałów nasiąkliwych. Przykładem takiego materiału są betonu komórkowe. Wymagają one ochrony przed nadmiernym stopniem zawilgocenia pochodzącym od opryskiwania go deszczówką.[egzamin na uprawnienia budowlane] Cokół powinien być również zabezpieczony przed przemarzaniem, które powiększa jego opór cieplny do oporu ściany. W tej sytuacji izolacja cieplna może występować od wewnątrz oraz na zewnątrz. W ten sposób konstrukcja jest zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zawilgoceniem.

Cokół
Cokół

Mostki cieplne

W przegrodach, w których występują mostki cieplne na powierzchni wewnętrznej często może dochodzić do skraplania się pary wodnej. Jest to zjawisko niepożądane. Jeżeli mostki termiczne mają postać żeber wykonanych z betonu lub zaprawy mogą wpływać na wartość średniego współczynnika K. Powodują one jego obniżenie.[akty uprawnienia budowlane]

Wymagania dla ścian

Ocieplanie oraz odpowiednia konstrukcja naroży zapobiegają obniżaniu się wartości temperatury poniżej punktu rosy na powierzchni. Grubość materiału, który służy do ocieplania i ma większy współczynnik oporu cieplnego powinien mieć odpowiedni stosunek do materiału ściany. Ściany osłonowe mają większe wymagania niż ściany nośne. Głównie możemy wyróżnić dwa wymagania.[segregator uprawnienia budowlane] Po pierwsze sztywność ścian osłonowych musi być dość duża, aby nie występowały w nich nadmierne odkształcenia, które powodowane są przez działanie wiatru. Przykładem niepożądanego działania spowodowanego przez wiatr jest rozwieranie styków. Drugim wymaganiem jest to, że okładzina zewnętrzna powinna mieć odpowiednią chłonność sorpcyjną pary wodnej.

Ściany osłonowe

W przypadku ścian osłonowych najważniejsze jest, aby posiadały właściwy opór cieplny oraz pojemność cieplną dla ścian zewnętrznych. Jest to bardzo ważne, żeby uniknąć spadania temperatury poniżej punktu rosy na wewnętrznej powierzchni ściany. W ścianach osłonowych wyróżnia się kilka warstw. Muszą być one ułożone w odpowiedniej kolejności. Kolejność warstw jest ułożona tak: okładzina wewnętrzna, izolacja parochronna, izolacja cieplna, okładzina przeciwwiatrowa, szczelina wentylowana oraz okładzina zewnętrzna. Niektóre z tych warstw nie występują w każdej ze ścian przykładowo szczelina wentylacyjna.[uprawnienia budowlane testy] Jeżeli konstrukcja ścian osłonowych warstwowych jest wykonana z żelbetu to za okładziną wewnętrzną można stosować warstwę nośną. W takiej sytuacji można pominąć stosowanie izolacji parochronnej. Stosowanie takiego układu warstw powinno umożliwiać odprowadzanie dyfundującej przez przegrodę pary wodnej do powietrza atmosferycznego. Zapewnia ono również stałe wysychanie z wilgoci budowlanej materiałów.

Szczelność ścian

Bardzo ważne w konstrukcji ścian jest odpowiednie uszczelnianie styków. Szczelność danego złącza uzależniona jest od jakości oraz trwałości materiałów, z których wykonane jest dane uszczelnienie. Podczas uszczelniania należy zadbać o odpowiedni profil krawędzi płyt oraz o to, żeby spoina, która będzie występować w miejscu stykających się elementów miała odpowiedni kształt.[uprawnienia budowlane] Kształt ten powinien zabezpieczać przed przedostawaniem się wody do wnętrza ściany. Materiał, z którego wykonuje się wypełnienie oraz uszczelnienie spoiny powinien być sprężysty, wodoszczelny oraz posiadać dobrą przyczepność do betonu lub innego materiału, z którego wykonane są przegrody. W Polsce najczęściej stosuje się do tego kity na przykład Polkit-115 czy Polkit-120. Materiał, który będzie uszczelniającym powinno się cofać o około 3-5 centymetrów poza lico ściany. Robi się to w celu zapewnienia lepszej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Spoiny nie powinny być wypełniane cementem. Jest to spowodowane tym, że po pewnym czasie mogłyby ulec zarysowaniu. Zarysowanie często prowadzi do kapilarnego podciągania wody deszczowej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com