fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ciężkie typy rusztowań są opierane na podwalinach lub dolnych oczepach rusztowań. Drugie rozwiązanie ma miejsce, gdy rusztowanie złożone jest z rusztowania górnego i dolnego. Opieranie to odbywa się za pośrednictwem dźwigników lub skrzyń z piaskiem. Kliny, dźwigniki oraz skrzynie z piaskiem mają za zadanie również regulację rusztowania. Niestosowanie klinów może przyczynić się do uszkodzeń konstrukcji podczas usuwania stojaków. Podlega on w tej sytuacji działaniem siły pionowej zarówno z dołu jak i góry. Kliny wykonywane są z drewna miękkiego lub twardego. W drugim przypadku używane są one do opierania stojaków, które przenoszą większe obciążenia.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Ciężkie typy rusztowań
Ciężkie typy rusztowań

Stężenia

Innym podstawowym elementem, który wchodzi w skład rusztowań są stężenia poziome oraz ukośne. Ich zadaniem jest usztywnienie rusztowania oraz przejmowanie obciążeń poziomych. Zajmują się one również przekazywaniem tych obciążeń na grunt. Odbywa się to za pośrednictwem innych elementów rusztowania. Stężenia najczęściej wykonywane są z desek lub bali. W wyjątkowych sytuacjach można spotkać się z wykonywaniem ich z krawędziaków lub nawet okrąglaków lub ich połówek.[segregator uprawnienia budowlane] Stężenia powinny być stosowane w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Stężenia są przybijanego do każdego ze stojaków za pomocą trzech gwoździ. Ważne jest, żeby końce stężeń ukośnych zamocowany były jak najbliżej końców stojaków. Robi się to, aby pracowały one w jak najmniejszym stopniu na zginanie.

Sztywność układu

Oczepy, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne składają się na sztywny układ trójkątny. W płaszczyźnie, gdzie nie występują ciągłe oczepy rolę prętów w układzie trójkątnym zajmuje samo deskowanie. Brak ciągłych podwalin nie ma wpływu na sztywność układu. Spowodowane jest to tym, że dzięki tarciu podwalin o grunt lub płytę stropu żelbetowego zapewniona zostaje odpowiednia sztywność.[akty uprawnienia budowlane]

Rusztowania typu ciężkiego i piętrowe

Rusztowania typu ciężkiego są również nazywane mostowymi. Ich stężenia poziome są wykonywane z dwóch desek lub bali, które tworzą kleszcze obejmujące stojaki. Są one łączone ze sobą za pomocą śrub. W sytuacji, gdy rusztowanie jest wysokie, czyli ma więcej niż 6 metrów to stojaki o przeciętnej długości są dla niego za krótkie. W takiej sytuacji wykonuje się rusztowanie piętrowe.[uprawnienia budowlane testy] Oczepy znajdujące się nad dolnymi stojakami w tym czasie stają się podwalinami pod górne stojaki. W płaszczyznach, które są prostopadłe do oczepów należy stosować tu kleszcze. Stężenia ukośne w rusztowaniach piętrowych są niezwykle ważnym elementem. Są one do stojaków przymocowywane za pomocą śrub. W skład rusztowania podpierającego i usztywniającego deskowanie zaliczamy również inne drugorzędne elementy. W przypadku większych rozpiętości rusztowaniom oraz deskowaniom konstrukcji powinno się nadawać wstępne wygięcia konstrukcyjne. Robi się to w celu zachowania projektowanych kształtów konstrukcji po zakończeniu jego osiadania.[uprawnienia budowlane]

Obliczenia rusztowań

Obliczenia dotyczące rusztowań wykonanych z drewna są wykonywane na podstawie normy PN-53/B-03150. Wartości naprężeń dopuszczalnych muszą być mnożone przez współczynniki poprawkowe. Mają one takie same wartości jak w przypadku konstrukcji tymczasowych. Oprócz rusztowań drewnianych często spotyka się też rusztowania wykonane z rur stalowych inwentaryzowanych oraz z dźwigarów stalowych z blach, rur oraz kształtowników.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com