fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Porównanie ciężarów i zużycia stali

Porównanie ciężarów i żużycia stali w okryciach prefabrykowanych używanych w konstrukcjach stalowych i betonowych:

Szerokość okryć założono na 6m. Rozmieszczenie płatwi niezależnie od tworzywa równa się 3m. Okrycia liczono jako wolno-wsparte. Założono okrycia nieocieplone. (program egzaminu na uprawnienia) Na płatwiach oraz rusztach użyto kafli gazobetonowych o obszerności 10cm i masie objętościowej 950 kg/m3. Płatwie stalowa była wyliczona sposobem stanów granicznych. Założono stal rodzaju OW37 i naciągnięcie zmniejszone w rosłości 2000 kg/cm3. Uzyskano średnice płatwi o masie 21.9kg/m. Rosłość płatwi betonowych i panwi oraz rusztów założono na 25cm. Zbrojenie działające założono w każdej budowli betonowej ze stali żebrowanej. Płatwie betonowe wyliczone z użyciem współpracowania z kaflami gazobetonowymi.

Ciężary i wykorzystanie stali
Ciężary i wykorzystanie stali

Współczynnik bezpieczeństwa

Współczynnik bezpieczeństwa dla każdego okrycia betonowego założono w rosłości 1.6. Wykorzystanie stali bywa najniższe w okryciach z płatwi strunobetonowych. Okrycia z panwi i płatwi żelbetowych są równe. Ruszty są też niedobre patrząc na wykorzystanie stali. W budowlach stalowych płatwie stalowe wykorzystują duże liczby stali. W zależności od rozmieszczenia dźwigarów wykorzystanie to waha się zwykle od 6 do 20 kg/m2 rzutu poziomego dachu. Płatwie stalowe patrząc konstrukcyjnie potrafią być zawsze zamienione budowlami betonowymi. Warto jednak sprawdzić, czy zmiana płatwi stalowych na inne budowle pomniejszy wykorzystanie stali. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Zyski na stali podczas zamienienia okrycia z płatwi ze stali prefabrykowanych okryciami innych rodzajów. Przy zestawieniu tablicy założono takie założenie:

Powiększenie mas okryć sprawia straty na liczbie stali w dźwigarach stalowych. Podczas wyliczania wielkości strat założono, że rozchód stali na dźwigary dachowe równa się zwykle 20 kg/m2. W tej sytuacji powiększenie masy okrycia na wykorzystanie stali w kolumnach pominięto i sprawia to, że powiększa się wykorzystanie stali w dźwigarach w rosłości 1.8kg/m2. (akty prawne uprawnienia budowlane) Wpływ powiększenia masy okrycia na wykorzystanie stali w kolumnach bywa nieważne, bo udział masy okrycia na wykorzystanie stali w kolumnach bywa małe. Nie wspomniano też o zyskach na stali, jakie biorą się z możliwości pomniejszenia albo wyeliminowania podczas okryć betonowych stalowych stężeń połaciowych.

Gotowe prefabrykaty

Gotowe prefabrykaty jednej sterty potrafią zostać rozmieszczone na powierzchni hali produkcyjnej i użyte jako wzorniki dla kolejnych stert. Zrobienie części w stertach w formach unoszonych bywa łatwiejsze od zrobienia wszystkich części osobno w formach normalnych. (uprawnienia budowlane program) Podczas zrobienia wszystkich części osobno wiele roboty potrzebuje odpowiednie rozłożenie i stężenie różnych elementów form. Do plusów wytwarzania części w formach unoszonych wliczają się łatwość form i oszczędność punktu hali wytwarzającej. Dokładność rozmiarów w tej sytuacji bywa natomiast niższa niż przy reszcie sposobów zrobienia. Błędy stale się tu powiększają, ponieważ do błędu części już zrobionego dostawiane są błędy biorące się z niepoprawnego rozmieszczenia form dla zrobienia części kolejnej. Przez to potrzebna bywa odpowiednia kontrola zrobienia i regulowanie form.

Małe obszerności żeber

Przez nieduże obszerności żeber i bezprzekątniowe rozmieszczenie kraty ruszty są częścią wiotką w powierzchni kraty, czyli potrzebują dużej ostrożności podczas czynnościach powiązanych z przechowywaniem, przewozem i montowaniem. Wszystkie czynności robione z rusztami umieszczonymi pionowo na rąb są dla takiego typu części bardzo niebezpieczne. W tej pozycji jednak jedynie wsparcie na pełnej długości potrafi być uważane za bezpieczne, jednak wszystkie wspornikowe nadwieszenia albo wsparcia w 2 dowolnych miejscach grożą zniszczeniem części. (uprawnienia budowlane 2022) Przez to poleca się, by podczas składowaniu, przewozie i montowaniu ruszty były zawsze w poziomie. Ruszty potrafią zostać umieszczone w stertach jedne nad drugim. Podczas przewozu rusztów na platformach samochodowych i montowaniu na powierzchniach podnośników zachodzą te same środki ostrożności jakie są polecane dla płatwi. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com