fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton powinien być odpowiednio chroniony przez dopływem wody. Odbywa się to od momentu uzyskania przez niego warunkowej odporności aż do uzyskania pełnej odporności na proces zamarzania. W tym celu ze względu na możliwie jak największe skrócenie czasu uzyskania tej odporności warunkowej wprowadzane są wszystkie wytyczne dotyczące składu mieszanki betonowej podczas okresu zimowego. Okres uzyskania założonej wytrzymałości przez beton uzależniony jest od przebiegu wzrostu wytrzymałości betonu podczas całego okresu dojrzewania. Wytrzymałość ta może być określana na podstawie przeprowadzanych bezpośrednich badań próbek betonu lub poprzez funkcję czasu i temperatury.[akty uprawnienia budowlane]

Chronienie betonu przed wodą
Chronienie betonu przed wodą

Cementy stosowane do betonów

Cementy, które są stosowane do betonów podczas okresów chłodów powinny charakteryzować się pewnymi cechami. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy temperatura w jakiej dojrzewa beton ma być niska. Pierwszą z tych cech jest wysokie ciepło hydratacji. Oprócz tego proces wiązania powinien odbywać się w krótkim czasie oraz proces tężenia również powinien postępować szybko. Cementy powinny się charakteryzować małą wrażliwością na działanie procesów chemicznych w niskich temperaturach. Powinny one również możliwie jak najmniej zmieniać swoją objętość dla niskich temperatur. Cementy te powinny posiadać mały wskaźnik wodożądności oraz mieć umożliwione uzyskiwanie dużych wytrzymałości w krótkim czasie.[segregator uprawnienia budowlane]

Cementy do robót zimowych

Przez wiele państw przeprowadzane były badania dotyczące produkcji cementów, które są dostosowane specjalne do robót zimowych. Orth podczas swoich badań doszedł do kilku wniosków. Po pierwsze lepiej jest stosować cementy, które mają większa ilość tlenku glinowego, a mniejszą ilość wolnego wapnia i dwutlenku krzemu. Kolejnym wnioskiem jest fakt, że dodatek żużli przyczynia się do znacznej poprawy mrozoodporności betonów. Dużą rolę w cementach ma również proporcja składników cementu do siebie.[egzamin na uprawnienia budowlane] Przykładowo im większy jest stosunek braunmilerytu do glinianu trójwapniowego tym większą taki cementu wykazuje mrozoodporność. W przypadku wielu cementów obniżanie temperatury procesu dojrzewania opóźnia proces wiązania oraz zakłóca jego przebieg jakościowy. Miejsce pobierania surowców może również mieć wpływ na cechy jakimi charakteryzuje się dany cement.

Cementy portlandzkie

Cementy portlandzkie zaczynając od marki 350 według krajowych przepisów najlepiej jest stosować w okresie zimowym. Cementy te różnią się od siebie pod względem wytrzymałości normowych. Mimo to można w ogólności powiedzieć, że wpływ jaki wywiera chłód na przebieg procesu tężenia zapraw oraz betonów na tych cementach jest procentowo około taki sam.[uprawnienia budowlane testy] Podobnie zachowuje się również cement portlandzki marki 450. Wykazuje on jednak proporcjonalnie wyższą wytrzymałość. Nie można jednoznacznie określić wpływu składu chemicznego cementów portlandzkich na ich przydatność do robót odbywających się w okresie zimowym. Więcej badań można znaleźć na temat wpływu chemizmu na cement na mrozoodporność jaką charakteryzować się będzie beton. W przypadku przeprowadzania jedynie betonowania podczas okresu zimowego ma to mniejsze znaczenie. Należy tu jedynie kierować się kalorycznością cementu oraz szybkością procesu wiązania.[uprawnienia budowlane]

Cementy szybko twardniejące

Jedną z grup cementów są cementy szybko twardniejące. Główną zaletą tego rodzaju cementów jest bardzo szybki wzrost wytrzymałości betonów na nich wykonanych podczas pierwszych dni dojrzewania. Ich główną wadą są duże zmiany objętościowe. Cementy szybko twardniejące charakteryzują się również wrażliwością na niskie temperatury. Może objawiać się to dużymi opóźnieniami we wzroście wytrzymałości betonu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com