fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne ma bardzo duży wpływ na życie człowieka. Zaliczane są do niego budowle związane z regulacją naturalnego obiegu wodnego w przyrodzie, jak i takie gdzie wykorzystuje się sztuczne bądź istniejące zasoby wodne. Budynki tworzone w tym rodzaju budownictwa mają wiele funkcji. Jedną z nich jest gromadzenie nadmiaru wód powodziowych i późniejsze wykorzystywanie ich w porach suchych. Taki sposób nosi nazwę retencjonowania. Naturalnymi zbiornikami tego typu są jeziora, przez które przepływają rzeki. Ich przykładem może być Jezioro Bodeńskie z Renem i Jezioro Genewskie z Rodanem. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Budownictwo wodne
Budownictwo wodne

Inne formy retencjonowania

Retencjonowanie może przyjmować różne formy. Oprócz opisanej powyżej możemy też wyróżnić poldery. Ich funkcje są takie same jak poprzednich zbiorników. Polderami nazywamy rozległe niziny nadrzeczne, które są oddzielone od rzeki wałami. Wały te muszą posiadać regulowane urządzenia przepustowe. Pozwalają one na napełnianie wodą zbiornika podczas powodzi o dużych rozmiarach. Takie rozwiązanie chroni tereny takie jak miasta przed zalaniem.[uprawnienia budowlane]

Sztuczne zbiorniki – proces tworzenia

Umiejscowienie oraz konstruowane sztucznych zbiorników wodnych może mieć różne formy. Zazwyczaj tworzy się przegrodzenie koryta cieku wraz z jego doliną w formie przegrody. Przed nią woda jest zbierana i w tym samym miejscu magazynowana. Miejsce, gdzie ma powstać dana konstrukcja musi być szczegółowo wybrane. Głównie bierze się pod uwagę warunki topograficzne i geologiczne. Następnie po ich uwzględnieniu możemy skupić się na warunkach zabudowy doliny rzecznej, która może zostać zalana. Spiętrzenia oraz ukształtowanie terenu mają wpływ na wielkość danego zbiornika. Dobiera się ją głównie ze względu na wielkość cieku oraz żądany stopień regulacji przepływu.

Budynki piętrzące wodę

Budowlę piętrzące wodę są specjalnym rodzajem zbiorników wodnych. Ich budowa jest ściśle określona. Muszą one posiadać urządzenia upustowe, które mają za zadanie przepuszczanie wody.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wyróżniamy dwa rodzaje tych urządzeń. Pierwszym z nich są spusty, czyli elementy umieszczone w korpusie budowli. Mają one postać przewodu. Jego część wlotowa musi być zawsze zakryta przez wodę. Drugim przypadkiem są spusty denne. Ten rodzaj umieszczany jest w poziomie przy dnie zbiornika i jego zadaniem jest jego całkowite opróżnianie.[uprawnienia budowlane testy]

Przelewy

Innym rodzajem urządzeń są przelewy. Służą one odprowadzaniu wody z górnych warstw zbiornika. Ich umiejscowienie może być zróżnicowane. Jednym ze sposób ich montowania jest umieszczanie go wewnątrz korpusu budowli. Alternatywą może być stosowania przelewów stokowych, które znajdują się poza daną konstrukcją. Czasami stosuje się przelewy, które są całkowicie, stale otwarte. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed przepełnieniem się danego zbiornika. Gdy taki zbiornik się zamknie, to możliwa jest regulacja odpływu przez manipulowanie właśnie tym zamykaniem.[segregator uprawnienia budowlane]

Podział budowli piętrzących

Budowlę piętrzące możemy podzielić na zapory i jazy. Pierwsze z nich są budowlami stosowanymi do zamykania dolin w celu stworzenia zbiorników o dużych pojemnościach i powierzchniach lub dużych i zmiennych w czasie głębokościach. Jest to spowodowane sporymi amplitudami w napełnieniu zbiornika. Jazy natomiast służą, gdy spiętrzenie wody nie jest za duże.  Tworzy się je, gdy chcemy zwiększyć głębokość danego zbiornika dla żeglugi. Innym powodem ich tworzenia jest utrzymanie konkretnego, stałego poziomu wody.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com