fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonanie jednego ekranu górnego możliwe jest wtedy, gdy wykaże to warunek związany z minimalną drogą przecieku. Jeśli chodzi o rdzeń iłowy występujący w przyczółku łączącym się z zaporą umieszcza się go w osi profilu. Ekran ścianki dla takiego przypadku powinno zakotwić się w rdzeniu.[segregator uprawnienia budowlane]

Budowa ekranów

Budowla grobli ziemnych

Groble ziemne mają najczęściej uszczelnienie w postaci ekranu szczelnego znajdujące się na skarpie odwodnej. Można wykonać go jako ekran iłowy o odpowiednim przykryciu w miejscu wody. Robi się to przy użyciu narzutu kamiennego z żwirowo-piaszczystą podsypką lub wykonaną z bruku lub płyt betonowych. Czasami można spotkać się z rozwiązaniami, gdzie nie występuje ekran iłowy.[uprawnienia budowlane testy] Wtedy wykorzystuje się jedynie płyty betonowe. Ich zadanie jest dwojakie. Jednym z nich jest osłanianie korpusu grobli, aby nie działała na niego woda. Drugim jest uszczelnianie grobli. Dla takiego rozwiązania częściej stosuje się zabieg polegający na wiązaniu ze sobą obydwu ekranów szczelnych. Oś ekranu załamie się tu i będzie biec wzdłuż stopy skrzydła górnego danego przyczółka. W późniejszym etapie następuje jej załamanie i rozwinięcie wzdłuż podnóża skarpy. Wiąże się ona w tym momencie z betonową okładziną lub z podstawą ekranu iłowego ukośnego.[uprawnienia budowlane]

Podział przyczółka

Gdy dana budowla jest bardzo długa należy ją podzielić na mniejsze sekcje. Robi się to poprzez zastosowanie dylatacji pionowych. Długość danej sekcji powinna wynosić od 1 do 20 metrów dla betonów niezbrojonych, a dla zbrojonych może osiągać do 30-35 metrów. Każda z powstałych części przyczółka może nieco różnić się swoim kształtem oraz obciążeniami występującymi na nich. Jest to powodem konieczności sprawdzenia każdej z nich ze względu ma stateczność.[egzamin na uprawnienia budowlane] Każde z obliczeń powinno sprawdzać stateczność danej sekcji na przewrócenie oraz poślizg. Dodatkowo weryfikuje się obciążenia jednostkowe gruntu w miejscu podstawy fundamentu czy nie są większe od dopuszczalnych.

Obliczenia

W obliczeniach przyjmuje się układ obciążeń, który jest najbardziej niekorzystny dla danej konstrukcji. Możliwe jest obliczanie jedynie stanu eksploatacyjnego. Jedynym wyjątkiem są obliczenia przyczółków z nawiasami sprawdza się również stan budowlany. Jest to spowodowane tym, że może okazać się on bardziej niekorzystny. Taka sytuacja ma miejsce głównie w przyczółkach ze skrzydłami prostopadłymi podwieszonymi na czołowym masywie.[akty uprawnienia budowlane]

Wymiary przyczółków

Jeśli chodzi o środkową część przyczółka to w przekroju poprzecznym nie różni się ona od przekrojów oporowych murów. Szerokość danego przyczółka jest uzależniona od systemu jazu oraz rozpiętości przęseł. Decyduje ona również o tym na jaką głębokość należy wykonać wnęki. Szerokość korony powinna wynosić tyle ile wynika z szerokości filarów. Ściany przednia danego przyczółka powinna być pionowa od strony jazu. Tylna ściana zaś jest pionowa jedynie dla małych wysokości przyczółków. Dla większych wysokości ściana powinna być nachylona w stosunku od 4:1 do 2,5:1. Ewentualnie można ją poszerzyć przy wykorzystaniu stopni. W dolnej części powinno umieszczać się odsadzki fundamentowe. Ich szerokość wynosi mniej więcej 50 centymetrów. Takie wymiary ułatwiają ustawianie deskowań w górnej części partii.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com