fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Grupa murarska

Kilka, a może być to nawet 10, ekip murarskich tworzy grupę (brygadę) murarską. Taka grupa dostaje działkę budynku zazwyczaj o objętości murów, żeby dała radę skończyć murowanie jednego pasa (1-1,2m) podczas jednej zmiany. (uprawnienia budowlane kontakt)

Grupą murarską dowodzi starszy murarz (grupowy), i jest on odpowiedzialny za przebieg pracy. Powinien od pojawić się na działce szybciej niż reszta, żeby skontrolować ustawienie rusztowań, obeznać się ze stanem materiałów i jeśli czegoś brakuje – żądać od kierownika uzupełnienia. (program egzaminu na uprawnienia) Rozstawia on zespoły na miejscach pracy, daje im wskazówki co do ich pracy i w końcu sam dołącza do jednego z nich.

Grupa murarska
Grupa murarska

Starszy murarz musi mieć oko na pracę grupy i przeciwdziałać zastojom i utrudnieniom. Jeśli wykorzystywana jest zaprawa cementowa albo cementowo-wapienna, grupowy kończy pracę na 10 albo 15 minut przed przerwą obiadową oraz końcem zmiany i sprawdza, czy w żadnej skrzyni nie zalega zbędna zaprawa. (uprawnienia budowlane 2021)

Jeśli jednak niepożądane zastoje pracy się pojawią, bo przykładowo skończą się materiały, to aby skończyć zaplanowaną pracę, grupowy organizuje dodatkową pracę na drugą zmianę, wskazując do tego tak zwane zespoły dyżurne.

Pracę ekipy na działce da się rozplanować metodą dzielenia jej na kawałki powierzane kolejnym zespołom albo metodą łańcuszkową. Polega na tym, że robotnicy uszeregowani wedle wyznaczonej wcześniej kolejności w zespołach, poruszają się kolejno ruchem postępowym.

Metoda murowania dwójką na odcinku

Zespół jest dwuosobowy i złożony jest z odpowiednio wyszkolonego murarza i jego pomocnika.

Rusztowanie mierzy 2,5m albo jest wykonane na całej szerokości wszystkich traktów budynku. Pas do przechodzenia ekipy ma szerokość około 0,6m, ten z materiałami 0,7m, a ten pas komunikacyjny z torem dla taczek nawet 1,2m. Skrzynki wypełnione zaprawą ustawia się w odstępach 3,5-4m, między nimi układamy cegły w ramkach albo na podstawkach pojemników oraz kubły z wodą – jeśli są potrzebne. (uprawnienia budowlane program)

Długość odcinka obliczanego do zrobienia przez zespół na wysokość jednego pasa w ciągu jednej zmiany jest zależna od grubości muru oraz tego czy mur jest pełny, czy posiada otwory, czy inne szczegóły takie jak paski, bonie, pilastry. Warto też zwrócić uwagę czy będzie wykonywany na pełne czy puste spoiny.

Zakładając wydajność pracy zespołu złożonego z murarza i pomocnika odnosząc się do Katalogu norm i cen jednostkowych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli z 1950 roku wynosi tyle co dla muru gładkiego najprostszego z otworami, które nie liczą więcej niż 15% dostajemy dla pasa o wysokości 1,1m przy 15% otworów.

Wiązania pracy zespołem dwójkowym

Podczas pracy tym zespołem warto korzystać z wiązań wielorzędowych, pospolitych albo krzyżykowych.  Taka praca wygląda tak, że murarz z pomocnikiem rozstawiają warstwomierze, wtedy murarz stawia blok kierunkowy, przykładowo z lewej strony odcinka i przekłada oraz napręża z pomocnikiem sznur pomiędzy tym blokiem, a tym stworzonym przez sąsiedni zespół. Pomocnik podaje cegłę na ścianę do ręki murarzowi i rozpościera zaprawę pod licowy rząd zewnętrzny. Murarz wtedy układa te cegły, wygładza zaprawę i robi się to samo z licowym rzędem wewnętrznym. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Kolejno murarz z pomocnikiem przenoszą sznur, pomocnik jest odpowiedzialny za rozścielenie zaprawy w foli i rozkłada w niej cegły, a murarz w tym czasie układa resztę cegieł w foli w miarę możliwości. Poza tym murarz też podcina zaprawę kielnią, jeśli mur tworzy się na puste spoiny, i kontroluje odpowiedniość stawianego muru.

Doświadczony murarz

Doświadczony murarz jest kierownikiem zespołu na budowie. Podczas pracy w zespołach, warto pamiętać o:

-każdy pracownik musi wykonywać swoją pracę do samego końca i robić to porządnie, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-bardziej wyszkoleni pracownicy powinni wykonywać pracę odpowiednie dla nich, a ci z mniejszymi umiejętnościami – prostsze czynności,

-mniej wyszkoleni pracownicy powinni uczyć się trudniejszych prac,

-wszystkie prace powinny być wcześniej ustalone i zaplanowane, w celu nie zatrzymywania budowy i jej usprawnienia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com