fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Rozporządzenie przestaje obowiązywać

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie posiadali uprawnień budowlanych. Ważną informacją dla wszystkich kandydatów na uprawnienia było to, że 12 lutego 2019r. rozporządzenie dotyczące wspomnianego sprawowania funkcji przestało istnieć. Poinformowała o tym Polska Izba Inżynierów Budownictwa. I choć dość szybko pojawiła się nowelizacja, zauważono w niej liczne błędy dotyczące uprawnień budowlanych. Opiszmy jednak wszystko po kolei. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Zachowanie poprzednich błędów

22 lutego 2019r. Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą prawa budowlanego. Wprowadzono do niego w ten sposób zmiany, które wcześniej znajdowały się w rozporządzeniu. 19 marca 2019r. komisja senacka otrzymała nowelizację do akceptacji. Następnym etapem była już kancelaria prezydencka i złożenie podpisu przez Prezydenta RP. Warto jednak wiedzieć, że od samego początku nowelizacji wytykano błędy dotyczące uprawnień budowlanych. Mowa tu przede wszystkim o istniejących wcześniej zapisach dotykających tematu nadawania uprawnień i ich zakresu. (programy do uprawnień architektonicznych)

Błędy dotyczące uprawnień budowlanych wytknięte przez inżynierów

Inżynierowie budownictwa zwrócili uwagę na stosowanie pojęcia zabudowy zagrodowej, w wyniku czego wykonywanie zawodu spadło do tylko 1,5% powierzchni naszego kraju. Inżynierowie za błąd uważają też wprowadzenie ograniczenia dotyczącego wielkości obiektu i kierowanie się kubaturą zamiast metrami kwadratowymi powierzchni. Senat nie dostrzegł jednak żadnych błędów – nowelizacja tak jak została stworzona, tak ją uchwalono. Niejasny pozostaje fakt, dlaczego choć obecnie posiadamy inne możliwości, to właśnie wartość 1000m3 uznano za tę najbardziej właściwą. (testy uprawnienia budowlane)

Błędy dotyczące uprawnień budowlanych a Konstytucja

Senatorzy podkreślali, że nie zmieniali prawa, a przenosili wyłącznie przepisy z rozporządzenia do ustawy, co wymógł na nich Trybunał Konstytucyjny. Treść nowelizacji w niezmienionym stanie powinna trafić do prezydenta w celu podpisania. Bataliom wokół nowelizacji mogło więc nie być jeszcze końca, większość jednak wiedziała, że wielkie zmiany już nie nastąpią. Nowelizacja była tworzona w niezwykłym pośpiechu, co podnosi zawsze ryzyko niekonstytucyjnych zapisów. W przypadku omawianych tutaj uprawnień budowlanych jest to naruszenie równości wobec prawa i zasadności wprowadzenia ograniczeń do wykonywania zawodu na terenie Polski. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.