fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W Hucie im. Lenina produkowane są betony różnych marek z pumeksu hutniczego. Oleszkiewicz zajmował się badaniem ich właściwości. W przypadku betonów zwartych zrobionych z pumeksu hutniczego i nieposiadających dodatków popiołów lotnych optymalne uziarnienie kruszywa powinno wynosić 42-50% dla frakcji 0-4 mm, 25-29% dla frakcji 4-10 mm i 25-29% dla frakcji 10-20 mm. Według Reinsdorfa wytrzymałość betonu na rozciąganie wynosi około 24-25% wytrzymałości na ściskanie. Do górnej granicy odnoszą się betonu niższych marek. W Polsce zostały przeprowadzone badania dotyczące wytrzymałości na ściskanie. Wykazały one jej wartość w okolicach 15-20%. Betony o mniejszych ciężarach objętościowych mają wytrzymałość na poziomie 50-150 kg/cm2.[uprawnienia budowlane]

Betony z pumeksu hutniczego
Betony z pumeksu hutniczego

Beton z wielkopiecowego żużla granulowanego

Żużel granulowany stosowany jest głównie do produkowania spoiwa. Rzadziej stosowany jest on jaki kruszywo do betonów. Żużel ten charakteryzuje się małą wytrzymałością mechaniczną, drobną granulacją oraz dobrze rozwiniętą powierzchnią ziarn kruszywa. Z tego powodu jego wykorzystanie do betonów niskich marek jest ograniczone. Betony powstające z tego żużla mają najczęściej wytrzymałość wynoszącą 15-25 kg/cm2. Przykładowo można spotkać ten żużel podczas budowy 1-2 kondygnacyjnych budowli wykonywanych metodą ścian litych w deskowaniach przestawnych. Do tych betonów niezbędne jest dodanie wapna. Dzięki temu polepsza się urabialność masy betonowej oraz zmniejsza zużycie cementu.[segregator uprawnienia budowlane]

Beton z wielkopiecowego żużla granulowanego

Betonu wykonywane z wielkopiecowego żużla granulowanego charakteryzują się dużym przyrostem wytrzymałości w czasie. Po paru latach przyrost ten może dochodzić nawet do 100%. Dzieje się to dla sprzyjających warunków i betonów niskich marek. Zjawisko to tłumaczone jest ukrytymi własnościami hydraulicznymi, które posiada sam żużel. Właściwości te wykorzystuje się głównie podczas budowania dróg. W ostatnim czasie często można spotkać się ze stosowanie żużla kawałkowego jako podbudowy dla autostrad.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Żużel wielkopiecowy kawałkowy

Żużel wielkopiecowy kawałkowy możemy zaliczyć do grupy kruszyw zwykłych. Jest to spowodowane jego własnościami. Betony, które się z niego wykonuje mogą mieć K28 wynoszące do 300 kg/cm2. Korzystniejsze warunki wytrzymałościowe można otrzymać z niego stosując frakcję żużlową 0-2 mm, którą jest piasek naturalny. Betonami lekkimi wykonywany z tego kruszywa są tylko betony jamiste. Można wykonywać je z frakcji 4-10 mm i 10-20 mm. Wytrzymałość takich betonów jest uzależniona od ilości wykorzystanego cementu. Wynosi ona zwykle od 30 do 90 kg/cm2.[akty uprawnienia budowlane]

Żużel kawałkowy

Żużel kawałkowy w Polsce stosowany jest jedynie w niewielkim procencie do celów budowlanych. Większość z jego produkcji wykorzystuje się do celów drogowych. Czasami znajduje on ciekawe zastosowania. Przykładowo miało to miejsce w Katowicach. Na terenach, które objęte były szkodami górniczymi kategorii trzeciej zostały wybudowane 3 budynki hoteli robotniczych. Do ich budowy wykorzystany został beton jamisty w miejscu deskowań przestawnych. Budynki te są eksploatowane od 1958 roku i ich stan jest w zupełności zadowalający.[uprawnienia budowlane testy]

Kruszywo Knurów

W Polsce jest produkowane kruszywo Knurów. Można z niego otrzymywać betonu o szerokim zakresie wytrzymałości. Waha się on od 20 do 350 kg/cm. W obecnych czasach jest to jedno z najlepszych kruszyw lekkich, które jest dostępne na polskim rynku. Zostało ono dokładnie przebadane przez Gace, Wielocha, Robakowskiego, Szmita, Roszaka i Tenerowicza.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com