fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton

Beton należy obecnie do najpopularniejszego materiału budowlanego (program uprawnienia budowlane). Jego głównymi cechami charakterystycznymi są:

– duża wytrzymałość na ściskanie,

– nieskomplikowana produkcja,

– stosunkowo niewielki koszt.

Beton
Beton

Beton powstaje w momencie, kiedy zwiąże się i stwardnieje mieszanina kruszywa, spoiwa i wody. Kruszywo może być pochodzenia:

a) naturalnego:

– piaski,

– żwirki,

– mieszanki piaskowo-żwirowe,

– mieszanki żwirowo-piaskowe,

– grysy,

– tłuczeń kamienny,

b) sztucznego:

– tłuczeń ceglany,

– żużel wielkopiecowy: kawałkowy, pumeksowy i granulowany,

– żużel paleniskowy,

– agloporyty – spiekane łupki przywęglowe,

–  glinoporyt.

Cement

Najczęstszym spoiwem do betonu są cementy. Gips znajduje niewielkie zastosowanie jako spoiwo w przypadku budownictwa ogólnego. Cement zalicza się do podstawowych składników betonu. O wytrzymałości takiego betonu decyduje przede wszystkim wykorzystany gatunek cementu. W Polsce najbardziej popularnymi cementami są takie rodzaje:

a) portlandzki:

– 250,

– 350,

– 450,

b) portlandzki szybko twardniejący:

– 400,

– 500,

c) hutniczy:

– 250,

– 350.

Woda do betonu

W wodzie do betonu nie powinno być zanieczyszczeń, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wytrzymałość tego betonu (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Do grona takich zanieczyszczeń zalicza się:

– związki siarki,

– kwasy,

– tłuszcze,

– sole amonowe,

– cukier,

– garbniki.

Najlepszym rodzajem wody do betonu jest ta, która jest odpowiednia do picia.

Gęstość pozorna betonu

Gęstość pozorna betonu zależy przede wszystkim od rodzaju użytego kruszywa i wielkości jego ziaren. Biorąc pod uwagę wielkość kruszywa, można wyróżnić takie betony jak:

a) lekkie:

– gęstość pozorna mniejsza niż 1800 kg/m3 (1,8 Mg/m3),

b) zwykłe:

– gęstość pozorna 1800-2600 kg/m3 (1,8-2,6 Mg/m3),

c) ciężkie:

– gęstość pozorna większa niż 2600 kg/m3 (2,6 Mg/m3).

Betony o różnej gęstości pozornej stosuje się w różnych dziedzinach robót:

1) betony lekkie:

a) gęstość pozorna 300-600 kg/m3:

– niekonstrukcyjne materiały izolacyjne,

b) gęstość pozorna 600-1000 kg/m3:

– materiały izolacyjne oraz do elementów konstrukcyjnych,

c) gęstość powyżej 1000 kg/m3:

– wykonywanie konstrukcji,

2) betony zwykłe:

– konstrukcje betonowe i żelbetowe stosowane powszechnie,

3) betony ciężkie:

– wykonywanie osłon przeciw promieniom, które są szkodliwe dla zdrowia, np. w lecznictwie, przemyśle czy energii jądrowej.

W zależności od tego, do czego miałby służyć ten beton, należy:

– zastosować odpowiedni rodzaj kruszywa,

– dodać specjalne środki.

Dzięki temu beton, który stwardniał ma specjalne cechy, które sprawiają, że jest on zupełnie inny od zwykłego betonu. Można uzyskać w taki sposób betony, które są:

– wodoszczelne,

– odporne na ścieranie,

– ognioodporne.

Uzyskanie betonu, który ma określone cechy i odpowiednią wytrzymałość polega na dobraniu składników we właściwych proporcjach. Profesjonalnie proces ten nazywa się projektowaniem masy betonowej (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Marka betonu

Marka betonu to wytrzymałość, którą uzyskuje beton po stwardnieniu składników, które zostały odpowiednio dobrane. Jest to przede wszystkim normowa wytrzymałość betonu na ściskanie. Marka mierzona jest w kg/cm2. Do pomiarów służą próbki, które mają kształt walce i średnicę oraz wysokość 16 cm. Pomiar wykonuje się po 28 dniach twardnienia w temperaturze 18±2°C i wilgotności względnej powyżej 90%. Wytrzymałość oznaczana jest symbolem Rl0 lub R28.

W zależności od wytrzymałości na ściskanie można wyróżnić takie marki betonów zwykłych:

– 50,

– 70,

– 90,

– 110,

– 140,

– 170,

– 200,

– 250,

– 300,

– 400,

– 500.

– 600.

Wybierając markę betonu należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

– przeznaczenie elementu,

– ważność elementu,

– warunki, w jakich element ma się znajdować,

– gatunki stali, które stosuje się do zbrojenia.

Przykładowo betony, które mają marki 50, 70 i 90 można stosować m.in. w elementach drugorzędnych, czyli takich, w których beton jest wykonany z lekkiego kruszywa i dodatkowo nie jest narażony na działanie wilgoci czy zamarzanie (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com