fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dowód dostawy

Oprócz rzeczy wymienionych wcześniej, w dowodzie dostawy powinny się znaleźć takie dane:

a) dla betonu projektowanego:

– klasę zawartości chlorków,

– rodzaj i klasę wytrzymałości cementu (jeśli są określone),

– maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa,

– w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub jej założoną wartość,

– wartości graniczne składu betonu (jeśli są określone),

– klasę wytrzymałości,

– rodzaj domieszki i typ dodatku (jeśli są określone),

– klasę konsystencji lub jej założoną wartość,

– właściwości specjalne (jeśli się je wymaga),

b) dla betonu recepturowego:

– szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu, rodzaj domieszki,

– wskaźnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość,

– maksymalny, nominalny górny wymiar ziarna kruszywa.

Beton – transportowanie

Wykonawca może chcieć również uzyskać informacje o składzie betonu, które pozwolą na właściwe układanie, pielęgnację mieszanki betonowej oraz oszacowanie rozwoju wytrzymałości (pytania na egzamin ustny do uprawnień). W związku z tym należy podać takie dane:

– typ i przybliżona zawartość dodatków (jeśli się je stosuje),

– rodzaj i klasa wytrzymałości cementu,

– wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu,

– zagrożenie dla zdrowia wynikające z kontaktu z mieszanką,

– rodzaj kruszywa,

– założony wskaźnik w/c,

– pochodzenie składników,

– rozwój wytrzymałości,

– typ domieszek (jeśli się je stosuje),

– inne dane – na życzenie (np. katalogowe składy betonów łącznie z klasami konsystencji).

Czynniki doboru środków transportu wewnętrznego

Transport wewnętrzny mieszanki betonowej dotyczy sytuacji, gdy należy przemieścić mieszankę ze stanowiska rozładunku na placu budowy do miejsca wbudowania (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Taki transport jest z reguły złożony, ponieważ oprócz przemieszczenia poziomego mieszanki istnieje także konieczność jej przemieszczenia w pionie. Czynniki, które mają wpływ na wybór środka transportu wewnętrznego można podzielić na dwie grupy: czynniki otoczenia bliskiego oraz czynniki otoczenia zewnętrznego.

Do czynników otoczenia bliskiego można zaliczyć:

– przyjęte rozwiązania konstrukcyjne,

– czynniki organizacyjne,

– dostępność maszyn i sprzętu do transportu,

– czynniki technologiczne,

– wielkość placu budowy,

– geometrię budynku,

– technologiczność rozwiązań konstrukcyjnych.

Z kolei w skład czynników otoczenia dalekiego wchodzą:

– pora roku (temperatura, wilgotność, prędkość wiatru),

– lokalizacja (sąsiedztwo budynków mieszkalnych ogranicza czas trwania prowadzenia prac na budowie w ciągu doby).

Sposoby transportu mieszanki betonowej na budowach

Aktualnie na budowach dominują dwa sposoby transportu mieszanki betonowej (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Mowa tu o transporcie:
– rurociągami przy wykorzystaniu pomp do betonu,

– za pomocą pojemników, które podawane są żurawiem.

Jednak stosuje się czasem tzw. rozwiązania mieszane w transporcie wewnętrznym mieszanki betonowej. Wygląda to tak, że do pewnej wysokości obiektu, który powstaje mieszankę betonową podaje się przy wykorzystaniu transportu pompowego. Jednak powyżej tej wysokości mieszankę podaje się pojemnikami za pomocą żurawi. Transport ten polega na napełnieniu pojemników mieszanką w punkcie dostawy i przemieszczeniu ich za pomocą żurawia bezpośrednio w miejsce, gdzie betonuje się element. Najczęściej wykorzystywanym żurawiem jest żuraw wieżowy. Taki transport stosuje się na budowach, gdzie nie wymaga się dużego tempa realizacji konstrukcji oraz do formowania elementów, które mają niewielkie zapotrzebowanie na mieszankę betonową. Mowa tu m.in. o:

– słupach w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,

– klatkach schodowych,

– stropach gęstożebrowych,

– płytach stropowych o małej powierzchni (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com