fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton natryskowy składa się z cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnie występujących domieszek. Do jego produkcji zaleca się stosować cement bezskurczowy lub beton o niewielkiej ekspansji. Dzięki temu eliminuje się powstawanie rys skurczowych w warstwie torkretu. Najlepiej w tych betonach jest stosować cement portlandzki marki 350. Jego ilość powinna wynosić 300-375 kg/m3. Stosowany tu cement powinien być świeży. Cement, który jest przechowywany przez okres 3 miesięcy oraz cementu hutniczy w tym rodzaju betonu nie powinien być stosowany. Kruszywo wykorzystywane w torkretowaniu powinny być czyste i nie posiadać żadnych domieszek organicznych oraz gliniastych. Najlepsze właściwości torkretu uzyskuje się stosując piasek kwarcowy.[akty uprawnienia budowlane]

Beton natryskowy
Beton natryskowy

Produkowanie torkretu

Kruszywo stosowane do torkretu powinno mieć maksymalnie średnicę wynoszącą 10 milimetrów. Jeżeli procesowi torkretowania poddawane są ścianki zbiornika to nie celowym jest stosowanie frakcji o uziarnieniu większym od 4 milimetrów. Spowodowane jest to znacznym procentem odskoku podczas tego procesu. Do produkowania torkretu powinno się stosować mieszaninę, której stosunek objętościowy cementu do piasku wynosi od 1:1 do 1:5. Dobranie takiego stosunku uzależnione jest od uziarnienia piasku, stopnia zmielenia cementu, wilgotności składników, parametrów torkretnicy oraz rodzaju konstrukcji, która jest poddawana temu procesowi. Z tych wszystkich powodów stosunek składników torkretu każdorazowo powinien być ustalany w sposób doświadczalny na budowie tuż przed rozpoczęciem procesu torkretowania.[segregator uprawnienia budowlane]

Woda do torkretu

Do produkowania torkretu wykorzystuje się również czystą wodę. Nie powinna posiadać ona żadnych substancji szkodliwych dla betonu. Stosunek wagowy wody do cementu uzależniony jest od wilgotności kruszywa. Zazwyczaj waha się on w granicach 0,35-0,5. Nawodnienie mieszaniny cementu z kruszywem odbywa się u wylotu dyszy. Ważne jest, że zbyt wilgotna mieszanina może powodować tworzenie się grudek w torkretnicy. Z drugiej jednak strony materiał, który jest zbyt suchy źle miesza się z wodą i przyczynia się do tworzenia tumanów pyłu podczas procesu torkretowania. Z tego właśnie powodu wilgotność kruszywa musi wahać się w granicach 3-8%. Kruszywo powinno być również chronione przed nadmiernym wysychaniem oraz opadami atmosferycznymi.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Domieszki

Stosowanie domieszek służy do przeciwdziałania powstawaniu rys w warstwie torkretu. Odbywa się to poprzez zwiększenie jego odkształcalności. Możliwe jest tu stosowanie domieszek popiołów lotnych. Ich ilość powinna wynosić około 30%. Dobre wyniki można uzyskać również wybierając piasek wapienny jako domieszkę. Jeżeli dodamy go w ilości 30% to możliwe jest 4krotne zwiększenie odporności torkretu na korozję oraz równoczesny wzrost wytrzymałości na rozciąganie o wartość około 50%. Jeżeli dodamy mączkę mineralną to nie wpłynie ona negatywnie na właściwości torkretu.[uprawnienia budowlane testy]

Wyposażenie do torkretowania

Do procesu torkretowania niezbędne jest specjalne wyposażenie. W jego skład wchodzą dwa główne elementy. Po pierwsze torkretnica wraz z kompresorem. Drugim elementem są węże wyrzutowe wraz z wyrzutnicą. Z kompresora sprężone powietrze jest doprowadzane do dalszego zbiornika torkretnicy. W zbiorniku tym umieszczona jest sucha mieszanina cementu z kruszywem. Powietrze, które zostało zmieszane z suchą zaprawą przechodzi do wyrzutnicy poprzez wąż. Następnie do tej wyrzutnicy doprowadzana jest woda. W jej wnętrzu dochodzi do wymieszania zaprawy i następnie jej wyrzucenia pod ciśnieniem na powierzchnię torkretowanej konstrukcji.[uprawnienia budowlane]

Torkretnica

Urządzeniem służącym do proces torkretowania jest torkretnica. Urządzenie to złożone jest z górnej komory posiadającej lej zsypowy oraz dolnej. Są one zamknięte za pomocą szczelnego zaworu dzwonowego. W dolnej części tego urządzenia znajduje się łopatkowy podajnik obrotowy zwany również rozdzielaczem. Jest on poruszany za pomocą silnika pneumatycznego. Podajnik i mieszadło montuje się na pionowym walcu. Do bocznej powierzchni dolnej części komory należy przytwierdzić pokrywę, która posiada przewód wraz z zaworem. Przewód ten służy do doprowadzania ciśnienia z kompresora do podajnika torkretnicy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com