fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wytrzymałość na rozciąganie jest oznaczana skrótem Re. Może ona być określana na trzy główne sposoby. Pierwszym z nich jest rozciąganie osiowe próbek. Z metodologicznego punktu widzenia metoda ta jest najbardziej właściwa. Rzadko wykorzystuje się ją jednak do betonów lekkich. Spowodowane jest to porowatością ich struktury. Dwoma pozostałymi metodami jest ściskanie po tworzącej walców lub zginanie belek.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Badanie wytrzymałości na rozciąganie
Badanie wytrzymałości na rozciąganie

Betony konstrukcyjne

Zakres wykorzystania betonów konstrukcyjnych jest zbliżony do betonów zwykłych. Betony konstrukcyjne wraz z innymi lekkimi betonami charakteryzują się pewnymi cechami. Są nimi niski ciężar objętościowy, stosunkowo duża odkształcalność pod działaniem obciążenia oraz rodzaj kruszywa. Betony te charakteryzują się również pewnymi cechami technologii wykonywania tego rodzaju materiałów. Betony te stosowane są w konstrukcjach, gdzie ciężar własny jest podstawową częścią obciążenia.[egzamin na uprawnienia budowlane] Z roku na rok betony lekkie są coraz częściej spotykanie. Postęp również ma miejsce w zakresie technologii oraz ekonomii produkcji i wartości cech fizycznych betonów. Koszty inwestycyjne budowy zakładów, które produkują betony lekkie są mniejsze niż zakładów, które produkują materiały ceramiczne. Porównanie to odnosi się do przeliczenia na jednostkę o takiej samej efektywności w budynku.

Ciężar objętościowy betonów

Jedną z najbardziej istotnych cech betonów lekkich jest ich ciężar objętościowy. Wartość tego czynnika określa inne właściwości materiału oraz zakres jego stosowania. Uzależniony jest on głównie od zawartości w betonie przestrzeni wolnych. Dokładnie chodzi o zwartość struktury oraz porowatość używanego kruszywa. Istotny wpływ na ciężar objętościowy betonów ma również ilość spoiwa i wody zarobowej, stopień zagęszczenia masy betonowej oraz uziarnienie kruszywa.[uprawnienia budowlane]

Określanie rodzaju betonu

Podczas określania rodzaju betonu ważne jest, aby zwrócić uwagę na użyte drobne kruszywo oraz jego wilgotność. Takim kruszywem jest na przykład piasek naturalny lub sztuczny. Wartości podawane dotyczą zazwyczaj betonów, które są w stanie powietrzno-suchym. Ważne jest, że beton wysuszony do stałego ciężaru jest lżejszy od jego ciężaru w stanie powietrzno-suchym. Wytrzymałość na rozciąganie oraz współczynnik odkształcalności są rozpatrywane głównie jako funkcja wartości wytrzymałości na ściskanie.[uprawnienia budowlane testy]

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie wyznacza się poprzez zgniatanie próbek. Próbki te wykonywane są w sposób umowny, który określa się poprzez odpowiednie przepisy. W Polsce wartość ta dla betonów kruszywowych jest określana na walcach, których średnica jest równa 16 centymetrów. W innych krajach takich jak Niemcy czy Francja wytrzymałość ta jest sprawdzana na sześcianach o bokach długości 20 centymetrów. W Anglii natomiast stosuje się sześciany o bokach 15 centymetrów, a w USA walce o średnicy 15 centymetrów. Różnice w kształtach badanych próbek mogą mieć w pewnym stopniu wpływ na otrzymywane wyniki.[akty uprawnienia budowlane]

Betony jamiste

Betony jamiste wykonywane są przy wykorzystaniu kruszywa, którego średnica ziarn jest nie mniejsza niż 5 milimetrów. Ilość zaczynu powinna być taka, by nie wypełniał on całej przestrzeni występującej pomiędzy ziarnami. Jego zadaniem jest jedynie spajanie punktowe w miejscach styku.  W przypadku stosowania do betonu jamistego jedynie jednej frakcji kruszywa to jest on nazywany betonem jednofrakcjowym. Istnieją również betony, które są odmianą pośrednią pomiędzy betonami zwartymi a jamistymi. Występuje on, gdy do kruszywa grubego stosuje się też pewną ilość frakcji piaskowej. Jest ona jednak niedostateczna, by w całości wraz z zaczynem wypełnić wolną przestrzeń, które znajdują się pomiędzy ziarnami kruszywa grubego.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com