fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badanie w warunkach naturalnych

Aby zbadać wpływy atmosferyczne na beton w warunkach naturalnych (np. górskich), konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość, gdyż są to badania, które wymagają długiego okresu czasu (program egzamin uprawnienia 2021).

Do badań wykorzystuje się belko 10x10x50 cm lub płyty 15x40x70 cm. Należy je ustawić w zbiorniku z wodą pod kątem 60° na południe. Przelew w zbiorniku powinien znajdować się na odpowiedniej wysokości. Dzięki temu poziom zwierciadła wody będzie zawsze taki sam.

Woda w zbiorniku, która zamarznie, wywiera ciśnienie na próbki, które w tym zbiorniku są umieszczone. Zanim wyznaczy się odporność betonu na wpływy atmosferyczne, to należy zanurzyć próbki na 14 dni w zwykłej wodzie. Dzięki temu wyrównaniu ulegną naprężenia wewnętrzne, które znajdują się w próbkach. Wpływy atmosferyczne na beton w warunkach naturalnych określa się co 5 lat. Dzięki wyznaczeniu dynamicznego modułu sprężystości, można ograniczyć liczbę próbek, które podda się badaniu.

Badanie wpływów atmosferycznych na beton
Badanie wpływów atmosferycznych na beton

Oddziaływanie roztworów chemicznych na zaczyn cementowy

To, w jakim stopniu roztwory chemiczne oddziałują na zaczyn cementowy, decyduje o odporności chemicznej betonu (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Roztwory mogą tworzyć związki, które uplastyczniają beton bądź związki, które zwiększają objętość i rozsadzają beton.

Proces ten polega na:

– przenikaniu roztworu do betonu,

– wyparowaniu wody,

– krystalizacji soli.

Idealnym przykładem jest posypywanie solą nawierzchni betonowych podczas gołoledzi.

Wpływ krystalizacji soli w laboratorium określa się poprzez wielokrotne nasycenie próbek roztworu siarczku sodu i wysuszenie ich w temperaturze 105°C. Jest to sposób, który wykorzystuje się do badań kamieni naturalnych w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Proces ten polega na tym, że siarczek sodu wykrystalizowuje sól Na2S04 • 10H2O. Jest to sól, która w znaczny sposób zwiększa swoją objętość (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Dzięki szwajcarskim badaniom udało się wykazać, że proces wielokrotnego nasycenia próbek 10% siarczkiem sodu jest, co do sposobu rozpadu, podobny do oddziaływań atmosferycznych w warunkach budowy.

Odporność na wpływy chemiczne

Odporność na wpływy chemiczne należy określić:

– zachowaniem się spoiwa pod wpływem działania typowych roztworów chemicznych,

– zachowaniem się mieszanek betonowych i gotowych elementów pod wpływem oddziaływania wód agresywnych.

Oceny zachowania się betonów z różnych gatunków cementów dokonuje się w laboratorium. Wykonuje się ją na próbkach, które pobiera się z budowy podczas betonowania. Można także wykorzystać próbki ze stwardniałych betonów, które przechowuje się w roztworze, który się bada. Dzięki częściowemu zanurzaniu próbek w roztworze, udaje się także określić odporność cementów na kapilarne podnoszenie wilgoci.

W badaniach w laboratorium najczęściej wykorzystuje się roztwory chemiczne o większym stężeniu niż w naturze. Dodatkowo nie zawierają one dodatkowych składników, które występują na budowie. Ciężko jest także odtworzyć w sposób szczegółowy takie czynniki jak:

– czas oddziaływania,

– ruch roztworu,

– zmiany poziomu zwierciadła,

– uzupełnianie się dodatków agresywnych,

– wilgotność i temperaturę otaczającego powietrza,

– stosunek powierzchni do objętości (uprawnienia budowlane).

Sposób bezpośredniego oddziaływania to nic innego jak zalanie roztworem próbki, która jest rozdrobniona i znajduje się w zamkniętym naczyniu oraz okresowe potrząsanie zawartości. Składniki wyługowane z zaprawy oznacza się z roztworu. Zgodnie z normami francuskimi należy zastosować do tego próbki walcowe o średnicy 7,5 cm, wysokości 15 cm i o współczynniku cementowo-wodnym 0,51. Z kolei w polskich warunkach do określania długotrwałego oddziaływania wpływów chemicznych stosować można próbki o wymiarach 8x8x16 cm.

Ważne jest, żeby ściśle określić sposób przechowywania próbek. Krótkie suszenie na powietrzu jest niezbędne wtedy, kiedy próbki (większe) po przechowywaniu w wilgoci będą zanurzone w roztworach chemicznych.

Aby określić to, jak zachowają się dodatki do betonu (mączki mineralne czy plastyfikatory), należy w tym samym momencie poddawać badaniu próbki bez tych dodatków po 28 dniach twardnienia. Próbki te należy zanurzyć w roztworze w naczyniu szklanym, fajansowym lub plastikowym. Pojemność naczynia powinna być na tyle wystarczająca, aby na jedną próbkę przypadały 4 litry roztworu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com