fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje badań

Wykonywane badania dotyczą:

– nowych typów elementów – badania atestacyjne,

– elementów, co do których istnieją pewne zastrzeżenia odnośnie projektu lub wykonawstwa – badania kontrolne (uprawnienia budowlane).

Badania atestacyjne i kontrolne
Badania atestacyjne i kontrolne

Badania atestacyjne

Badania atestacyjne dotyczą przede wszystkim badań prototypów. Składają się one z następujących elementów:

a) przedmiot badań:

– opis techniczny elementu,

– wymiary elementu,

– rysunki i przekroje,

– rodzaje materiałów i ich wytrzymałość,

b) założenia do programu badań:

– warunki pracy elementu w całości konstrukcji budowli,

– cechy charakterystyczne elementu,

– wartości momentu zginającego, niszczącego,

– współczynnik pewności,

c) cel badań – określenie zadania poszczególnych etapów badań kwalifikujących element do stosowania w budownictwie,

d) szczegółowy program poszczególnych etapów badania,

e) schematy statyczne dla poszczególnych rodzajów badań – wyliczenie wielkości obciążeń ciągłych i skupionych z podaniem ich rozstawu na badanym elemencie w oparciu o obliczenia statyczne dokumentacji projektowej.

Oprócz tego należy wytypować rodzaj aparatury pomiarowej dla pomiaru odkształceń i ustalenie stopnia dokładności pomiaru oraz rodzaj maszyn wytrzymałościowo-badawczych lub stendów badawczych dla poszczególnych rodzajów badań. W przypadku aparatury pomiarowej chodzi przede wszystkim o to, żeby móc wyliczyć teoretyczne przewidywane odkształcenia elementu w poszczególnych punktach pomiarowych i wielkości odkształceń dla pomiaru naprężeń. Dodatkowo aparatura ta służy wytypowaniu odpowiedniej pod względem zasięgu i dokładności aparatury pomiarowej (program egzamin uprawnienia 2021). Należy także zadbać o dostępność szkiców rozmieszczenia aparatury pomiarowej oraz określenie liczby poszczególnych rodzajów aparatury. Przydatne są również szkice urządzeń pomocniczych, które będą służyć do przeprowadzenia badań.

W dokumentacji należy także zawrzeć:

– opracowanie dziennika badań i rejestracji wyników badań,

– ustalenie programu pomocniczych badań laboratoryjnych dla określenia cech wytrzymałościowych materiałów, z których wyprodukowany jest element,

– wytyczne odnośnie opracowania wyników badań

– ustalenie koncepcji dla przeprowadzenia analizy wyników badań,

– ułożenie programu i kolejności sporządzania dokumentacji fotograficznej z badań,

– wytyczne odnośnie opracowania orzeczenia atestującego odnośnie całości wyników badań

– harmonogram poszczególnych etapów badań,

– ustalenie ogólnej pracochłonności wykonania badań.

Program badań kontrolnych

W programie badań kontrolnych należy zawrzeć wszystkie punkty, które dotyczą badań atestacyjnych (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Oprócz tego należy w tych badaniach wziąć pod uwagę określenie przyczyny przeprowadzenia badań kontrolnych.

Do przyczyn, które uprawniają do badań kontrolnych zalicza się m.in.:

a) niewłaściwe wykonawstwo:

– nieprawidłowa jakość betonu,

– niewłaściwie usytuowane zbrojenie,

– brak dostatecznej przyczepności stali lub odpowiedniego zakotwienia,

b) niewłaściwy projekt,

c) badanie kontrolne bieżącej produkcji.

W normie RWPD „Norma projektowania konstrukcji betonowych i żelbetowych” znajduje się cel badań kontrolnych. W normie tej uwzględniono także sposób obliczenia elementów dla trzech stanów granicznych. Dotyczy to:

1) obliczenia nośności,

2) sprawdzenia ugięć,

3) sprawdzenia zarysowania.

Badanie nośności

Nośność należy zbadać wtedy, kiedy zachodzą następujące sytuacje:

a) przy stwierdzeniu omyłek w projekcie lub niezgodności projektu z normami, zgodnie z którym wykonano elementy,

b) w przypadku wykrycia wad w wykonaniu elementu w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy,

c) przy normalnej kontroli jakości produkcji elementów w zakładzie prefabrykacji w celach atestacyjnych,

d) przy stwierdzeniu niewłaściwego składowania, transportu lub montażu,

e) przy atestacji elementów,

f) w pracach naukowo-badawczych (uprawnienia budowlane – egzamin).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com