fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Do masy popiołowej niezbędne jest wykorzystanie aktywatora. W tej technologii stosuję się jako aktywatora surowy kamień gipsowy, który musi być odpowiednio rozmielony. Zawartość ziarn drobniejszych, które nie przekraczają 80 mikronów w jego składzie nie powinna być mniejsza niż 50%. Należy zwrócić uwagę również na skład granulometryczny popiołów. W tym przypadku 70% powinno przechodzić przez sito o wymiarach otworów wynoszących 63 mikrony.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Aktywator masy popiołowej w metodzie siarczanowej aktywacji
Aktywator masy popiołowej w metodzie siarczanowej aktywacji

Siarczanowa metoda aktywacji

Siarczanowa metoda aktywacji umożliwia uzyskiwanie wartościowego tworzywa popiołowego. Oprócz popiołów jako wypełniacz można stosować tu żużle paleniskowe oraz granulowane żużle wielkopiecowe. Najbardziej charakterystyczną cechą tej metody jest stosowanie gniotowników drogowych zwanych inaczej kołotokami. Służą one do rozdrabniania oaz aktywowania ziaren masy. W celu przyśpieszenia procesu wiązania otrzymanej masy można wprowadzić do niej niewielką ilość wapna oraz chlorków w postaci wodnych roztworów kwasy solnego i chlorku wapniowego.[akty uprawnienia budowlane] W tej metodzie możliwa jest rezygnacja z obróbki termicznej elementów. Decyduje się tu na powolne dojrzewanie elementów w wilgotnym otoczeniu. Popiołobetony, które są tak otrzymywane mogą osiągać wytrzymałość na poziomie 70-100 kg/cm2 dla ciężaru objętościowego wynoszącego w stanie powietrzno-suchym od 1400 do 1500 kg/m3. Można stosować je do produkowania pustaków, bloków oraz elementów wielkowymiarowych.

Produkcja popiołobetonów aktywowanych siarczanowo

Dzięki takiej metodzie produkowania popiołobetonów z aktywatorem siarczanowym można uzyskać oszczędność kosztów w porównaniu do produkcji tradycyjnej. Oszczędności wynoszą od 25 do 45%. W metodzie też występują oszczędności pośrednie, które wynikają z możliwości zaoszczędzenia znacznych ilości cementu. Ilości te mogą być wykorzystywane do wykonywania betonów konstrukcyjnych o wyższych markach.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda kwasowej aktywacji z pewną ilością wapna

Ciekawą metodą produkcji jest też metoda kwasowej aktywacji popiołów lotnych, które zawierają w swoim składzie pewne ilości wapna. W tym przypadku jako aktywatora używamy wodny roztwór kwasu solnego lub chlorku wapniowego. Elementy są trzymane w formach i po upływie 21 dni dojrzewania osiągają wytrzymałość, która odpowiada elementom żużlobetonowym. Koszty tej metody produkcji są bardzo niskie. Jest to spowodowane tym, że ilość aktywatorów jest bardzo mała. Drugim powodem jest to, że nie trzeba dodawać spoiw.[segregator uprawnienia budowlane] Ostatnim obniżeniem kosztów jest dojrzewanie bez specjalnie prowadzonej obróbki cieplnej. Metoda ta nie była jednak jeszcze stosowana w praktyce, ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie badań dotyczących trwałości tworzywa tak utworzonego. W Polsce zostały przeprowadzone badania oraz typizacja popiołów lotnych pochodzących z węgla kamiennego. Dotyczyła ona ich składu chemicznego, uziarnienia oraz badań makroskopowych w celu zastosowania tak stworzonych elementów.

Cechy betonów lekkich

Betony lekkie mogą być stosowane w budownictwie w bardzo szerokim zakresie, przez ich różnice w ciężarze objętościowym, wytrzymałości oraz przewodności cieplnej. Można wykorzystać je przykładowo jako konstrukcję przekryć o dużych rozpiętościach lub jako warstwy termoizolacyjne. Porowatość struktury wprowadza pewnie ograniczenia w zakresie stosowania betonów lekkich. Jest to związane z równoległym wzrostem porowatości i nasiąkliwości.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zawilgocenie betonu może przyczyniać się do znacznego spadku jego własności termoizolacyjnych oraz częściowo wytrzymałościowych. Dla zwykłych warunków wystąpienie niebezpieczeństwa spowodowanego korozją betonu jest niewielkie. Wystąpić może jedynie korozja zbrojenia, głównie na skutek daleko posuniętej karbonizacji betonu.

Konstrukcje z betonów lekkich

Konstrukcje wykonywane z betonów lekkich są nazywane ustrojami. Do ich statycznych obliczeń przyjmuje się założenia, które mówią, że beton lekki przenosi całość lub część sił wewnętrznych. Siły te muszą występować w ustroju na skutek działania czynników zewnętrznych. W sytuacji, gdy beton lekki nie współpracuje w przenoszeniu sił wewnętrznych to konstrukcję są nazywane konstrukcjami z wypełnieniem lub ociepleniem wykonanym z betonu lekkiego.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com