fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Biodegradacja

Definicja biomasy nie mają nic wspólnego z żywymi organizmami i to należy podkreślić na samym początku. Na szczęście, aby uniknąć wszelkich niedopowiedzeń, wydano jej definicję. Przedstawia się ona następująco: ” biomasa jest biodegradowalnym składnikiem produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i rybołówstwa. Do biomasy zalicza się ulegające biodegradacji odpady domowe i przemysłowe.” Tak więc jak widzimy biomasa nie ma nic wspólnego z organizmami żywymi. Jej obecność w naszym życiu i coraz częstsze korzystanie z niej związane jest przede wszystkim z brakiem konieczności opierania gospodarki na węglu. Sprawdźmy, dlaczego biomasa tak zyskuje na popularności.   (uprawnienia budowlane kontakt)

Energia biomasy

Energia słoneczna w biomasie

Nie da się ukryć, że energia słoneczna jest nieodzownie powiązana z procesami naturalnymi, jakie zachodzą w organizmach roślinnych. Wiemy przecież, że zjawisko fotosyntezy jest kluczowe w przypadku rozwoju i porostu roślin. Podczas procesu fotosyntezy dochodzi do akumulowania przez rośliny energii słonecznej w biomasie. Biomasa zawarta w roślinach jest odpowiednio przekazywana w łańcuchu pokarmowym zwierzętom. W jaki sposób można wykorzystać taką energię z biomasy? Przede wszystkim głównymi procesami, które mają w tym swój udział jest spalanie. Dzięki spalaniu samej biomasy bądź produktów, które ją zawierają wytwarza się ciepło, możliwe do zamiany w elektryczną energię. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie biomasy do celów techniki energetycznej wyróżnić można:   (uprawnienia budowlane 2022)

 • Rośliny uprawiane do celów energetycznych – rzepak, kukurydza, wierzba wiciowa, miskant, rdest sachaliński, proso rózgowe i inne.
 • Odpady i produkty uboczne z gospodarstwa rolnego, leśnego oraz rybackiego.
 • Resztki i odpady powstające podczas przemysłowej obróbki drewna.
 • Stare i zużyte drewno z lasu, sektora prywatnego albo przemysłowego.
 • Wodorosty i rośliny pozyskane w trakcie pielęgnacji akwenów.
 • Biologiczne odpadki z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podział

Ważne jest przede wszystkim odróżnienie biomasy pod kątem różnych kryteriów.  (uprawnienia budowlane program) Główne jej podziały dotyczą przede wszystkim tego, jaką ma w sobie zawartość wody. Taką biomasę możemy podzielić na suchą oraz świeżą. Innym podziałem jest podział biomasy ze względu na jej pochodzenie. Wyróżnia się tu biomasę roślinną, zwierzęcą oraz taką, która pochodzi od mikroorganizmów i grzybów. Do czego służy biomasa? Ma ona swoje zastosowanie przede wszystkim w wyrobach biopaliw. Są one w różnym stanie: stałe, płynne i gazowe. Jeżeli chodzi o paliwa stałe to najczęściej są wytwarzane z masy roślinnej, która pochodzi najczęściej z różnego rodzaju roślin energetycznych, a także i drzewnych odpadów. Z kolei biooleje oraz bioalkohole swoje pochodzenie zawdzięczają innym technologiom. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne biomasy wyróżnić można:   (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

1. Drewno i odpady drzewne – drewno nieustająco nie traci na popularności i jest bardzo często wykorzystywane w wielu rodzajach przemysłu. Najczęściej występuje w postaci:

 • trocin – produkt uboczny przecierania drewna w tartakach,
 • wiórów – odpadów, które powstają przy obróbce drewna, np. przy frezowaniu,
 • zrębków – rozdrobnione drewno małowymiarowe, najczęściej pozyskiwane z różnego rodzaju późnych procesów czyszczenia,
 • kory – powstaje gdy drewno jest obrabiane na trociny, w
 • brykietu – sprasowane trociny, zrębki albo wióry bez dodatku środków wiążących;
 • pelletu – granulat trocin i wiórów.

2. Rośliny szybko rosnące – są to tzw. rośliny energetyczne. Najczęściej z nich powstają brykiet i pellet.

3. Odpady i produkty rolnicze – nadwyżki i odpady rolnicze mogą posłużyć do celów energetycznych. Wyróżnić możemy:

 • słomę – przede wszystkim wykorzystywane są nadwyżki słomy wszystkich rodzajów zbóż oraz słomę rzepakową, słonecznikową i bobikową,
 • siano – wysuszone rośliny zielne, które mają dużą ilość zdrewniałych łodyg. Siano nie ma szczególnego znaczenia dla rolnictwa.

4. Odpady z gospodarstw rolnych – możemy tutaj wyróżnić gnojówkę lub obornik, dzięki którym produkowane są biogazy.

5. Odpady z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego – przede wszystkim są to odpady, które pochodzą z cukrowni, browaru, rzeźni, zakładów produkcji pasz, przetwórstwa ryb.

Opłacalność

Biomasa jest naprawdę potężnym źródłem energii. Jeżeli chodzi o jeden hektar gruntów rolnych to można z niego zebrać około 10 ton biomasy. Dla porównania – taka ilość biomasy przewyższa równowartość 10 ton węgla. Co warte jest podkreślenia – biomasa nie emituje bardzo dużej ilości związków siarki, więc nie ma zagrożenia emitowania zbyt dużej ilości niebezpiecznych substancji do powietrza. Jako najbardziej opłacalny produkt wykorzystywany do celów energetycznych jest słoma odpadowa. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się osady ściekowe oraz odpady drzewne. Słomę można wykorzystać na paszę oraz ściółkę oraz organiczny nawóz. Nie da się jednak ukryć, że głównym ograniczeniem w przypadku wykorzystania biomasy jest to, że jest ona trudnodostępna. Jeżeli chcemy więc przygotować taką biomasę należy ją odpowiednio przetworzyć.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com