fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Żużel granulowany może być otrzymywany dwoma metodami. Pierwszą z nich jest metoda granulacji półsuchej. W jej przypadku maksymalna wartość zawilgocenia jest ograniczony do 15%. Drugim rodzajem jest metoda granulacji na mokro. Dla niej maksymalna wartość zawilgocenia wynosi 25%. Trzeba mieć na uwadze, że żużel granulowany nie wykazuje objawów, które występują podczas rozpadu krzemianowego. Mimo to należy badać go poprzez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.[uprawnienia budowlane] Granulat powinien mieć ciężar nasypowy wynoszący 60C-M0G0 kg/m3. W przypadku granulatu, który ma niższy ciężar może mieć on zbyt małą wytrzymałość mechaniczną. Ziarna piankowe, które są bardzo lekkie ulegają rozkruszeniu podczas procesu mieszania w betoniarce. Jeżeli wartość ciężaru granulatu jest większa niż 1000 kg/m3 to może mieć to niekorzystny wpływ na ciężar objętościowy betonu bez widocznych efektów wytrzymałościowych. Żużel wielkopiecowy granulowany ma dużą porowatość ziarn. Z tego powodu niezbędne jest zużycie dużej ilości cementu. Konieczne również jest stosowanie do tego żużla dodatków mikro wypełniacza, którym może być na przykład popiół lotny.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Żużel granulowany

Żużel kawałkowy

Żużel kawałkowy można otrzymywać przez powolne chłodzenie płynnego żużla wielkopiecowego. W skali przemysłowej można go uzyskać poprzez eksploatację zwałów hutniczych. Innym sposobem jest chłodzenie płynnego żużla wewnątrz specjalnych doli zlewnych. Ta metoda jest nazywa metodą dołowania. Kruszywo w kwestiach wytrzymałości musi zapewniać możliwość wykonywania z niego betonu, którego minimalna średnia wytrzymałość na ściskanie podczas równoczesnego spełnienia warunku maksymalnego ciężaru objętościowego była zgodna z wymaganiami. W tym przypadku według normy nie ma konieczności określania zmian objętościowych oraz własności wytrzymałościowych kruszywa.[segregator uprawnienia budowlane]

Badania

Zazwyczaj wymagane jest wykonanie badania pumeksu hutniczego. Obejmuje ono określenie ciężaru nasypowego, zmian objętościowych oraz wytrzymałości. Badanie ciężaru nasypowego może być przeprowadzane w stanie luźnym lub zagęszczonym w przypadku określonych frakcji, które są zwane porównawczymi. Do określania wytrzymałości kruszywa najczęściej stosuje się miażdżenie go w cylindrze. Badania dotyczące zmian objętościowych są przeprowadzane analogiczne dla żużla kawałkowego.[akty uprawnienia budowlane]

Żużel wielkopiecowy granulowany

Żużel wielkopiecowy granulowany może być otrzymywany poprzez gwałtowne chłodzenie płynnego żużla. Może być on produkowany trzema metodami, które uzależnione są od sposobu chłodzenia żużla. Należą do nich metoda sucha, półsucha i mokra. Do granulacji mogą służyć różnego rodzaju urządzenia. W Polsce w praktyce stosuje się prawie wyłącznie metodę na mokro. Polega ona na tym, że płynny żużel wylewa się do basenu z wodą. Miejsca, gdzie ma miejsce granulacja żużla znajdują się głównie poza obrębem wielkich pieców. Płynny żużel na miejsce wyroby przywożony jest w specjalnych kadziach. Jedynie wyjątkowo można spotkać się z basenami granulacyjnymi, które są umiejscowione bezpośrednio w sąsiedztwie wielkiego pieca.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Normy na świecie

W Niemczech mamy do czynienia z normą TGL 7687. W jej treści znajduje się informacja, że jako podstawę podziału przyjmowany jest ciężar nasypowy. Ogranicza się w niej jedynie zawartość nadziarna i podziarna. Norma angielska oznaczana jest BS 877:1939. Są w niej zawarte ograniczenia dotyczące maksymalnego ciężaru pumeksu. Wartość tego ograniczenia wynosi 0,6. Zawartość CaO powinna natomiast wynosić do 50% a zawartość związków siarki do 0,5%. Straty podczas prażenia powinny wynosić do 2%. Wymagane jest również przeprowadzanie badań zmian objętości z dodatnim wynikiem przez okres 14 dni. Dzieje się to poprzez moczenie w wodzie, czyli rozpad żelazawy. Ilość część niespienionych nie powinna być większa od 10%.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com