Żurawie

Rodzaje żurawi

Żurawie budowalne, inaczej nazywane są żurawiami masztowymi, żurawiami wieżowymi. Możesz również spotkać się z nazwą żurawie samochodowe oraz żurawie samojezdne na podwoziu kołowym, gąsienicowym lub szynowym. (uprawnienia budowlane elektryczne)

Żurawie masztowe są one maszynami o ruchu złożonym. Ruch złożony, ponieważ odbywa się w kierunku pionowo – poziomym. Żurawie takie mogą pionowo podnosić montowany element i przemieszczać go w płaszczyźnie poziomej. Znane są dwa rodzaje żurawi masztowych. Są nimi żurawie liniowe i kozłowe. (uprawnienia budowlane testy program)


Żurawie budowlane
Żurawie budowlane

Żurawie masztowe

Żurawie masztowe linowe są stałe. Konstrukcje tego typu osadzona się na fundamencie roboczym. Składają się z masztu zamocowanego przegubowo linami odciągowymi i połączonego z nim wysięgnika. Maszt
z wysięgnikiem ma możliwość obrotu o 360° wokół własnej osi. Wysięgnik, umożliwia taki obrót. Wysięgnik jest krótszy od masztu. Długość wysięgnika nie przekracza 0,7-i-0,8 wysokości masztu i mieści się pod linami odciągowymi. Liny odciągowe są pochylone do poziomu pod kątem 30° – 45°. Wysięgnik żurawia masztowego linowego połączony jest u spodu masztu co zapewnia jego stabilność.

Żurawie masztowe kozłowe składają się z masztu podpartego konstrukcją kozłową. Konstrukcja ta to zastrzały osadzone na podstawie lub na fundamencie. Połączone z nimi się wysięgnik. Maszt z wysięgnikiem może obracać się dookoła swej osi pionowej, ruch ten jest ograniczony konstrukcją podpierającą i w zależności od kształtu tej konstrukcji wynosi 160 – 250°. Wysięgnik żurawia masztowego kozłowego jest z dłuższy niż maszt.

Żurawie wieżowe

Innym rodzajem żurawia są żurawie wieżowe. Są one wszechstronnymi maszynami do montażu konstrukcji budowlanych. Mogą one służyć do podnoszenia i przemieszczania poziomego elementów montowanych. Ponadto mogą również służyć do przewożenia na pewną i niewielką odległość w poziomie. Żurawie tego typu są to maszyny ruchome, wyposażone są w podwozie jezdne. Podwozie to jest przystosowane do poruszania się po specjalnym torze szynowym, który jest układany na terenie budowy. Żurawie wieżowe są dosyć popularnym rodzajem urządzeń stosowanych na placach budowy.

Zaletą żurawi wieżowych jest duża sprawność mechaniczna, mogą osiągać duże prędkości, dużą wysokość użyteczną podnoszenia i duży zasięg działania w poziomie.

Wadą tego rodzaju konstrukcji jest ich koszt i duży ciężar. Do wad zaliczyć należy również niewątpliwie konieczność układania toru szynowego.

W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych żurawi wieżowych występują zmiany poszczególnych ich elementów, czyli:

  • zastosowanie wieży obracalnej, o lekkiej konstrukcji kratowej z rur stalowych lub konstrukcji rurowej albo o konstrukcji teleskopowej wysuwanej do góry,
  • umieszczenie przeciwciężaru w dolnej części żurawia i połączenie go z maszynownią, usytuowanie wysięgnika poziomo i wyposażenie go w tzw. wodzak, czyli wózek z podwieszonym na wielokrążku hakiem nośnym, jeżdżący wzdłuż wysięgnika,
  • ruchome zamocowanie kabiny operatora na wieży ma możliwość zmiany poziomu położenia i oddzielenie jej od maszynowni lub w ogóle umieszczenie jej poza żurawiem, które jest zdalne sterowanie,
  • wyposażenie żurawia w podwozie wahadłowe, umożliwiające jazdę po torze o minimalnym promieniu łuku itp.

Maszty montażowe

Maszty montażowe są najprostszymi maszynami montażowymi, służą do pionowego podnoszenia montowanych konstrukcji. Wyróżniają się prostotą konstrukcji i łatwością użytkowania, co stanowi o ekonomiczności ich stosowania. Mogą mieć konstrukcję drewnianą lub stalową. Udźwig masztów drewnianych to 3 – 10 t, a wysokość podnoszenia 84 -14 m. Udźwig masztów stalowych to10 – 50 t, a wysokość podnoszenia do 35 m. Maszt na stanowisku roboczym pochylony jest pod kątem 5 -10 stopni do pionu i składa sią z jednego lub dwu słupów nośnych oraz z wyposażenia roboczego. Wyposażenie robocze, czyli wciągarka, wielokrążek i olinowanie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.