fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Złącza oraz elementy konstrukcyjne

W związku z normą PN-64/B-03150 wyróżnia się kilka kategorii konstrukcyjnych elementów oraz ich podział na stałe i tymczasowe konstrukcje. Konstrukcje, które charakteryzuje długi czas użytkowania, to konstrukcje stałe. Tymczasowymi konstrukcjami są te, które mają wyznaczony maksymalny czas użytkowania do 3 lat (uprawnienia budowlane 2021). Najlepszym materiałem przy konstrukcjach jest drewno jodłowe, świerkowe i sosnowe. Wszystkie drobne elementy stosowane przy konstrukcjach typu klocki, wkładki wykonuje się z akacji, dębu i innych rodzajów drewna o podobnej twardości. Do konstrukcji zazwyczaj stosowane jest tarte drewno, a w wyjątkowych sytuacjach wykorzystuje się drewno okrągłe.

elementy konstrukcyjne

Na co wpływa wilgotność drewna?

W zależności od rodzaju konstrukcji, używa się odpowiedniego drewna. Jego wilgotność powinna mieścić się w normie do 30%. To ważne w szczególności w przypadku , gdy drewno wykorzystuje się do ciesielskich konstrukcji dachowych albo do konstrukcji przegubowych. Należy zaznaczyć, że wilgotność wynosząca do 30% jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy podczas eksploatacji wartość jest obniżona i mieści się w granicach 18-23%. Ważne jest, aby zastosować odpowiednie łączniki (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Powinny mieć dużą nośność, ponieważ w konstrukcji o większej rozpiętości siły, jakie występują w kratowych prętach konstrukcji są duże. W związku z tym trzeba odpowiednio je przenieść.

Na co zwracać uwagę przy wyborze materiału na poszczególne elementy konstrukcji?

Bez względu na jakość drewna przeznaczonego na konstrukcję, podczas wyboru materiału należy zwrócić uwagę na to, aby rozciągane elementy miały jak najmniej uszkodzeń i sęków. Każdy poprzeczny przekrój nie powinien posiadać więcej niż 1/4 wymiaru boku sęków . W elementach, które będą pracowały w bardzo dużym naprężeniu, sęki nie powinny przekraczać 1/3 wymiaru boku. Do tych wszystkich wymiarów nie wlicza się wrębu. Taką wartość pomija się lub odejmuje (program z aktami na uprawnienia budowlane). Na materiale nie może być śladów pęknięć w miejscach połączeń, złączy i w ścinanych płaszczyznach. Elementy zginane także powinny mieć jak najmniej uszkodzeń i sęków od rozciąganej strony.

Wielkość nośności pierścienia

Rozcięta nośność pierścienia jest dwa razy większa od nie rozciętego, ale mającego ten sam kształt. Przy poszczególnych złączach stosuje się pierścienie o takiej samej średnicy, Pierścienie wpuszcza się w łączone poszczególne elementy, na taką samą głębokość. Rowek, do którego wpuszcza się pierścienie powinien wynosić V2 jej szerokości. Podczas robienia węzłów wykorzystuje się pojedyncze wiązki z pierścieniami. Na stykach węzłów stosuje się maksymalnie trzy, po jednej ze stron styku. Wiązka to określenie liczby pierścieni, jakie przechodzą przez środek na jednej osi. Śrubą o odpowiedniej średnicy przymocowuje się je do wiązki, ściągając ją. Aby pierścień właściwie pracował, trzeba zadbać o to, żeby średnica pierścienia, która jest prostopadła do kierunku oddziaływania sił, przechodziła przez szczelinę. To zapewni odpowiednią pracę pierścienia w styku i złączach (programy do uprawnień budowlanych). Najmniejszą nośność zauważa się w złączach, pod prostym kątem, a największą nośność w pierścieniach na stykach, gdzie kąt pomiędzy prętami jest równy zeru.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com